marți, 23 ianuarie 2007

Rechizitoriul Trustului Gazeta

R E C H I Z I T O R I U

Anul 2007, luna ianuarie, ziua 19

Procurori Daciana Deritei şi Hrudei Mircea-Lucian de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism- Structura Centralã

Având în vedere materialul de urmãrire penalã privind pe

inculpaţii:

- MAN LIVIU AUREL, - arestat

- cercetat pentru sãvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infractional organizat, fapta prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea 39/2003 şi şantaj calificat în formã continuatã faptã prev. de art. 194 alin. 1,2 Cod pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod pen.

- MUREŞAN AUREL – arestat

- cercetat pentru sãvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infractional organizat, fapta prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea 39/2003 şi şantaj calificat în formã continuatã faptã prev. de art. 194 alin. 1,2 Cod pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod pen.

- VIDICAN DOREL ALEXANDRU,- arestat

- cercetat pentru sãvârşirea infracţiunilor de asociere într-un grup infractional organizat, fapta prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea 39/2003 şi şantaj calificat în formã continuatã faptã prev. de art. 194 alin. 1,2 Cod pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod pen.

- OŢEL IOAN – arestat

- cercetat pentru sãvârşirea infracţiunilor de asociere într-un grup infractional organizat, fapta prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea 39/2003 şi şantaj calificat în formã continuatã faptã prev. de art. 194 alin. 1,2 Cod pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod pen.

- PÂRCÃLAB CÃLIN DAN- arestat

- cercetat pentru sãvârşirea infracţiunilor de asociere într-un grup infractional organizat, fapta prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea 39/2003 şi şantaj calificat în formã continuatã faptã prev. de art. 194 alin. 1,2 Cod pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod pen.

- GRAMA AURELIAN, - arestat

- cercetat pentru sãvârşirea infracţiunilor de asociere într-un grup infractional organizat, fapta prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea 39/2003 şi şantaj calificat în formã continuatã faptã prev. de art. 194 alin. 1,2 Cod pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod pen

- COCUŢ ANCA ELENA,

- cercetatã pentru sãvârşirea infracţiunilor de asociere într-un grup infractional organizat, fapta prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea 39/2003 şi şantaj calificat în formã continuatã faptã prev. de art. 194 alin. 1,2 Cod pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod pen.

Învinuiţii:

- AVARVAREI ADRIAN ,

-

- cercetat pentru sãvârşirea infracţiunilor de asociere într-un grup infractional organizat, fapta prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea 39/2003 şi şantaj calificat în formã continuatã faptã prev. de art. 194 alin. 1,2 Cod pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod pen.

- ONAC MEMORANDA SUPPLLEXA,

- cercetatã pentru sãvârşirea infracţiunilor de asociere într-un grup infractional organizat, fapta prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea 39/2003 şi şantaj calificat în formã continuatã faptã prev. de art. 194 alin. 1,2 Cod pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod pen.

- MAN MILENA ADINA

- cercetatã pentru sãvârşirea infracţiunilor de asociere într-un grup infractional organizat, fapta prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea 39/2003 şi şantaj calificat în formã continuatã faptã prev. de art. 194 alin. 1,2 Cod pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod pen.

Expunem urmãtoarele:

1. Constituirea şi organizarea grupului

Inculpaţii Man Liviu Aurel, Grama Aurelian şi Pârcãlab Cãlin Dan au activat ca ziarişti la diferite publicaţii,încã de la începutul anilor ’90. În 2000 aceştia publicau la “Ziua de Nord-Vest”, deţinând franciza cotidianului “Ziua”.

În cursul anului 2002 inculpaţii Man Liviu Aurel, Grama Aurelian şi Pârcãlab Cãlin Dan au înfiinţat sãptãmânalele “ Gazeta de Cluj”, “Ziarul de Mureş” şi, respectiv, “Gazeta de Maramureş”. Sumele necesare editãrii şi publicãrii fiecãruia dintre aceste ziare, de circa 200.000.000 ROL / lunã au fost atrase, în principal, prin încheierea unor contracte de publicitate. Unele dintre contracte au fost încheiate prin şantajarea unor persoane vãtãmate.

În anul 2004 inculpaţii Man Liviu Aurel, Grama Aurelian şi Pârcãlab Cãlin Dan au pus bazele unui grup infracţional organizat, în scopul obţinerii, prin şantaj, a unor contracte de publicitate. Din probele administrate rezultã cã cei trei inculpaţi au comis acte de şantaj şi anterior anului 2004. aceştia şi-au dat seama cã folosind puterea presei, existã posibilitatea obţinerii unor mari sume de bani, într-un timp scurt, cu eforturi şi riscuri minime, prin şantajarea unor persoane.

O datã cu obţinerea primelor câştiguri, aceştia au realizat cã profiturile pot fi mult mai mari, dacã acţioneazã în mod organizat, pe un teritoriu cât mai larg. Acţionând în mod concertat, grupul a urmãrit sã-şi extindã activitatea în mai multe judeţe ale ţãrii, pentru a avea acces la “marea publicitate”. Grupul, intitulat “Trustul Gazeta”, a convenit ca inculpatul Man Liviu Aurel sã devinã preşedintele trustului, Grama Aurelian director general şi Pârcãlab Cãlin Dan director de dezvoltare.

La momentul constituirii din grup au mai fãcut parte inculpaţii Mureşan Aurel, Vidican Dorel Alexandru, Cocuţ Anca Elena şi învinuiţii Avarvarei Adrian, Onac Memoranda Suppllexa şi Man Milena Adina. În anul 2005, la acest grup a aderat şi inculpatul Oţel Ioan.

Pe baza probatoriului administrat în cauzã am stabilit cã activitatea grupului infracţional organizat s-a desfãşurat neîntrerupt din anul 2004 şi pânã în prezent, pe raza judeţelor Cluj, Bistriţa-Nãsãud, Maramureş, Bihor şi Mureş, prin intermediul a 10 publicaţii care au apãrut sub sigla “Trustul Gazeta”.

Între societãţile care editeazã aceste publicaţii nu s-au întocmit formalitãţi juridice care sã consacre aceasta formã de organizare, însã toate aveau un format asemãnãtor, pe prima paginã erau publicate emblema (conţinând denumirea “Trustul Gazeta” şi un desen ), caseta tehnicã ( în care inculpaţii Man Liviu Aurelian, Grama Aurelian şi Pârcãlab Cãlin Dan apãreau ca directori ai trustului), precum şi lista cu cele zece publicaţii membre ale trustului.

De asemenea, contractele utilizate de cãtre cele zece publicaţii erau identice sub aspectul conţinutului, fiind puse la dispoziţie ca formulare tipizate, de cãtre “conducerea de la Cluj ”.

Trustul “Gazeta” a fost constituit în forma sub care îşi desfãşoarã în prezent activitatea şi numãrã zece publicaţii: “Gazeta de Cluj”, “Ziarul de Mureş”, “Gazeta de Oradea”, “Gazeta de Maramureş”, “Gazeta de Bistriţa”, “Gazeta de Bucureşti”, “Gazeta de Hunedoara” - sãptãmânale - şi cotidianele- “Bunã ziua, Ardeal”, regional, “Zi de Zi”, cotidian al judeţului Mureş şi “Ziarul de Sibiu” care din data de 10 martie 2006 s-a transformat din sãptãmânal în cotidian.

Angajaţii publicaţiilor mai sus menţionate se prezentau în relaţiile cu terţe persoane ca fãcând parte din Trustul Gazeta.

Gazeta de Cluj” este un sãptãmânal apãrut în urmã cu cinci ani şi este editat de S.C. “Loretto Press” S.R.L. Cluj-Napoca la care asociaţi sunt învinuita Man Milena Adina ( soţia inculpatului Man Liviu Aurel ) şi un Off Shore – “Loretto European LLC” înregistrat în S.U.A. –New York, State Street nr.41. “Gazeta de Bistriţa” este tot un sãptãmânal înfiinţat în anul 2003 şi este editat de S.C. “Token Media 1” S.R.L. Cluj-Napoca. “Buna Ziua, Ardeal” este un cotidian regional apãrut în anul 2003 şi este editat de S.C. “Exploziv Media” S.R.L. Cluj-Napoca. “Gazeta de Oradea” este un sãptãmânal editat de cãtre S.C. Token Media S.R.L. Oradea

Ziarul de Mureş” şi “Zi de Zi” sunt editate de cãtre S.C. AULITA GMH S.R.L, avându-i ca asociaţi pe Grama Aurelian, Liviu Man şi martorul Hoandrã Octavian, iar “Ziarul de Sibiu” de cãtre S.C,. Elianrar Media S.R.L., ( asociaţi: Grama Aurelian, Man Liviu Aurel, Pârcãlab Cãlin Dan şi martorul Mureşan Rareş Dãnuţ)

Gazeta de Maramureş” este editatã de cãtre S.C. Carp Media S.R.L., avându-i ca asociaţi pe inculpaţii Liviu Man, Grama Aurelian şi Pârcãlab Cãlin Dan, “Gazeta de Bacãu” şi “Gazeta de Neamţ”, de cãtre S.C. Incomod Media S.R.L., avându-i ca asociaţi pe cei trei inculpaţi, Vlaşin Vasile şi Iordache Sorin.

În cadrul publicaţiilor mai sus menţionate, coinculpaţii ocupã urmãtoarele funcţii, dupã cum urmeazã: inculpatul Man Liviu Aurel fiind director general al trustului “Gazeta” este implicit şi directorul general la “Gazeta de Cluj”, “Gazeta de Bistriţa”, “ Gazeta de Oradea” şi “Buna Ziua, Ardeal”, inculpatul Grama Aurelian coordoneazã activitatea “Ziarului de Mureş” , “Zi de zi” şi “Ziarul de Sibiu”, iar inculpatul Pârcãlab Cãlin Dan, acitivtatea publicaţiilor “Gazeta de Maramureş”, “Gazeta de Neamţ” şi “Gazeta de Bacãu”.

Inculpatul Ioan Oţel este director de investigaţii la “Gazeta de Cluj” şi la “Gazeta de Bistriţa”, inculpatul Vidican Dorel Alexandru este director executiv la “Gazeta de Cluj” şi la “Gazeta de Bistriţa”, inculpatul Mureşan Aurel este director executiv la “Buna Ziua, Ardeal”, învinuitul Avarvarei Adrian lucreazã în departamentul de protecţie internã la “Buna Ziua, Ardeal” iar inculpata Cocuţ Anca Elena datoritã unor probleme de ordin personal figureazã ca fiind încadratã ca şi director de publicitate la “Gazeta de Oradea” dar în realitate îşi desfãşoarã activitatea în compartimentul de publicitate de la “Gazeta de Cluj”.

Învinuita Onac Memoranda Suppllexa este editor general la “Bunã Ziua Ardeal”, dar în fapt supravegheazã activitatea redacţiilor din Cluj, Oradea şi Bistriţa. Învinuita Man Milena Adina este asociatã la mai multe dintre societãţile de mai sus. Deşi oficial nu îndeplineşte funcţii executive , aceasta este membrã a grupului infracţional, fiind la curent cu scopul şi activitãţile infracţionale ale acestuia, precum şi beneficiara profiturilor obţinute prin şantaj.

Din anul 2006, susnumita s-a implicat în mod direct în activitatea infracţionalã, solicitând în mod repetat inculpaţilor Man Liviu Aurel, Mureşan Aurel şi Oţel Ioan sã foloseascã publicaţiile aparţinând trustului de presã în vederea şantajãrii unor persoane, indicând în mod expres identitatea persoanelor care urmau sã fie şantajate, în scopul obţinerii în mod injust a unor foloase materiale. Dupã arestarea inculpatului Liviu Man Aurel, învinuita este cea care a preluat conducerea grupului, împreunã cu inculpatul Grama Aurelian.

La publicaţiile din cadrul trustului, cu referire directã la “Gazeta de Cluj”, “Gazeta de Bistriţa” şi “Buna Ziua, Ardeal”, au fost cooptaţi ca şi angajaţi sau colaboratori persoane care au lucrat anterior în diferite instituţii ale statului şi deţin date sau informaţii compromiţãtoare sau au acces la astfel de informaţii cu privire la politicieni, persoane potente financiar sau care ocupã funcţii importante în administraţia localã sau în instituţii publice. Cei mai relevanţi, în acest sens, sunt învinuitul Avarvarei Adrian ( fost angajat la U.M . 0215 ) şi inculpatul Ioan Oţel

( fost şef al Serviciului de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog Cluj).

Grupul infracţional este condus de inculpatul Liviu Man Aurel ce deţine, aşa cum am arãtat şi anterior, funcţia de director general în cadrul Trustului de presã “Gazeta”. Toate datele, informaţiile, zvonurile ( de naturã a putea fi folosite la un eventual şantaj ), indiferent dacã acestea sunt reale sau false şi fãrã sã fie verificate temeinic ) culese de ceilalţi membrii ai grupului infracţional precum şi de la alte persoane angajate în cadrul trustului sunt comunicate inculpatului Liviu Man Aurel.

Trebuie sã precizãm cã prin natura profesiei membrii grupului infracţional au numeroase contacte cu persoane din diverse medii, care cu bunã sau rea-credinţã le furnizeazã informaţii.

Inculpaţii Grama Aurelian şi Pârcãlab Cãlin Dan au avut rolul de a dezvolta structura teritorialã a grupului, aceştia înfiinţând şi coordonând activitatea ziarelor din judeţele Mureş şi Sibiu, respectiv Maramureş, Bacãu şi Neamţ.

Cei doi erau cei care selectau persoanele ce urmau a fi şantajate, coordonau campaniile ce se duceau împotriva lor,inclusiv activitãţile de culegere de informaţii cu privire la aceste persoane, încheiau contractele cu pãrţile care cedau şantajului fie personal, iar în unele cazuri, urmare a şantajului primeau direct bunuri sau sume de bani, fãrã a încheia contracte.

Datele pe baza cãrora sunt şantajate pãrţile vãtãmate provin, în special, de la învinuitul Avarvarei Adrian şi de la inculpatul Oţel Ioan, precum şi de la inculpaţii Mureşan Aurel, Vidican Dorel Alexandru, Grama Aurelian şi Pârcãlab Cãlin Dan. Învinuitul Avarvarei Adrian şi inculpatul Oţel Ioan şi-au desfãşurat anterior activitatea în instituţii ale statului specializate în culegerea unor astfel de informaţii.

În perioada în care cei doi inculpaţi au lucrat în structurile respective, au avut acces la diverse date şi informaţii pe care în prezent le folosesc, cu ajutorul celorlalţi membrii ai gupului infracţional constituit în cadrul trustului de presã, la şantajarea pãrţilor vãtãmate.

De asemenea inculpaţii au pãstrat strânse legãturi cu foştii colegi, care lucreazã şi în acest moment în diverse structuri din cadrul Poliţiei Române, iar o parte din informaţiile folosite în activitatea infracţionalã sunt culese de la aceste persoane. Relaţiile din cadrul poliţiei erau utilizate şi pentru a “rezolva” probleme legate de suspendarea, obţinerea unor permise de conducere, buletine, paşapoarte, neaplicarea unor sancţiuni contravenţionale faţã de angajaţi ai trustului, etc.

Învinuitul Avarvarei Adrian şi inculpaţii Oţel Ioan, Grama Aurelian şi Pârcãlab Cãlin Dan au stabilit şi cultivat legãturi şi cu persoane din administraţia publicã, sistemul vamal, parchete, instanţe, în toate judeţele în care apãreau ziarele trustului.

Printre primele demersuri ale membrilor grupului infracţional, la deschiderea unor noi redacţii, erau acelea de a identifica şi racola persoane foste sau actuale angajate ale unor instituţii ale statului, şi cu precãdere, ale structuri informative. Rolul preponderent în aceastã activitate l-a avut învinuitul Avarvarei Adrian, care dupã stabilirea primelor contacte, punea în legãturã aceste persoane cu ceilalţi membri ai grupului infracţional, care îşi desfãşurau activitatea în judeţul respectiv.

În aceste condiţii, organele statului chemate sã aplice legea au dat dovadã de pasivitate faţã de activitatea infracţionalã a grupului, deşi în mediile de afaceri şi administraţie devenise notoriu faptul cã inculpaţii şi învinuiţii şantajeazã persoane pentru a obţine contracte de publicitate.

Inculpaţii Liviu Man, Grama Aurelian, Pârcãlab Cãlin Dan, Mureşan Aurel şi Vidican Dorel şi învinuita Onac Memoranda Suppllexa lucreazã de mai mult timp în presã şi au dezvoltat, cu ajutorul învinuitului Avarvarei Adrian în timp o adevãratã reţea de informatori care provin din diverse medii şi care le pun la dispoziţie date compromiţãtoare cu privire la o arie extrem de întinsã de persoane. În timp, inculpatul Mureşan Aurel a dobândit o poziţie importantã în cadrul grupului, fiind “mâna dreaptã” a inculpatului Man Liviu, transmiţând ordinele date de acesta celorlalţi membrii ai grupului, luând decizii, cu privire la activitãţile infracţionale în lipsa acestuia, încheind contractele cu pãrţile care cedau şantajului.

Tot inculpatul Mureşan Aurel , sub conducerea directã a inculpatului Liviu Man, hotãra pe care dintre societãţile comerciale din compunerea Trustului Gazeta urmau sã se încheie contractele. Astfel, uneori, contractele nu se încheiau cu societãţile editoare ale publicaţiilor prin care s-au desfãşurat campaniile împotriva pãrţilor, ci cu alte societãţi din cadrul trustului.

Trebuie sã subliniem cã inculpaţii Liviu Man Aurel, Grama Aurelian şi Pârcãlab Cãlin Dan. au numeroase legãturi, contacte, discuţii cu politicieni, oameni de afaceri, directori ai unor instituţii publice, persoane cu funcţii importante în cadrul administraţiei locale care îi furnizeazã cu bunã sau rea-credinţã informaţii care ulterior sunt folosite de grup la şantaj.

Controlul şi modul de exploatare al informaţilor, provenind de la unul din membrii gupului infracţional ( învinuiţii Avarvarei Adrian şi Onac Memmoranda Suppllexa şi inculpaţii Mureşan Aurel, Oţel Ioan, Vidican Dorel Alexandru, Cocuţ Anca Elena, Grama Aurelian şi Pârcãlab Cãlin Dan. ) îl deţine inculpatul Liviu Man Aurel.

În cazul în care informaţia brutã trebuie sã fie prelucratã, detaliatã, aceastã însãrcinare revine învinuitul Avarvarei Adrian şi inculpatului Oţel Ioan tocmai datoritã specificului activitãţilor desfãşurate anterior de aceştia şi legãturilor pe care aceştia le au în diverse structuri.

În mãsura în care persoana despre care existã date compromiţãtoare are posibilitãţi materiale sau ocupã o funcţie importantã într-o instituţie publicã sau privatã( şi prin urmare este o posibilã sursã de foloase pentru grupul infracţional) devine ţinta unei campanii de presã prin intermediul ziarelor din cadrul trustului.

În aceastã situaţie, inculpaţii şi învinuiţii primeau sarcina de a culege informaţii compromiţãtoare despre persoana ce urma sã fie şantajatã, prin utilizarea surselor racolate anterior. În primul rând aceştia cãutau sã afle dacã subiectul a avut probleme de naturã penalã, dacã a fost sancţionat sau are probleme la locul de muncã, iar dacã nu existau astfel de date, se cãutau aspecte compromiţãtoare despre viaţa persoanlã a victimei, a soţului/soţiei sau chiar a copiilor şi cercului de prieteni.

În cazul în care nu se obţineau nici astfel de informaţii, ele se inventau. Din probele administrate rezultã cã inculpaţii, învinuiţii şi ceilalţi membrii ai grupului infracţianal s-au folosit de calitatea lor de ziarişti, pentru a şantaja atât persoane publice cât şi private, utilizând informaţii de presã în mod tendenţios, cu rea-credinţã, activitatea lor neavând drept scop o corectã informare a opiniei publice, încãlcând astfel prevederile art. 10 alin. 1 şi 2 din Convenţia Europeanã a Drepturilor Omului, la care România este parte.

Astfel, potrivit alin. 2 exercitarea dreptului la libertatea de exprimare, comportã îndatoriri şi responsabilitãţi, putând fi supusã unor formalitãţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni, prevãzute de lege, (…) pentru protecţia reputaţiei sau drepturilor altora.

De altfel, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, s-a pronunţat în repetate rânduri, ( de pildã în cauzele Nilsen şi Johnsen contra Norvegiei, Pedersen şi Badsgard contra Danemarcei, Krone Verlag Gesellschaft M.B.H. şi Gerhard Walter contra Austriei ), stipulând cã elementul determinant , pentru ca afirmaţiile sã se bucure de protecţia art. 10, trebuie sã fie buna credinţã a autorului afirmaţiilor care afecteazã reputaţia pãrţii vãtãmate.

În mod constant CEDO aminteste ca din cauza datoriilor si raspunderilor legate de exercitarea libertatii de exprimare, protectia oferita de art. 10 al Conventiei ziaristilor este subordonata conditiei ca interesatii actioneaza cu buna credinta astfel incat sa ofere informatii exacte si demne de incredere cu respectarea deontologiei jurnalistice (Radio France impotriva Frantei nr. 53984/00).

Daca este vorba despre afirmaţii despre conduita unui terţ, uneori se poate dovedi dificil sã faci distincţia între acuzaţiile de fapt şi judecãţile de valoare. Nu e mai puţin adevãrat cã faptul de a pune direct în cauzã persoanele respective implicã obligaţia de a furniza o bazã de fapte suficientã şi cã, chiar o judecatã de valoare se poate dovedi excesivã, dacã este complet lipsitã de o bazã de fapt ( Jerusalem împotriva Austriei nr. 26958/95)

Tot inculpatul Liviu Man Aurel este cel care are controlul absolut asupra conţinutului articolelor, care privesc persoana şantajatã, (chiar dacã în cele mai multe situaţii articolele sunt scrise de ceilalţi angajaţi ai trustului de presã) precum şi cu privire la momentul apariţiei acestora.

Articole sunt republicate periodic cu mici modificãri, prin rotaţie, în una din publicaţiile aparţinând trustului. Titlul articolului este ales cu atenţie pentru a şoca şi a atrage atenţia cititorului deşi nu existã neapãrat o concordanţã între titlu şi conţinutul articolului.

Este cunoscut faptul cã majoritatea cititorilor se mulţumesc sã citeascã titlul articolului şi prin urmare opinia publicã poate sã fie foarte uşor manipulatã. Inculpatul transmitea învinuitei Onac Memoranda Suppllexa dispoziţii cu privire la articolele ce urmau sã aparã,conţinutul acestora şi cu privire la persoanele ce urmau sã fie subiectul campaniilor.

Învinuita, la rândul ei , era cea care exercita efectiv presiunile mediatice, conducând campaniile denigratoare la adresa acestora, sau oprindu-le atunci când inculpaţii Man Liviu Aurel sau Mureşan Aurel îi confirmau cã pãrţile vãtãmate au cedat şantajului.

În general, articolele porneau de la fapte sau împrejurãri reale, dar care au fost distorsionate în mod voit şi prezentate tendenţios, de cele mai multe ori, prin intervenţia directã a învinuitei Onac Memoranda Suppllexa . Au existat şi situaţii în care articolele nu au avut nicio baza realã, fiind pure invenţii.

Scopul urmãrit era de a denigra cât mai mult şi de a calomnia persoana care este subiectul articolului cu intenţia de a-i produce un deficit de imagine şi de a exercita o presiune cât mai mare asupra ei. De cele mai multe ori victimele au fost persoane publice sau oameni de afaceri iar acest “gen de publicitate” le pot aduce prejudicii serioase de imagine atât lor personal cât şi firmelor pe care le conduc.

Membrii grupului infracţional nu au fost interesaţi sã verifice informaţiile publicate deoarece aşa cum am arãtat nu s-a urmãrit informarea corectã a cititorului,ci şantajarea subiectului articolului. În susţinerea acestor afirmaţii mai precizãm cã dacã persoana şantajatã încheia contractul de publicitate, campania împotriva ei înceta, iar articolele publicate în ediţia electronicã erau de regulã şterse din arhivã.

De asemenea, în mod repetat, mai multe dintre pãrţile vãtãmate au trimis drepturi la replicã, ce nu le-au fost publicate, documente, care nu au fost luate în considerare, la redactarea articolelor, sau chiar soluţii ale parchetelor sau instanţelor, care dovedeau o altã situaţie decât cea descrisã în articolele publicate, care însã erau ignorate, dacã pãrţile vãtãmate nu incheiau contracte de publicitate.

Dupã o serie de articole prin care i se aduc acuzaţii grave ( legate în principal de sãvârşirea unor fapte de naturã penalã ) persoana vãtãmatã este contactatã de unul din membrii grupului infracţional. Victima este abordatã, dacã este posibil, de acel membru al grupului infracţional cu care existã anumite relaţii. De exemplu, partea vãtãmatã Cãpuşan Chimu a fost contactatã de inculpatul Oţel Ioan, partea vãtãmatã Chertes Mircea-Lucian de inculpatul Mureşan Aurel, partea vãtãmatã Pocol Costicã de învinuitul Avarvarei Adrian, deoarece pãrţile vãtãmate se cunoşteau de mai mult timp.

Uneori pãrţile vãtãmate sunt contactate de membrii grupului infracţional cu ajutorul unor intermediari, apropiaţi ai pãrţilor vãtãmate, cum a fost cazul pãrţii vãtãmate Coruţiu Vasile, Vuza Ştefan, Vesa Cãlin Claudiu, Maior Sergiu Claudiu, persoana vãtãmatã Dan Sorin.

Uneori pãrţile vãtãmate au fost puse în legãturã cu membrii grupului infracţional de cãtre terţe persoane care cunoşteau activitatea grupului, de exemplu în cazul persoanei vãtãmate Iulian Dascãlu. Alteori, pur şi simplu aceasta este abordatã direct, ca şi în cazul pãrţii vãtãmate Cãtãniciu Marius de cãtre inculpata Cocuţ Anca Elena sau Cerneştean Octavian, Filip Adrian abordaţi de cãtre Pârcãlab Cãlin Dan, Ganţã Susana, ş.a., abordaţi de cãtre inc. Grama Aurelian.

Acela dintre membrii grupului infracţional care intra în contact cu victima îi propunea acesteia încheierea unui contract de publicitate între firma sau instituţia pe care acesta o conducea şi una din societãţile aparţinând trustului, sau i se pretindea un alt folos material sau un serviciu în favoarea inculpaţilor.

Pãrţii vãtãmate i se punea în vedere ( direct sau voalat ) faptul cã un eventual refuz ar duce automat la continuarea campaniei negative împotriva ei, prin darea în vileag a unor fapte reale sau imaginare, compromiţãtoare pentru ele.

Persoanele care nu au cedat şantajului au fost supuse unor campanii de presã extrem de virulente, întinse pe perioade lungi de timp, ciclice şi care au crescut în intensitate în timp pentru a înfrânge rezistenţa victimei şi a o determina în cele din urmã sã consimtã la încheierea contractului.

Dacã persoana a cedat şantajului, inculpaţii Cocuţ Anca Elena, Mureşan Aurelian, Grama Aurelian, Pârcãlab Cãlin Dan au fost cei care, în cele mai multe situaţii, au fost însãrcinaţi sã parafeze contractele de publicitate pentru trustul de presã.

Trebuie sã subliniem cã, în realitate, aceste contracte au avut rolul de a da o aparenţã de legalitate sumelor încasate de la pãrţile vãtãmate prin şantaj, în condiţiile în care în cele mai multe dintre aceste contracte nu s-a stipulat nicio obligaţie concretã din partea publicaţiilor sau chiar dacã au fost prevãzute, nu au fost respectate parţial sau deloc.

În acest sens, exemplificãm cu contractele încheiate cu partea vãtãmatã Pocol Costicã, cu persoana vãtãmatã Iulian Dascãlu. Alãturi de inculpatul Liviu Man Aurel şi inculpata Cocuţ Anca Elena cunoaşte în detaliu situaţia tuturor contractelor de publicitate încheiate prin şantaj şi urmãreşte cu atenţie derularea acestora. Inculpata Cocuţ Anca Elena este persoana din cadrul grupului infracţional care are atribuţii legate de contabilizarea foloaselor obţinute prin şantaj şi gestionarea acestora în folosul ei şi a celorlalţi coinculpaţi.

Pentru a se crea o aparenţã de legalitate, grupul infracţional, prin inculpata Cocuţ Anca Elena şi inculpatul Mureşan Aurel folosesc mai multe societãţi comerciale prin care se deruleazã contractele de publicitate obţinute prin şantaj, pânã în acest moment fiind identificate: S.C. “Loretto Press” S.R.L. Cluj-Napoca, S.C. “Token Media 1” S.R.L. Cluj-Napoca, S.C. “Exploziv Media” S.R.L. Cluj-Napoca, S.C. “Token Media 2” S.R.L, Carp Media S.R.L.

În unele cazuri, atacurile îndreptate împotriva pãrţilor vãtãmate continuã şi dupã ce acestea încheie contracte de publicitate deoarece se urmãreşte obţinerea unor sume mai mari de bani. Este cazul pãrţilor vãtãmate Pocol Costicã şi Coruţiu Vasile.

O mare parte din sumele de bani sau celelalte foloase materiale obţinute prin şantajarea pãrţilor vãtãmate au fost folosite în mod direct de membrii grupului infracţional. În acest sens precizãm cã imobilul de pe strada Caraiman, nr.3 aparţinând inculpatului Liviu Man Aurel şi învinuitei Man Milena Adina a fost construit, finisat şi mobilat aproape în întregime cu materiale obţinute prin şantajarea mai multor persoane.

Din cercetãrile efectuate în cauzã a rezultat faptul cã inculpatul Vidican Dorel Alexandru a condus în fapt întreaga activitate a publicaţiei “Gazeta de Bistriţa” el fiind şi este cel care contacteazã persoanele pretabile a fi şantajate prin articole denigratoare publicate în ziar, sub coordonarea inculpatului Man Liviu.

Inculpatul ia legãtura cu respectivele persoane cãrora le pretinde diferite sume de bani, sub forma unor contracte de publicitate, în schimbul promisiunii cã nu vor mai apãrea articole negative la adresa lor sau a societãţilor pe care le administreazã.

Din probele administrate rezultã cã grupul constituit din inculpaţii, învinuiţii de mai sus şi din alte persoane pânã în prezent neidentificate a avut încã de la început, o structurã bine ierarhizatã, roluri determinate, a acţionat în mod concertat, neîntrerupt, pe o duratã mare de timp, iar scopul precis definit, acela de a obţine beneficii financiare, a fost atins prin contribuţia fiecãruia dintre aceştia.Modul de operare al grupului infracţional rezultã şi din notele de redare a convorvirilor telefonice.(f.2-3, 21, 28-29, 4-65, 72, 82, 84, 119, 121, 165, 188, 200, 250 vol.XVII, f.23, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 56, 67, 82, 103, 106, 114, 124, 149, 155, 160 Vol.XVVIII, f.94-95, 96-98, 100-101, 103, 106-107, 113-115, 118, 134, 143-146, 151 Vol.XX )

În scurt timp liderii grupului infracţional şi-au creat o situaţie materialã înfloritoare, disproporţionatã cu veniturile supuse declarãrii la autoritãţile fiscale. Datoritã atribuţiilor fiecãruia dintre membrii grupului infracţional, nu toţi dintre aceştia veneau în contact direct cu pãrţile vãtãmate sau cu martorii.

În aceste condiţii, unii membri nu au fost percepuţi ca având o contribuţie directã la îndeplinirea unui act material concret de şantaj, însã terţele persoane îi percepeau, în ca fãcând parte din grup.

În acest sens, inculpata Cocuţ Anca Elena era cea care urmãrea cu atenţie derularea contractelor de publicitate, cunoscând exact modalitatea în care au fost încheiate aceste contracte şi fiind interesatã doar de încasarea în orice condiţii a sumelor înscrise în acestea, chiar dacã publicitatea nu se efectua.

Datoritã relaţiei apropiate cu inculpatul Liviu Man Aurelian, aceasta îl însoţea de cele mai multe ori , participând la discuţiile acestuia cu membrii grupului infracţional, cu pãrţile vãtãmate sau martorii, despre şantaj. Cei doi aveau inclusiv discuţii telefonice pe aceastã temã. În acest sens, facem trimitere, cu titlu exemplificativ, la f. 48,49,76, 132 din vol.XX.

Un rol extrem de important în cadrul grupului infracţional, deşi mai puţin vizibil pentru terţi, l-a avut învinuita Onac Memoranda Suppllexa. Aceasta era cea care transpunea în paginile ziarelor informaţiile culese sau inventate de cãtre alţi membri ai grupului, asigurându-se cã prin forma şi conţinutul acestora articolele îşi vor atinge scopul, acela ca victima sã cedeze şantajului.

Învinuita cunoştea cã cele mai multe dintre susţinerile publicate nu corespund realitãţii, unele subiecte fiind inventate în întregime de aceasta.

Au existat numeroase situaţii în care textele redactate de alţi ziarişti se refereau la fapte diverse, învinuita modifica personal conţinutul articolelor, inserând fapte nereale, sau pãstra conţinutul, însã concepea titluri care sugerau comiterea de cãtre anumite persoane a unor fapte de naturã penalã. Rolul acesteia în cadrul grupului rezultã în mod direct din convorbirile telefonice de la f. 10,11, 46, 47, 149, 150, 152,vol XX

În cazul şantajului sunt încãlcate cu prioritate relaţiile sociale referitoare la libertatea persoanei şi anume libertatea psihicã, fapta fiind în esenţã, o formã mai gravã a infracţiunii de ameninţare.

Persoana şantajatã este constrânsã, prin violenţã sau ameninţare, sã dea, sã facã, sã nu facã sau sã sufere ceva, pentru ca fãptuitorul sã dobândeascã în mod injust un folos; realizarea în viitor a acestui folos nu este obligatorie, fiind fãrã relevanţã pentru existenţa infracţiunii dacã persoana vãtãmatã a satisfãcut sau nu, ulterior, pretenţiile fãptuitorului.( Dec. nr.26/1997 a C.Apel Bucureşti, s.a. II-a pen. Publicatã în « Culegere de practicã judiciarã penalã pe anul 1997-Curtea de Apel Bucureşti cu note de Vasile Papadopol », Editura Holding Reporter, 1998, p.356 )

« Pentru a fi încãlcatã, în principal, libertatea moralã, iar fapta sã constituie infracţiunea de şantaj, este necesar sã se producã victimei o stare de temere care sã persiste pe parcursul unui anumit interval de timp, între momentul exercitãrii constrângerii şi momentul când, victima îşi redobândeşte libertatea moralã.Constrângerea trebuie sã fie exercitatã prin violenţã sau ameninţare.

Violenţa constã în orice act prn care o forţã strãinã acţioneazã asupra persoanei pentru a-i înfrânge rezistenţa fizicã. Ameninţarea presupune efectuarea de cãtre fãptuitor a unui act de naturã sã inspire victimei temerea cã, în viitor ea, soţul ei sau o rudã apropiatã urmeazî sã suporte un rãu, constând în sãvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte pãgubitoare, având accepţiunea de la art.193 Cod penal. » ( Drept penal.Partea specialã, Tudorel Toader, Editura All Beck, Bucureşti, 2002 pag.116-18)

Pentru infracţiunea de şantaj calificat reţinutã în sarcina inculpaţilor şi învinuiţilor cerceţi în cauzã, comise printr-o pluralitate de acţiuni, s-a fãcut aplicarea dispoziţiilor art.41 alin.2 din Codul penal deoarece din probatoriul cauzei a rezultat o multiplicitate de procese execuţionale, fiecare cu semnificaţie penalã proprie, separate în timp dar unificate datoritã factorului subiectiv care le este comun.

Actele materiale de şantaj ale grupului infracţional

l-2. Partea vãtãmatã CÃPUŞAN CHIMU este asociat al mai multor societãţi comerciale având ca obiect de activitate construcţiile. In cursul anului 2003 acesta a fost subiectul mai multor articole denigratoare publicate în „Gazeta de Cluj” si „Bunã Ziua Ardeal”.

Deşi acesta a prezentat angajaţilor trustului documente din care rezulta o altã stare de fapt decât cea publicatã în articole, acestea au continuat sã aparã fãrã a conţine şi punctul de vedere al pãrţii vãtãmate. Aceastã campanie a continuat pânã în anul 2005 când s-a extins şi asupra asociatului sãu, partea vãtãmatã HULEA MARIAN. Partea vãtãmatã CHIMU CÃPUŞAN a fost „sfãtuit” de cãtre persoane din anturaj sã plãteascã publicitate pentru ca Trustul Gazeta sã renunţe la campania pe care o ducea împotriva lui.

Astfel, numitul BUNEA VIOREL i-a relatat cã este o practicã a trustului sã publice articole negative împotriva unor persoane pentru a le determina sã plãteascã sume de bani cãtre trust. Acesta i-a dat ca exemplu pe fostul primar din Turda, BLASIU VIRGIL care a fost şantajat pentru a se obţine de la acesta contracte de publicitate. Pãrţii vãtãmate i s-a explicat cã existã trei tipuri de „taxe” şi anume taxe pentru a nu scrie despre o persoanã, taxa pentru a scrie de bine şi taxa de publicitate, iar dacã o persoanã cedeazã şantajului şi acceptã sã plãteascã, pretenţiile financiare ale grupului vor creşte.

În cursul lunii august 2005, acesta din urma a fost contactat de inculpatul OŢEL IOAN care i-a solicitat sã încheie un contract de sponsorizare pentru suma de 1000 euro pe lunã, pe timp de un an, urmand ca dupã semnarea contractului campania negativa la adresa celor doua pãrţi vãtãmate sã înceteze.

Cu aceea ocazie, inculpatul i-a relatat pãrţii vãtãmate HULEA MARIAN cã printre atribuţiile sale în cadrul Trustului Gazeta este şi aceea de a obţine sponsorizãri de la cunoştinţe pe care le are, şi cã s-a angajat faţã de MAN LIVIU sã acţioneze în acest sens.

Inculpatul OŢEL IOAN i-a precizat pãrţii vãtãmate cã în cazul în care nu va încheia acel contract, articolele denigratoare vor fi publicate în continuare, situaţie în care va avea mai mult de pierdut decât dacã va accepta sã achite suma solicitatã. Partea vãtãmatã HULEA MARIAN a discutat cu asociatul sãu CHIMU CÃPUŞAN cu privire la oferta fãcutã de inculpat şi au hotãrât sã nu cedeze şantajului.

Pãrţile vãtãmate CÃPUŞAN CHIMU şi HULEA MARIAN nu se constituie pãrţi civile în cauzã, însã au solicitat tragerea la rãspundere penalã a inculpaţilor.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.1-8, 18-19, vol.II)

- copia unor articole apãrute împotriva pãrţilor vãtãmate (f.9-17, vol.II)

- procesele-verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII, XXIII)

- declaraţiile martorilor (f.7-10, 22-25, 27-28, 41, vol.VII)

- declaraţiile învinuitului Avarvarei Adrian (f.135- 149,vol.XII)

3. Partea vãtãmatã CHERTES MIRCEA LUCIAN a formulat plângere penalã arãtând cã în vara anului 2006 a fost supusã şantajului prin publicarea în ziarele aparţinând Trustului Gazeta a unor articole cu conţinut defãimãtor, astfel într-o serie de articole s-au publicat susţineri mincinoase referitoare la situaţia financiarã a unor societãţi ale pãrţii vãtãmate, fapt ce a adus prejudicii financiare acesteia afectând relaţiile pe care societatea le avea cu partenerii de afaceri.

Partea vãtãmatã a fost contactatã telefonic de mai multe ori de cãtre inculpatul MUREŞAN AUREL, care i-a solicitat sã încheie contracte de publicitate cu Trustul Gazeta. Partea vãtãmatã s-a întâlnit întâmplãtor cu inculpatul MUREŞAN AUREL care a reluat discuţia anterioarã cu privire la încheierea unor contracte de publicitate. Partea vãtãmatã a refuzat oferta deoarece societatea nu avea în acel moment nevoie de a contracta publicitate.

În aceste condiţii, prin publicaţiile aparţinând Trustului Gazeta au fost publicate mai multe articole tendenţioase şi calomnioase la adresa pãrţii vãtãmate, a familiei, precum şi a societãţii pe care o conduce.

Pentru a determina partea vãtãmatã sã consimtã la încheierea contractului de publicitate, membrii grupului infracţional au publicat articole şi la adresa unui asociat, respectiv partea vãtãmatã POCOL COSTICÃ. Trebuie sã precizãm faptul cã aceasta era o practicã curentã a grupului infracţional, respectiv de a ataca în toate persoanele din anturajul pãrţii vãtãmate pentru a o determina pe aceasta în cele din urmã sã cedeze şantajului şi sã încheie contractul de publicitate.

Partea vãtãmatã CHERTES MIRCEA LUCIAN a formulat plângere penalã împotriva membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu suma de 300.000 RON, reprezentând daunele morale.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.20-22 vol.II)

- copia unor articole apãrute împotriva pãrţii vãtãmate (f.23-27, vol.II)

- procesele-verbale de percheziţie informaticã ( vol.)

- declaraţiile martorilor (f.293, vol.VI; f.7-10, 53-57, vol.VII ; f.48-50, vol.VIII)

- procesele-verbale de transcriere a unor convorbiri ( f. 47, vol XVIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.33-36, 132-135, vol.II)

- declaraţiile învinuitului Avarvarei Adrian (f.135- 149,vol.XII)

4. Partea vãtãmatã IRIMUŞ DUMITRU a avut în perioada 2001 -2005 calitatea de administrator la SC „Trafer” SRL Dej, având ca obiect de activitate prelucrarea lemnului.

În primãvara anului 2003, partea vãtãmatã a fost contactatã telefonic de învinuitul AVARVAREI ADRIAN care i-a solicitat sã se întâlneascã pentru a-i da unele informaţii. In aceeaşi zi cei doi s-au întâlnit într-un bar din mun.Cluj-Napoca, iar învinuitul AVARVAREI ADRIAN s-a prezentat pãrţii vãtãmate ca fiind angajat la „Ziua de Ardeal” şi i-a propus sã încheie un contract de publicitate.

Învinuitul AVARVAREI ADRIAN a susţinut cã deţine mai multe informaţii compromiţãtoare în legãturã cu societatea administratã de partea vãtãmatã, informaţii pe care poate sã le foloseascã într-o campanie de presã îndreptatã împotriva pãrţii vãtãmate, daca aceasta nu consimte sã încheie un contract de publicitate.

Partea vãtãmatã a refuzat oferta dar ulterior a fost contactatã de învinuitul AVARVAREI ADRIAN care i-a reiterat ameninţãrile legate de publicarea unor articole legate de societatea mai sus menţionatã. În aceste împrejurãri partea vãtãmatã a fost de acord sã încheie un contract de publicitate pe timp de un an cu „Ziua de Ardeal”, în valoare de 500 euro pe lunã.

Pe perioada derulãrii acestui contract nu au apãrut articole negative la adresa pãrţii vãtãmate sau a societãţii pe care o administreazã. Ulterior, dupã expirarea contractului de publicitate în ziarul la care îşi desfãşura învinuitul AVARVAREI ADRIAN activitatea, a apãrut un articol defãimãtor, tendenţios şi total neadevãrat la adresa familiei pãrţii vãtãmate şi a societãţii acestuia.

La scurt timp, partea vãtãmatã a fost contactatã telefonic de cãtre învinuitul AVARVAREI ADRIAN care i-a propus sã reînoiascã contractul de publicitate. Partea vãtãmatã a refuzat încheierea unui nou contract deoarece societatea nu avea nevoie de publicitate. În perioada urmãtoare, în publicaţiile aparţinând Trustului Gazeta au apãrut mai multe articole cu conţinut negativ la adresa pãrţii vãtãmate IRIMUŞ DUMITRU.

În vara anului 2004, partea vãtãmatã s-a întâlnit la hotelul „Onix” din mun.Cluj-Napoca cu învinuitul AVARVAREI ADRIAN care era însoţit de un bãrbat, care s-a prezentat ca fiind director executiv la una din publicaţiile Trustului Gazeta, respectiv inculpatul MUREŞAN AUREL.

Cei doi i-au propus pãrţii vãtãmate sã încheie cu ei un contract de publicitate în valoare de 3000 euro pe luna, pe timp de un an . Partea vãtãmatã le-a propus acestora un contract de 300 euro pe lunã deoarece cunoştea faptul cã un eventual refuz ar putea declanşa o altã campanie de presã îndreptatã împotriva lui, a familiei şi a societãţii. Inculpatul MURESAN AUREL a refuzat oferta pãrţii vãtãmate spunându-i acestuia ca ei nu sunt „firmã de 300 euro”.

Pe parcursul acestei discuţii şi-a fãcut apariţia şi inculpatul MAN LIVIU, partea vãtãmatã arãtând cã nu-şi aminteşte dacã inculpatul a intervenit sau nu în discuţiile legate de contractul de publicitate.

Partea vãtãmatã nu a încheiat nici un contract de publicitate cu Trustul Gazeta, dar dupã aproximativ 2 sãptãmâni de la discuţia mai sus menţionatã a fost contactatã telefonic de inculpatul GRAMA AURELIAN care s-a prezentat ca fiind angajat al unei publicaţii din Tg.Mureş aparţinând Trustului Gazeta. Partea vãtãmatã s-a întâlnit de doua ori cu inculpatul, care i-a propus sã încheie un contract de publicitate pentru cã „bãieţii rãi nu sunt uşor de lãmurit”.

In cele din urma pentru a nu mai apãrea articole negative referitoare la persoana sa şi a societãţii, partea vãtãmatã a încheiat un contract de publicitate în valoare de 1500 euro pe lunã, pe o duratã de un an cu publicaţia condusã de inculpatul GRAMA AURELIAN. Pe durata derulãrii contractului nu au apãrut articole tendenţioase la adresa pãrţii vãtãmate, atâta timp cât aceasta a achitat contravaloarea facturilor de publicitate.

Cu patru luni înainte de expirarea contractului, societatea pãrţii vãtãmate a intrat în dificultãţi financiare, astfel cã aceasta nu a mai putut achita suma de 1500 euro pe lunã, moment din care în ziarele Trustului Gazeta au fost reluate articolele cu conţinut negativ la adresa sa. Ca urmare a campaniei dusã împotriva pãrţii vãtãmate, acesteia i-a fost desfãcut contractul de muncã cu societatea, iar societatea a intrat în faliment.

Partea vãtãmatã IRIMUŞ DUMITRU solicitã tragerea la rãspundere penalã a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu suma de 350.000 euro, reprezentând daune morale.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.28-32, vol.II)

- procesele-verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII,XXIII)

- declaraţiile martorilor (f.22-25, 29-30, 31-32, 41, 46-49, vol.VII)

5. Partea vãtãmatã POCOL COSTICÃ a solicitat tragerea la rãspundere penalã a membrilor grupului infracţional arãtând cã de la apariţia „Gazetei de Cluj” şi „Bunã Ziua Ardeal” a fost ţinta a mai multor articole în care a fost acuzatã de comiterea unor ilegalitãţi. La sfârşitul anului 2004 partea vãtãmatã a fost contactatã telefonic de învinuitul AVARVAREI ADRIAN care i-a cerut sã se întâlneascã pentru a discuta. In cursul discuţiilor învinuitul i-a relatat pãrţii vãtãmate cã a fost împuternicit de cãtre directorul trustului, inculpatul LIVIU MAN, sã negocieze încheierea unor contracte de publicitate între firmele sale şi trustul de presã.

Învinuitul a asigurat-o pe partea vãtãmatã cã în cazul semnãrii contractelor de publicitate nu vor mai apãrea articole calomnioase la adresa sa şi mai mult va fi protejat de respectivele ziare. Totodatã, învinuitul a avertizat-o pe partea vãtãmatã cã în cazul în care nu va încheia contractul de publicitate, ziarele vor continua sã publice articole pânã când firmele sale vor ajunge în faliment.

Deşi societatea sa, SC Eunicia Rotiserie SRL nu avea nevoie de reclamã de publicitate, partea vãtãmatã a acceptat sã încheie contracte de publicitate, astfel cã învinuitul l-a contactat din nou, însoţit de inculpatul MUREŞAN AUREL cu care a semnat douã contracte de publicitate pentru suma de 1000 RON fiecare.

Unul dintre contracte a fost încheiat cu SC „Exploziv Media” SRL, iar celãlalt contract cu SC „Loretto Press” SRL, cele douã societãţi fiind cele care editeazã o parte din ziarele trustului. Nici unul dintre cele douã contracte nu a prevãzut obligaţii pentru firmele trustului, fiind completatã doar suma pe care partea vãtãmatã urma sã o achite.

Verbal, partea vãtãmatã a fost asiguratã de învinuitul AVARVAREI ADRIAN şi inculpatul MUREŞAN AUREL cã pe durata efectuãrii plãţilor atacurile împotriva lui vor înceta. Partea vãtãmatã aratã cã nici nu a fost interesatã sã i se facã publicitate, aspect care i l-a comunicat şi celor doi, partea vãtãmatã cedând şantajului şi pentru a-şi proteja afacerile a fost de acord sã plãteascã trustului suma arãtatã mai sus.

La momentul semnãrii contractului partea vãtãmatã a discutat la telefon cu inculpatul LIVIU MAN care l-a asigurat cã din acel moment nu va mai avea probleme, şi cã împotriva lui nu vor mai apãrea articole negative în ziarele trustului.

Pe durata derulãrii contractului trustul nu a publicat nici un fel de materiale publicitare, deşi a emis lunar facturi pe care partea vãtãmatã le-a achitat timp de şase luni. Dupã aceastã perioada de timp au apãrut din nou douã articole mincinoase cu privire la partea vãtãmatã, situaţie în care aceasta l-a contactat pe inculpatul MUREŞAN AUREL pentru a-i cere explicaţii.

Inculpatul i-a spus cã va verifica motivul pentru care au apãrut aceste articole fiind posibil ca LIVIU MAN sã fie nemulţumit de valoarea micã a contractelor. In ziua urmãtoare, inculpatul MUREŞAN AUREL l-a sunat pe POCOL COSTICA şi i-a spus cã articolele ar fi fost scrise de o ziaristã care nu ştia de existenţa contractelor de publicitate, iar LIVIU MAN este plecat în concediu.

Partea vãtãmatã a hotãrât sã rezilieze contractele cu cele douã societãţi ale trustului, şi-a schimbat numãrul de telefon pentru a nu mai fi contactat, încercând sã rupã orice legãturã cu inculpaţii. Unul dintre asociaţii pãrţii vãtãmate, TRIPON TEOFIL i-a spus acesteia cã inculpatul OŢEL IOAN doreşte sã-l contacteze pentru a-i solicita sã achite facturile emise în continuare de cãtre trust în baza contractelor de publicitate.

Dupã ce partea vãtãmatã a hotãrât sã nu mai achite nici o suma de bani cãtre trust, s-a reluat campania atât împotriva acestuia cât şi a unuia dintre asociaţi, partea vãtãmatã CHERTES MIRCEA LUCIAN. Atacurile au vizat atât afacerile pãrţii vãtãmate cât şi persoana acesteia şi a soţiei sale.

Partea vãtãmatã confirmã faptul cã în mediul de afaceri din Cluj devenise notoriu modul de operare al grupului infracţional care obţineau contracte de publicitate de la oamenii de afaceri, prin şantajarea acestora prin presã.

Partea vãtãmatã POCOL COSTICA a solicitat tragerea la rãspundere a membrilor grupului infracţional, se constituie parte civilã cu sumele achitate acestora potrivit contractelor de publicitate.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.33-36, vol.II)

- copia unor articole apãrute împotriva pãrţilor vãtãmate (f.37-44, vol.II)

- copii dupã facturile şi chitanţele fiscale (f.45-63, vol.II)

- procesele-verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII, XXIII)

- declaraţiile martorilor (f.7-10, vol.VII, f.48-50, Vol.VIII)

- notele de redare a convorbirilor telefonice ( f. 47, vol XVIII)

- declaraţiile pãrţii vãtãmate Cherteş Mircea Lucian (f.20-22, vol.II)

- declaraţiile învinuitului Avarvarei Adrian (f.135- 149,vol.XII)

6. La începutul anului 2006, societatea Iulius Grup administratã de persoana vãtãmatã IULIAN DASCÃLU, s-a înscris la o licitaţie organizatã de Consiliul Judeţean Cluj, pentru asocierea în vederea realizãrii unui centru comercial de tip MALL în mun.Cluj-Napoca. Din acel moment, au apãrut în publicaţiile „Bunã Ziua Ardeal” şi „Gazeta de Cluj” mai multe articole care prezentau în mod tendenţios activitatea societãţii administratã de partea vãtãmatã fãcându-se şi afirmaţii legate de o presupusã legãturã între partea vãtãmatã şi fosta securitate.

Dupã organizarea licitaţiei şi semnarea contractului de asociere dintre partea vãtãmatã şi Consiliul Judeţean Cluj, societatea Iulius Grup a contactat mai multe firme de publicitate pentru a-şi promova proiectul pe care urma sã-l finanţeze în mun.Cluj-Napoca. Prin Agenţia „Vitrina” din Cluj-Napoca partea vãtãmatã a contactat aproape toate ziarele din zona Ardealului, cu excepţia Trustului Gazeta despre care angajaţii de la „Vitrina” i-au spus cã nu au relaţii de colaborare cu acest trust şi trebuie contactate personal ziarele care fac parte din acest trust.

Partea vãtãmatã a luat legãtura cu directorul Trustului Gazeta, inculpatul LIVIU MAN pentru a purta o discuţie cu acesta legatã de conţinutul articolelor şi motivaţia acestor campanii îndreptate împotriva sa şi a societãţii „Iulius Grup”. In cadrul discuţiei persoana vãtãmatã a prezentat inculpatului proiectele pe care intenţiona sã le realizeze şi activitatea societãţii, spunându-i cã pentru orice investiţie obişnuieşte sã facã publicitate.

Persoana vãtãmatã i-a cerut inculpatului LIVIU MAN sã-i trimitã un proiect de contract de publicitate urmând ca detaliile sã fie stabilite în funcţie de bugetul societãţii. Inculpata COCUŢ ANCA ELENA i-a trimis persoanei vãtãmate proiectul de contract, iar dupã negocieri s-a stabilit ca societatea Iulius Grup sã achite suma de 99.960 euro, pe timp de doi ani. Contractul nu a fost completat în ce priveşte obligaţiile SC „Token Media” SRL, firma din cadrul Trustului Gazeta, insã inculpata COCUŢ ANCA ELENA a emis facturi în contul acestui contract, iar SC „Token Media” SRL a încasat sumele facturate prin ordin de platã.

Partea vãtãmatã aratã cã unul din motivele care l-au determinat sã încheie contractul de publicitate cu SC „Token Media” SRL a fost acela de a stopa atacurile îndreptate împotriva lui şi a firmei pe care o administreazã.

Mijloace de probã

- declaraţiile persoanei vãtãmate (f.64-67, vol.II)

- copia unor articole apãrute împotriva pãrţilor vãtãmate (f.68-83, vol.II)

- contractul de publicitate (f.84-86, vol.II)

- copia unor facturi şi a ordinelor de platã (f.81-84, vol.II)

- procesele-verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII,XXIII)

- declaraţiile martorilor (f.7-10, 22-25, 109-112, vol.VII)

- procesele-verbale de transcriere a unor convorbiri telefonice (f.149,150,151,154-155, 163-172 vol.XX)

- declaraţiile învinuitului Avarvarei Adrian (f.135- 149,vol.XII)

7-8. Partea vãtãmatã CÃTÃNICIU MARIUS FLORIAN a fost numit director general al R.A.D.P. Cluj-Napoca la data de 15.03.2005. La începutul lunii aprilie 2005, acesta a fost contactat de inculpata COCUŢ ANCA ELENA care i-a solicitat cã încheie un contract între regie şi „Gazeta de Cluj” pentru suma de 500 euro lunar, pe o duratã de un an.

Partea vãtãmatã a refuzat sã încheie contractul arãtându-i inculpatei cã situaţia financiarã precarã a regiei nu permite astfel de cheltuieli. Inculpata a insistat, solicitându-i pãrţii vãtãmate sã încheie un contract pe o sumã mai micã, respectiv pe suma de 300 euro.

Partea vãtãmatã a refuzat din nou spunându-i cã în viitor, în mãsura în care se vor gãsi posibilitãţi legale, ar putea relua discuţia cu privire la contract. Inculpata i-a sugerat pãrţii vãtãmate sã încheie acel contract care i-ar putea sã-i aducã beneficii personale de imagine „mai ales cã nu dã banii de la el”.

Dupã refuzul pãrţii vãtãmate de a semna contractul în paginile ziarelor Trustului Gazeta au fost publicate numeroase articole calomnioase, defãimãtoare, atât la adresa acesteia cât şi a soţiei sale, partea vãtãmatã CÃTÃNICIU STELUŢA GUSTICA. Ulterior declanşãrii acestei campanii partea vãtãmatã a fost apelatã telefonic, în repetate rânduri de cãtre inculpata COCUŢ ANCA ELENA care i-a cerut sã încheie contractul de publicitate.

În zilele când articolele erau extrem de virulente, angajaţi ai ziarelor trustului duceau 50 – 100 de exemplare la sediul R.A.D.P. Cluj pentru a fi distribuite gratuit angajaţilor, pentru a crea o stare de tensiune şi a exercita presiuni asupra pãrţii vãtãmate. Atât pãrţii vãtãmate CÃTÃNICIU MARIUS FLORIAN cât şi soţiei acesteia CÃTÃNICIU STELUŢA GUSTICA le-a fost transmise mesaje din partea membrilor trustului cã ar fi mai bine sã plãteascã deoarece, altfel atacurile din presã vor continua.

Cele douã parţi vãtãmate au aflat din mediul politic şi de afaceri cã angajaţii trustului obişnuiau sã publice articole calomnioase împotriva persoanelor care nu acceptau „sã cotizeze” prin încheierea unor contracte de publicitate. Partea vãtãmatã CÃTÃNICIU MARIUS FLORIAN le-a transmis membrilor grupului infracţional cã nu va plãti niciodatã „taxa de tãcere”, fapt care la enervat pe inculpatul LIVIU MAN care i-a transmis sã încheie contractele cã ar fi mai bine „sã se facã pace”.

Pãrţile vãtãmate au declarat cã prin articolele îndreptate împotriva lor au încercat sã-i determine sã consimtã la încheierea unui contract de publicitate cu Trustul Gazeta, membrii grupului infracţional cunoscând faptul cã o campanie de presã negativã, concertatã pe o perioadã lungã de timp, poate cauza grave prejudicii de imagine unor oameni politici.

Partea vãtãmatã CÃTÃNICIU STELUŢA GUSTICA aratã cã în anul 2005 martorul GHERMAN SABIN a discutat cu un angajat al trustului, respectiv VICTOR LUNGU care a afirmat cã conducerea Trustului Gazeta intenţioneazã sã o desfiinţeze pe ea şi pe soţul ei, printr-o campanie negativã în presã, deoarece se are în vedere promovarea unor persoane din anturajul grupului infracţional, în funcţiile publice pe care pãrţile vãtãmate le deţin.

Partea vãtãmatã CÃTÃNICIU MARIUS FLORIAN se constituie parte civilã în cauzã cu suma de 200.000 RON, reprezentând daune morale, iar partea vãtãmatã CÃTÃNICIU STELUŢA GUSTICA se constituie parte civilã în cauzã cu suma de 200.000 RON.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.91-96, vol.II)

- copia unor articole apãrute împotriva pãrţilor vãtãmate (f.97-100, vol.II)

- procesele-verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII,XXIII)

- procese-verbale de transcriere a unor convorbiri (f.30, vol XVII)

- declaraţiile martorilor (f.7-10, 94, 95, vol.VII)

- declaraţia pãrţii vãtãmate (f.24-28, vol.III)

- declaraţiile învinuitului Avarvarei Adrian (f.135- 149,vol.XII)

9. Partea vãtãmate REVNIC CORNEL îl cunoaşte pe învinuitul AVARVAREI ADRIAN de aproximativ 10 ani, încã din perioada în care acesta era ofiţer activ. Ulterior, partea vãtãmatã a fost contactatã de învinuit care i-a spus cã lucreazã la un ziar şi ar fi bine sã plãteascã o taxã lunarã, sub formã de bani sau produse alimentare. Învinuitul a asigurat-o pe partea vãtãmatã cã poate sã-i ofere protecţie prin intermediul ziarului dar dacã nu este de acord sã plãteascã taxa lunarã vor apãrea articole la adresa lui.

La începutul anului 2005 ziarul „Buna Ziua Ardeal” sau „Gazeta de Cluj” (partea vãtãmatã nu-şi aminteşte exact) a publicat mai multe articole denigratoare la adresa pãrţii vãtãmate, a familiei şi a firmelor acesteia. Partea vãtãmatã a fost contactatã de învinuitul AVARVAREI ADRIAN ulterior apariţiei acestor articole pentru a se întâlni, dar partea vãtãmatã a refuzat deoarece ştia despre membrii grupului infracţional constituiţi la nivelul trustului de presã cã se ocupã cu şantajul.

Vãzând cã partea vãtãmatã nu dã curs propunerii, inculpatul MUREŞAN AUREL l-a cãutat la unul din magazinele pe care le deţine şi i-a cerut sã plãteascã o taxa lunarã, pe un an de zile. Inculpatul MUREŞAN AUREL a susţinut în faţa pãrţii vãtãmate cã are o funcţie de conducere la ziar şi dacã este de acord sã plãteascã taxa respectivã nu vor mai apãrea articole denigratoare.

Taxa solicitatã de inculpatul MUREŞAN AUREL, urma sã fie plãtitã sub forma unui contract de publicitate. Faţã de ameninţãrile inculpatului, partea vãtãmatã a consimţit sã încheie un contract de publicitate între una din firmele pe care le deţine, SC „Samuel-Emanuel” SRL şi SC „Loretto Press” SRL în valoare de 300 RON pe lunã.

Partea vãtãmatã a declarat cã nu a vãzut niciodatã în vreunul din ziarele trustului vreo machetã de publicitate pentru firma sa, iar dupã doua luni de la încheierea contractului de publicitate, publicaţiile Trustului Gazeta au reluat atacurile îndreptate împotriva lui. Partea vãtãmatã a avut discuţii cu inculpatul MUREŞAN AUREL şi învinuitul AVARVAREI ADRIAN care au motivat noua campanie de presã prin faptul cã se urmãreşte mãrirea nivelului taxei pe care o plãteşte sub forma contractului de publicitate.

Partea vãtãmatã a fost enervatã de atitudinea celor doi, iar la expirarea contractului a refuzat sã îl reînoiascã. Din acel moment campania de presã împotriva lui, a firmei şi a familiei au fost reluate tot prin ziarele trustului.

Partea vãtãmatã REVNIC CORNEL solicitã tragerea la rãspundere a membrilor grupului infracţional, se constituie parte civilã în cauzã urmând sã-şi precizeze pretenţiile civile în faţa instanţei de judecatã.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.101-103, vol.II)

- copia dupã facturile fiscale şi chitanţele (f.110-116, vol.II)

- procesele-verbale de percheziţie informaticã ( vol.)

- declaraţiile martorilor (f.7-10, 22-25, 29-30, 35-36, vol.VII)

10. În cursul anului 2004, partea vãtãmatã VUZA STEFAN a preluat SC „Someş” SA Dej, de la acea datã societatea fiind administratã de martorul ITU ADRIAN.

În anul 2005 inculpatul MAN LIVIU însoţit de încã o persoanã l-a contactat pe martorul ITU ADRIAN şi i-a solicitat sã livreze o cantitate de 20 tone de celulozã cãtre SC „Exploziv Media” SRL. Inculpatul i-a relatat cã urmeazã sã schimbe aceastã cantitate cu SC „Letea” SA Bacãu, de unde sã primeascã hârtie pentru a tipãrii ziarele Trustului Gazeta. Martorul ITU ADRIAN l-a îndrumat pe inculpat sã se adreseze pãrţii vãtãmate VUZA STEFAN care este singura persoanã abilitatã sã i-a astfel de decizii în numele societãţii.

Inculpatul MAN LIVIU a contactat-o pe partea vãtãmatã cerându-i şi acesteia sã-i livreze 20 de tone de celulozã. Partea vãtãmatã a fost în principiu de acord, întrebându-l pe inculpat cum intenţioneazã sã plãteascã. Inculpatul a sugerat cã firmele din cadrul Trustului Gazeta sunt sãrace şi „singurele garanţii sunt pixul si computerul”.

În aceste condiţii partea vãtãmatã a refuzat sã livreze marfa, mai ales cã verificând în contabilitatea SC „Someş”SA Dej a constatat cã în perioada vechii administraţii aceasta a livrat celulozã în valoare de circa 1.000.000.000 ROL fãrã a încasa bani, plata fãcându-se prin compensare în contul unor contracte de publicitate. Partea vãtãmatã aratã cã nu existã documente justificative din care sã rezulte cã publicitatea s-a efectuat.

Dupã refuzul pãrţii vãtãmate de a livra celulozã, în paginile ziarelor Trustului Gazeta s-a declanşat o intensã campanie mediaticã, tendenţioasã, denigratoare împotriva pãrţii vãtãmate şi a societãţilor pe care le conducea. În zilele când apãrerau articole deosebit de vehemente, la sediile societãţilor conduse de partea vãtãmatã erau duse pachete de 50 – 100 de ziare pentru a fi siguri cã conţinutul acestora ajunge la cunoştinţa pãrţii vãtãmate şi ai angajaţilor ei.

Partea vãtãmatã a arãtat cã SC „Someş”SA Dej nu are nevoie de publicitate întrucât marfa produsã este de tip industrial şi se vinde în intregime altor societãţi care o transformã în produs finit, astfel cã publicarea unor reclame nu ar fi avut rost întrucât cititorii presei scrise nu ar fi niciodatã potenţiali clienţi ai societãţii.

Din declaraţiile martorilor audiaţi in cauzã rezultã cã intreaga campanie împotriva pãrţii vãtãmate a fost condusã de cãtre învinuita ONAC MEMORANDA SUPPLLEXA care a dispus personal mai multor redactori sã întocmeascã materiale denigratoare la adresa pãrţii vãtãmate. De asemenea, în calitate de redactor şef, învinuita era cea care intervenea în textele scrise de cãtre ceilalţi colegi „îmbunãtãţindu-le” şi dându-le titluri incisive, jignitoare care nu aveau legãturã cu conţinutul articolelor.

Pe perioada desfãşurãrii campaniei partea vãtãmatã a discutat cu mai multe persoane din mediul de afaceri care l-au felicitat cã nu cedeazã şantajului exercitat de cãtre Trustul Gazeta, iar o altã persoanã i-a transmis din partea inculpatului LIVIU MAN cã atacurile vor înceta doar dacã „va cotiza”. În cursul anului 2006 inculpatul OŢEL IOAN a contactat-o pe partea vãtãmatã pentru a o invita la o petrecere organizatã de Trustul Gazeta, însã partea vãtãmatã a refuzat spunându-i cã nu este normal ca „un cãlãu sã-şi invite victima la chef”.

Precizãm faptul cã partea vãtãmatã a fost audiatã la cererea acesteia sub o altã identitate, motivând prin faptul cã dacã autorii ar cunoaşte adevãtata identitate i-ar putea produce prejudicii mari, fiind notori relaţiile pe care aceştia le au în diverse instituţii ale statului. La data de 03.11.2006, partea vãtãmatã a fost citatã pentru a-şi completa declaraţia iniţialã ocazie cu care a arãtat cã nu mai subzistã motivele pentru care a solicitat audierea ei sub altã identitate şi a formulat plângere penalã în cauzã.

Partea vãtãmatã VUZA STEFAN se constituie parte civilã în cauzã urmând sã-şi precizeze pretenţiile pânã la primul termen.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.117-122, vol.II)

- copia unor articole apãrute împotriva pãrţilor vãtãmate (f.125-131, vol.II)

- procesele-verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII,XXIII)

- note de redare a convorbirilor telefonice (f.8, 16,vol.XVIII, f. 149-150, 152,vol. XX, f. 88 vol. XVII)

- fişa clientului SC „Exploziv Media” SRL (f.123, vol.II)

- declaraţiile martorilor (f.259-260, vol.VI; f.7-10, 22-25, 33-34, 37-41, 92-93 vol.VII)

- declaraţiile învinuitului Avarvarei Adrian (f.135- 149,vol.XII)

11. În anul 2003 partea vãtãmatã POP TEOFIL, directorul Centrului Universitar Interservisan a fost cãutat la sediu de cãtre un bãrbat care s-a prezentat a fi trimis de inculpatul LIVIU MAN în numele ziarelor „Gazeta de Cluj” şi „Ziua de Ardeal” pentru a discuta afaceri.

Mai precis acesta i-a propus parţii vãtãmate sã îi facã publicitate de „Gazeta de Cluj” urmand ca în schimb clinica sã asigure consultaţii medicale gratuite, analize şi alte investigaţii pentru angajaţii trustului. Partea vãtãmatã a refuzat întrucât acceptarea propunerii ar fi determinat un efort financiar de circa 100.000.000 ROL pe luna, iar clinica avea suficienţi pacienţi datoritã reclamei pe care o fãcea prin pliante proprii.

Dupã o sãptãmânã partea vãtãmatã a fost contactatã din nou de acceaşi persoane care a întrebat-o dacã s-a gândit la propunerea fãcutã anterior, La refuzul clar al pãrţii vãtãmate bãrbatul i-a spus cã nu a luat o decizie bunã, iar la scurt timp dupã aceastã discuţie, in „Gazeta de Cluj” au apãrut articole tendenţioase, jignitoare, calomnioase şi insultãtoare la adresa pãrţii vãtãmate, a familiei acesteia şi a clinicii.

Înainte de apariţia primului articol, martorul SILVIU MÃNÃSTIRE a luat puctul de vedere al pãrţii vãtãmate, a primit documente care dovedeau situaţia legalã în ceea ce priveşte subiectele abordate în articole, însã cu toate acestea articolele publicate aveau titluri precum „Mãcelãria Interservisan şi-a mutat sediul”, iar la rubrica zvonuri se fãceau referiri jignitoare la adresa pãrţii vãtãmate folosindu-se expresii ca „stabiliment”, „maimuţoi”, „şeful taie bolnavii şi îi aruncã pe scãri în jos”,etc.

Partea vãtãmatã aratã cã scopul publicãrii articolelor a fost acela de a-l determina sã-şi schimbe hotãrârea privind încheierea contractului de publicitate, iar atacurile împotriva lui şi a familiei sale au încetat numai odatã cu plângerile penale pe care le-a formulat împotriva mai multor membrii ai grupului infracţional.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.132-135, vol.II)

- copia unor articole apãrute împotriva pãrţii vãtãmate, plângerea, declaraţiile şi celelalte acte procedurale administrate de instanţa de judecatã (f.136-164, vol.II)

- procesele-verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII,XXIII)

- declaraţiile martorilor (f.35, 44-45, vol.V; f.7-10, 22-25, vol.VII)

12. Partea vãtãmatã NICOARÃ MARIUS PETRE este preşedintele Consiliului Judeţean Cluj. Din momentul în care partea vãtãmatã a fost aleasã în aceastã funcţie, au început sã aparã mai multe articole tendenţioase şi calomnioase la adresa sa, a firmelor pe care le conduce sau la adresa unor activitãţi desfãşurate de Consiliul Judeteţan Cluj sau instituţiile din subordine, fãrã ca partea vãtãmatã sã aibã vreo atribuţie în acestea, numele ei fiind asociat cu anumite evenimente cãrora li se dãdeau conotaţie negativã.

Iniţial, partea vãtãmatã nu a formulat plângere penalã împotriva membrilor grupului infracţional, fiind audiatã ca martor, ocazie cu care a arãtat cã era de notorietate în rândul oamenilor de afaceri din Cluj, precum şi în rândul unor instituţii ale statului, modul în care publicaţiile trustului de presã obţineau contracte de sponsorizare prin şantajarea pãrţilor vãtãmate.

Fiind ţinta unor atacuri concertate, partea vãtãmatã a acceptat o discuţie cu incupaţii OŢEL IOAN şi MAN LIVIU. Aceştia i-au solicitat sã le faciliteze cumpãrarea unui autoturism marca Skoda prin intermediul societãţii Compexit, în sistem leasing, urmând ca ratele lunare sã fie compensate în sistem barter, prin publicitate şi consultanţã.

Pentru a înceta atacurile îndreptate împotriva sa, partea vãtãmatã şi-a dat acordul de principiu pentru încheierea acestui contract şi fiind acţionar în cadrul firmei Compexit a discutat cu unul din membri conducerii firmei, care urma sã se ocupe cu redactarea actelor necesare. Partea vãtãmatã a subliniat faptul cã şi-a dat acordul la încheierea acestui contract numai datoritã presiunilor exercitate prin presã la adresa sa.

Contractul de leasing a fost încheiat pe numele inculpatului VIDICAN DOREL, iar autoturismul a fost predat inculpatului OŢEL IOAN care a relatat mai multor martori cã maşina îi aparţine. In momentul declanşãrii cercetãrilor, contractul de leasing era în derulare, urmând ca partea vãtãmatã sã încheie cu menbrii grupului infracţional un contract adiţional pentru a se achita prin intermediul acestuia plata ratelor pentru autoturism.

Partea vãtãmatã NICOARÃ MARIUS PETRE a formulat plângere penalã împotriva membrilor grupului infracţional, dar nu se constituie parte civilã în cauzã.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.165-167, vol.II; f.109-112, vol.VII)

- procesele-verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII,XXIII)

- notele de redare a convorbirilor telefonice (f.30, 171, 172, 176, 179, 246, vol. XVII)

- declaraţiile martorilor (f.7-10, 22-25, 29-30, 53-57,vol.VII)

- declaraţiile învinuitului Avarvarei Adrian (f.135- 149,vol.XII)

13. În cursul anului 2005 învinuitul AVARVAREI ADRIAN s-a prezentat la firma SC „Provalcon Impex” SRL, administratã de partea vãtãmatã VARVARA OVIDIU, pentru a încheia un contract având ca obiect instalarea unei centrale termice în apartamentul sãu. Cu aceastã ocazie învinuitul AVARVAREI ADRIAN i-a relatat pãrţii vãtãmate cã lucreazã la ziarul „Bunã Ziua Ardeal” şi urmeazã sã îl prezinte pe inculpatul MUREŞAN AUREL.

Ulterior, partea vãtãmatã s-a întâlnit cu inculpatul MUREŞAN AUREL, iar acesta din urmã l-a rugat sã execute pentru el o lucrare de instalaţii de încãlzire la o mansardã, fãrã sã precizeze locaţia. Inculpatul MUREŞAN AUREL a revenit la partea vãtãmatã şi i-a spus cã lucrarea urmeazã sã fie efectuatã la o cabanã din Bãişoara.

Partea vãtãmatã a declarat cã ştia de la mai mulţi oameni de afaceri cã dacã refuzã cererea venitã de la angajaţii Trustului Gazeta, urmeazã o campanie negativã de presã asupra firmei sale. Pentru acest motiv partea vãtãmatã a evitat la început sã-şi asume obligaţia efectuãrii lucrãrii, dar ulterior a consimţit deoarece datoritã specificului de activitate al firmei care presupune contactul direct cu populaţia, o campanie de presã îndreptatã împotriva firmei îi poate cauza pierderi importante.

Partea vãtãmatã i-a promis inculpatului MUREŞAN AUREL cã va executa lucrarea în luna decembrie 2005 când este mai puţin presat cu lucrãrile. Între timp inculpatul MUREŞAN AUREL i-a fãcut cunoştinţã pãrţii vãtãmate cu inculpatul MAN LIVIU, moment în care a aflat cã lucrarea este pentru acesta din urmã. Ulterior, partea vãtãmatã a fost contactatã de inculpatul MUREŞAN AUREL care i-a spus cã lucrarea urmeazã sã fie executatã la un imobil de pe str.Caraiman nr.3.

Partea vãtãmatã VARVARA OVIDIU a încercat sã tragã de timp deoarece ştia cã pentru lucrarea care urma sã o efectueze nu va primi bani, ci reclamã deoarece astfel au pãţit mai mulţi oameni de afaceri din Cluj. Partea vãtãmatã a refuzat sã-i mai rãspundã la telefon inculpatului MUREŞAN AUREL, dar într-o dimineaţã acesta din urmã împreunã cu inculpatul MAN LIVIU, l-au aşteptat la firmã.

Partea vãtãmatã nu a mai putut sã evite semnarea contractului, inculpaţii angajându-se sã plãteascã 50% din valoarea lucrãrii, iar diferenţa urmând sã fie reclamã în publicaţiile trustului. Deşi partea vãtãmatã a executat lucrarea conform contractului, nu a primit de la inculpaţi nici avansul şi nici restul de bani.

Aşa cum rezultã din declaraţia pãrţii vãtãmate, motivul pentru care aceasta a fost de acord sã încheie contractul cu trustul de presã a fost faptul cã ştia modalitatea de operare a membrilor grupului infracţional, iar orice refuz la solicitãrile acestora ar fi determinat iniţierea unei campanii negative prin presã la adresa sa şi a firmei pe care o conduce.

Din notele de redare a convorbirilor telefonice rezultã faptul cã învinuita MAN MILENA ADINA a insistat pe lângã inculpatul MUREŞAN AUREL sã facã presiuni asupra pãrţii vãtãmate pentru a o determina pe aceasta sã execute lucrarea la domiciliul sãu, fãrã sã intenţioneze sã achite contravaloarea acestei lucrãri.

Partea vãtãmatã VARVARA OVIDIU solicitã tragerea la rãspundere a membrilor grupului infracţional, se constituie parte civilã în cauzã cu valoarea contractului privind executarea lucrãri.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.1-2, vol.III)

- copie contract lucrãri instalaţii (f.16-18, vol.III)

- procesele-verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII,XXIII)

- notele de redare a convorbirilor telefonice (f.108,154, vol.XVIII)

- declaraţiile martorilor (f.7-10, 22-25, 29-30, vol.VII)

14. Partea vãtãmatã GOIA IOAN VALER îndeplineşte calitatea de director la SC „Administraţia Pieţelor şi Oboarelor „ SA din mun.Cluj-Napoca începând cu anul 1989. La sfârşitul anului 2005 în „Bunã Ziua Ardeal” a apãrut un articol denigrator şi calomnios la adresa societãţii conduse de partea vãtãmatã.

Ulteror, partea vãtãmatã a fost contactatã de unul din angajaţii trustului şi întrebat ce pãrere are despre articol, partea vãtãmatã la invitat la sediul societãţii pentru a se documenta deoarece informaţiile apãrute în presã erau în contradicţie flagrantã cu realitatea. În luna aprilie 2006, o tânãrã pe numele „Alina” care s-a prezentat ca şi ziaristã la „Bunã Ziua Ardela” i-a comunicat telefonic pãrţii vãtãmate cã doreşte sã se întâlneascã cu ea la birou pentruîncheierea unui contract de publicitate.

La câteva zile la biroul pãrţii vãtãmate s-a prezentat o tânãrã care s-a recomandat sub numele de „Adriana” şi i-a propus încheierea unor contracte de publicitate cu ziarele „Bunã Ziua Ardeal” şi „Gazeta de Cluj”. Din discuţiile pe care partea vãtãmatã le-a avut cu reprezentanta trustului de presã a rezultat cã contractul propus era în suma de 1500 euro pe lunã, iar termenul de derulare era de 6 luni.

Partea vãtãmatã a relatat cã a avut mai multe discuţii cu oamenii de afaceri din mun.Cluj-Napoca şi a aflat cã era de notorietate modul de operare al angajaţilor Trustului Gazeta care publicau articole denigratoare, neadevãrate despre societãţi comerciale, instituţii publice şi personalitãţi din Cluj-Napoca pentru a le determina sã încheie contracte de publicitate. Având în vedere aceste împrejurãri, partea vãtãmatã a fost de acord sã încheie contractul propus de angajata trustului, dar numai în considerarea faptului cã în caz contrar articolele denigratoare la adresa societãţii ar fi continuat.

Partea vãtãmatã GOIA IOAN VALER a solicitat tragerea la rãspundere penalã a membrilor grupului infracţional.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.19-20,22-23, vol.III)

- copie dupã contractul de publicitate (f.21, vol.III)

- procesele-verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII, XXIII)

- procesele verbale de redare a unor convorbiri (f. 203, vol. XVII)

- declaraţiile martorilor (f.4-6, vol.V; f.31-32, 33-34, 35-36, vol.VII)

15. În anul 2001 în “Ziua de Ardeal” au apãrut mai multe articole neadevãrate la adresa pãrţii vãtãmate VEREŞ EUGEN şi a societãţii Salprest Cluj. Partea vãtãmatã care avea la acel moment calitatea de adjunct la societatea mai sus mentionatã a discutat cu privire la conţinutul articolelor apãrute în presã cu directorul general de la aceea datã, d-l BUNEA MIRCEA.

Partea vãtãmatã cunoştea încã din acel moment faptul cã, campania de presã îndreptatã împotriva sa nu poate fi opritã decât dacã se plãtea o anumitã sumã de bani ziarului respectiv. Partea vãtãmatã a precizat cã a avut mai multe discuţii cu învinuitul AVARVAREI ADRIAN care i-a spus cã “ar fi bine sã sponsorizeze ziarul cu bani”, iar în caz contrar articolele vor continua. Din discuţiile pe care partea vãtãmatã le-a avut cu d-l BUNEA MIRCEA, acesta i-a relatat cã angajaţii ziarului i-a solicitat suma de 3000 dolari americani pentru încetarea campaniei de presã.

Dupã pensionarea d-lui BUNEA MIRCEA, partea vãtãmatã a preluat conducerea societãţii şi a încheiat un contract de publicitate cu “Bunã Ziua Ardeal”. Din anul 2004, deţinãturul majoritar al pachetului de acţiuni a devenit d-l STOIA CÃLIN care i-a propus şi a insistat pe lângã partea vãtãmatã sã încheie un contract de publicitate cu firma “Amprenta”, condusã de numitul COTOC DECEBAL.

Partea vãtãmatã nu a fost de acord cu încheierea acestui contract deoarece firma nu avea nevoie de publicitate, dar la insistenţele inculpaţilor MAN LIVIU şi OŢEL IOAN s-a încheiat un contract în valoare de 3000 euro. O parte din aceşti bani au revenit ziarului “Gazeta de Cluj”.

Ulterior, învinuitul AVARVAREI ADRIAN şi inculpatul OŢEL IOAN au insistat pe lângã partea vãtãmatã sã le dea diverse sume de bani, într-o modalitate sau alta spunându-i cã “presa te poate ridica sau coborâ”. Persoane din anturajul pãrţii vãtãmate i-au relatat acesteia cã datoritã refuzului de a plãti bani cãtre publicaţiile trustului va fi obiectul unei campani agresive de presã.

În luna martie 2006, inculpatul OŢEL IOAN însoţit de STOIA CÃLIN a venit la biroul pãrţii vãtãmate şi i-au sugerat sã încheie un contract de publicitate cu “Bunã Ziua Ardeal” şi “Gazeta de Cluj”.

Inculpatul OŢEL IOAN i-a spus pãrţii vãtãmate cã un eventual refuz ar determina apariţia unor articole denigratoare la adresa sa şi a firmei pe care o conduce, dar dacã va fi de acord sã încheie contractul de publicitate, articolele negative vor înceta şi va beneficia de o reclamã pozitivã.

Faţã de aceste împrejurãri partea vãtãmatã a încheiat contracte de publicitate cu cele douã ziare, dar numai datoritã faptului cã a fost ameninţat cu noi articole negative la adresa sa. Valoarea contractului a fost de 3000 euro, iar dupã declanşarea cercetãrilor în prezentul dosar, partea vãtãmatã a reziliat contractul.

Partea vãtãmatã VEREŞ EUGEN solicitã tragerea la rãspundere a membrilor grupului infracţional.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.24-28, vol.III)

- copie de pe contractul de publicitate şi copii facturi fiscale (f.3-15, vol.III)

- procesele-verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII,XXIII)

- notele de redare a convorbirilor telefonice (f.22, vol.XXI, f. 197-198, 218 vol XVII, f. 139-141, vol. XX, f. 60,70, vol, XVIII)

- declaraţia pãrţii vãtãmate Cãtãniciu Marius Florian (f.91-93, vol.II)

- declaraţiile martorilor (f. 159-160,230 vol.VI; f.7-10, 22-25, 29-30, vol.VII)

16. La începutul anului 2000 partea vãtãmatã TURDEAN LIVIU, directorul general al Consiliului de Administraţie a SC „Farmec” SA Cluj a fost contactat la sediul societãţii de un angajat a ziarului „Ziua de Ardeal” care i-a prezentat un contract de publicitate, gata completat pentru suma de 15.000 sau 20.000 de dolari americani. Contractul a fost supus aprobãrii Consiliului de Administraţie, hotãrârea fiind de a nu se încheia respectivul contract deoarece societatea nu avea nevoie de publicitate.

La scurt timp dupã ce a fost comunicat refuzul propuneri, în ziarul mai sus menţionat a apãrut un articol intitulat „Declinul Farmecului”, urmat la intervale scurte de o serie de articole defãimãtoare şi nereale cu privire la societate, la conducerea acesteia şi la calitatea produselor. Partea vãtãmatã a încercat în repetate rânduri sã-l contacteze pe inculpatul LIVIU MAN pentru a-i prezenta situaţia realã din societate, dar acesta a refuzat şi nu au fost publicate drepturile la replicã trimise ziarului.

Partea vãtãmatã a declarat cã în mediul de afaceri din mun.Cluj-Napoca se discutã de ani de zile despre practica jurnaliştilor conduşi de LIVIU MAN de a selecta firmele care au potenţial economic, iar apoi de a le şantaja pentru a încheia contracte de publicitate. Cei care refuzau erau ponegriţi ulterior în ziare. Campania îndreptatã împotriva societãţii „Farmec” a continuat şi dupã înfiinţarea Trustului Gazeta, ultimul articol din aceastã serie apãrând în primãvara anului 2006.

Ca urmare a campaniei de presã îndreptatã împotriva SC „Farmec” SA, soţia pãrţii vãtãmate s-a îmbolnãvit şi a decedat, iar cifra de afaceri a societãţii a scãzut dupã apariţia primelor articole.

Partea vãtãmatã TURDEAN LIVIU solicitã tragerea la rãspundere a membrilor grupului infracţional, se constituie parte civilã în cauzã urmând sã îşi precizeze în instanţã cuantumul pretenţiilor civile.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.29-30, vol.III)

- copie dupã articolele apãrute în presã (f.32-34, vol.III)

- procesele-verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII,XXIII)

- declaraţiile martorilor (f.35, vol.V; f.231-232, vol.VI; f.7-10, 46-49 vol.VII)

17. Partea vãtãmatã OARGÃ TRAIAN a declarat cã în anul 1998 a apãrut în „Ziua de Ardeal” un articol tendenţios şi calomnios la adresa sa, a familiei şi a SC „Tim” SA, unde partea vãtãmatã era director general. Pânã în anul 2000 au mai apãrut în acelaşi ziar încã trei articole cu acelaşi conţinut.

În primãvara anului 2000, partea vãtãmatã a fost contactatã telefonic de inculpatul MAN LIVIU care i-a propus sã încheie un contract de publicitate pe o sumã substanţialã, în caz contrar vor apãrea în ziar articole devastatoare pentru firma sa şi pentru persoana pãrţii vãtãmate. Inculpatul i-a transmis pãrţii vãtãmate cã o sã trimitã un angajat al trustului pentru a-i prezenta contractul de publicitate.

În aceeaşi zi, partea vãtãmatã s-a întâlnit cu o persoanã trimisã de inculpatul LIVIU MAN care i-a prezentat un contract de publicitate în valoare de 1210 USD. , pe o perioadã de 6 luni, în caz contrar va fi declanşatã o campanie negativã la adresa pãrţii vãtãmate şi a societãţii. Partea vãtãmatã a fost de acord sã încheie contractul deoarece i-a fost teamã cã o campanie negativã prin presã ar putea duce la distrugerea imaginii societãţii.

Pe perioada derulãrii contractului de publicitate nu au mai apãrut articole denigratoare la adresa pãrţii vãtãmare sau a firmei pe care o conducea. La expirarea contractului de publicitate, partea vãtãmatã a fost contactatã telefonic de inculpatul LIVIU MAN in vederea incheierii unui nou contract.

Partea vãtãmatã i-a comunicat acestuia din urmã cã încheierea contractului anterior a fost o greşealã şi cã SC „Tim” SA nu va mai încheia niciodatã un astfel de contract. Dupã aproximativ o lunã de zile, în toamna anului 2000, în ziarul condus de inculpatul LIVIU MAN au apãrut o serie de articole denigratoare şi tendenţioase la adresa pãrţii vãtãmate, a familiei şi a societãţii, campanie care a continuat ulterior şi în publicaţiile Trustului Gazeta.

În aceastã perioadã, la interval de o lunã, inculpatul LIVIU MAN a trimis mai mulţi ziarişti din cadrul Trustului Gazeta la partea vãtãmatã, care i-au propus sã se prezinte la sediul trustului pentru a avea o discuţie cu inculpatul LIVIU MAN, în caz contrar campania negativã va continua.

În luna iulie 2006, partea vãtãmatã se afla împreunã cu soţia sa pe terasa unui hotel din mun.Cluj-Napoca şi a fost abordat de inculpatul MAN LIVIU care era însoţit de inculpatul OŢEL IOAN. Inculpatul MAN LIVIU i-a fãcut un semn cu mâna în sensul „ai grijã”, iar inculpatul OŢEL IOAN i-a transmis cã în termen de o sãptãmânã sã se prezinte la redacţia ziarului „Bunã Ziua Ardeal” sau „Gazeta de Cluj”. Partea vãtãmatã nu a dat curs solicitãrii, iar campania negativã în presã a continuat pânã la data declanşãrii cercetãrilor.

Partea vãtãmatã OARGA TRAIAN solicitã tragerea la rãspundere a membrilor grupului infracţional, se constituie parte civilã în cauzã urmând sã îşi precizeze în instanţã cuantumul pretenţiilor civile.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.48-50, vol.III)

- procesele-verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII, XXIII)

- declaraţiile martorilor (f. 35, vol.V; f. 310-311 vol.VI; f. 7-10, 22-25, 29-30, vol.VII)

18. Partea vãtãmatã CORUŢIU VASILE este administrator al mai multor societãţi, printre care şi SC „Matcon” SA din mun.Bistriţa. În urmã cu aproximativ 3 ani, au apãrut primele articole calomnioase la adresa pãrţii vãtãmate şi a societãţilor acesteia. Ulterior, partea vãtãmatã a fost contactatã de inculpatul VIDICAN DOREL care i-a spus direct cã trebuie sã încheie un contract de publicitate cu Trustul Gazeta, urmând sã plãteascã lunar o sumã la nivelul sutelor de milioane.

Totodată cu aceastã discuţie, inculpatul VIDICAN DOREL i-a spus pãrţii vãtãmate cã dacã doreşte sã înceteze aceste articole valoarea contractului de publicitate este de o anumitã sumã, iar dacã intenţioneazã sã îşi facã o imagine pozitivã, suma va fi mai mare. Partea vãtãmatã a refuzat aceastã propunere deoarece nu avea nimic de ascuns, iar conţinutul articolelor erau mincinoase şi neadevãrate.

Ca urmare a acestui refuz, campania de presã îndreptatã împotriva pãrţii vãtãmate a continuat pânã la momentul declanşãrii cercetãrilor.

Partea vãtãmatã a precizat cã in cursul anului 2004 a avut o întâlnire si cu inculpatul LIVIU MAN care i-a spus referitor la articolele negative publicate în „Gazeta de Bistriţa” cã „tãcerea costã”. Inculpatul LIVIU MAN a dat de înţeles pãrţii vãtãmate cã va continua seria articolelor îndreptate împotriva sa, pânã în momentul în care îşi va da acordul pentru încheierea unui contract de publicitate.

Având in vedere aceste considerente la sfârşitul anului 2004, partea vãtãmatã a încheiat un contract de publicitate cu „Gazeta de Bistriţa” în sumã de aproximativ 250.000.000 ROL. Prin contract se stipula în mod expres faptul cã „Gazeta de Bistriţa” urma sã facã publicitate unor produse realizate de societãţile pãrţii vãtãmate.

Partea vãtãmatã a declarat cã şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, dar publicitatea plãtitã nu a apãrut în ziar, ba mai mult campania negativã la adresa ei a fost reluatã. Pentru aceste motive partea vãtãmatã a acţionat societatea care editeazã ziarul, în instanţã.

Potrivit declaraţiei pãrţii vãtãmate, este de notorietate printre oamenii de afaceri din Bistriţa modul în care „Gazeta de Bistriţa” determinã prin şantaj oameni de afaceri sã încheie contracte de publicitate.

Partea vãtãmatã CORUŢIU VASILE solicitã tragerea la rãspundere a membrilor grupului infracţional, urmând sã-şi precizeze pretenţiile civile in faţa instantei de judecatã.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.53-54, vol.III)

- copii dupã articolele apãrute în ziar (f.55-60, vol.III)

- copii dupã extras de cont, contract de publicitate, facturi (f.61-65, vol.III)

- notele de redare a convorbirilor telefonice (f. 103, 116, 127-128, 142 vol. XX, f.9, 13,43, 85 vol.XXI)

- declaraţiile martorilor (f.35, vol.V; f.310-311 vol.VI; f.7-10, 22-25, 29-30, vol.VII, f.97-98, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.66-68, 73-74, vol.III; )

19. În anul 2004, au apãrut mai multe articole denigratoare şi neadevãrate la adresa firmei M.I.S. aparţinând pãrţii vãtãmate IUGAN EMIL în ziarul „Gazeta de Bistriţa” . La începutul anului 2005 la sediul firmei pãrţii vãtãmate s-au prezentat trei bãrbaţi care s-au recomandat a fi din partea Trustului Gazeta.

Partea vãtãmatã a declarat cã a reţinut numai numele unuia dintre ei, respectiv a inculpatului VIDICAN DOREL. In discuţiile pe care le-a purtat cu aceste persoane şi-a exprimat nemulţumirea faţã de apariţia articolelor care îl priveau. Inculpatul VIDICAN DOREL i-a spus pãrţii vãtãmate cã prin intermediul ziarului poate sã schimbe aceastã situaţie prin publicarea unor articole pozitive şi a unor machete publicitare, insã numai cu condiţia sã încheie un contract de publicitate cu Trustul Gazeta.

Astfel, pãrţii vãtãmate i s-a propus încheierea unui contract de publicitate în valoare de 120.000.000 ROL. Partea vãtãmatã nu a fost de acord sã încheie acest contract motivând cã societatea pe care o conduce îşi face reclamã prin activitatea pe care o desfãşoarã. Având în vedere acest fapt cei trei au dat de înţeles pãrţii vãtãmate cã vor uzita de influenţa pe care o au in cadrul instituţiilor publice pentru a-l determina sã încheie un contract de publicitate.

Astfel, la scurt timp dupã aceastã discuţie societatea pe care o administreazã partea vãtãmatã a fãcut obiectul unor controale efectuate de diferite instituţii ale statului. In acelaşi timp, campania negativã îndreptatã împotriva sa şi a firmei pe care o administreazã a continuat în „Gazeta de Bistriţa”. Partea vãtãmatã declarã cã era de notorietate în mediul de afaceri faptul cã Trustul Gazeta obţinea contracte de publicitate prin şantajarea unor oameni de afaceri, persoane cu funcţii de conducere din instituţii publice.

Partea vãtãmatã IUGAN EMIL solicitã tragerea la rãspundere a membrilor grupului infracţional, urmând sã-şi precizeze pretenţiile civile in faţa instantei de judecatã.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.73-74, vol.III)

- copii dupã articolele apãrute în ziar (f.75-82, vol.III)

- declaraţiile martorilor (f.35, vol.V; f.310-311 vol.VI; f.7-10, 22-25, 29-30, vol.VII, f.97-98, vol.VIII)

- notele de redare a convorbirilor telefonice (f. 103, 116, 127-128, 142 vol. XX, f.9, 13,43, 85 vol.XXI)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f. 53-54, 66-68, vol.III; )

20. Partea vãtãmatã PENTIE RADU MIRCEA este administratorul mai multor societãţi, printre care şi SC „Rada Exim” şi SC „Perami Com” cu sediul în Oradea. În anul 2001 partea vãtãmatã a fost contactatã de inculpaţii MAN LIVIU, MUREŞAN AUREL, GRAMA AURELIAN şi martorul FLORIN CUC, în vederea încheierii unui contract de publicitate de tip barter în sensul cã în schimbul publicitãţii în favoarea societãţilor mai sus menţionate, angajaţii ziarului „Ziua de Ardeal” aveau posibilitatea sã serveascã masa la restaurantul „Irish Pub” pânã la concurenţa sumei de 300 – 400 USD pe lunã.

Pe perioada derulãrii acestui contract partea vãtãmatã a fost nemulţumitã de faptul cã angajaţii ziarului depãşeau de aproximativ 3- 4 ori valoarea sumei stabilite prin contract. În momentul în care „Ziua de Ardeal” şi-a încetat activitatea partea vãtãmatã nu a dorit sã încheie un nou contract cu publicaţiile nou înfiinţate de susnumiţi.

La sfârşitul anului 2003- 2004 partea vãtãmatã a avut o serie de discuţii cu inculpaţii MAN LIVIU şi MUREŞAN AUREL care i-au propus sã încheie un contract tot în sistem barter, dar la o valoare de 400 – 500 euro pe lunã. Partea vãtãmatã i-a refuzat, iar inculpaţii i-au spus cã „din bãieţi buni pot fi şi bãieţi rãi” şi cã e mai bine sã încheie acest contract. Ulterior, timp de aproximativ 2 – 3 luni partea vãtãmatã s-a mai întâlnit de câteva ori cu inculpaţii, iar de fiecare datã l-au întrebat dacã nu s-a rãzgândit cu privire la contract, sugerându-i cã e mai bine sã fie prieteni.

Ca urmare a acestor refuzuri repetate în paginile „Gazetei de Oradea” s-a declanşat o campanie de presã la adresa pãrţii vãtãmate, a societãţilor pe care acesta le conduce, o parte din articole fiind reluate în „Gazeta de Bucureşti”. Partea vãtãmatã a purtat unele discuţii cu privire la aceste articole cu angajaţi ai „Gazetei de Oradea”, iar aceştia i-au relatat cã articolele nu pornesc de la simpli angajaţi, iar ordinele vin de sus, de la conducerea trustului.

Partea vãtãmatã PENTIE RADU MIRCEA solicitã tragerea la rãspundere a membrilor grupului infracţional, urmând sã-şi precizeze pretenţiile civile în faţa instantei de judecatã.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.84-86, vol.III)

- declaraţiile martorilor (f.35, vol.V; f.310-311 vol.VI; f.7-10, 22-25, 29-30, vol.VII, f.149-155, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.87-88, 97-99, 135-136, 138-140, vol.III; )-

- procesele verbale de percheziţie informaticã ( vol. XIII,XXIII)

21. În anul 2005, în ziarul „România Liberã” a apãrut un articol cu privire la partea vãtãmatã CHINDLEA LUCIAN MIHAI, mai exact referitor la o serie de activitãţi dubioase pe care aceasta in calitate de inspector general teritorial le-ar fi desfãşurat cu privire la Inspectoratul de Stat Satu Mare. In ziua in care a apãrut articolul partea vãtãmatã a fost contactatã la telefon de o persoanã care s-a prezentat sub numele de AVARVAREI şi s-a oferit ca în schimbul unei sume de bani sã opreascã campania de presã îndreptatã împotriva sa.

Bãrbatul care a contactat partea vãtãmatã s-a prezentat ca fost ofiţer a unui serviciu specializat şi i-a dat de înţeles cã are posibilitatea sã influenţeze continuarea sau oprirea articolelor. Partea vãtãmatã a refuzat propunerea învinuitului AVARVAREI ADRIAN, iar in zilele urmãtoare in „Gazeta de Nord Vest” a fost preluat articolul apãrut anterior în „România Liberã”.

Partea vãtãmatã a avut mai multe discuţii cu persoane din cercul de prieteni care i-au relatat cã reprezentanţii Trustului Gazeta şatajeazã persoane potente economic sau cu funcţii publice pentru a obţine foloase materialer. De asemenea, partea vãtãmatã afirmã cã a auzit de la cunoştinţe cã persoane care încheie contracte de publicitate cu Trustul Gazeta beneficiazã de articole favorabile.

Partea vãtãmatã CHINDLEA LUCIAN MIHAI solicitã tragerea la rãspundere a membrilor grupului infracţional, dar nu se constituie parte civilã în cauzã.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.87-88, vol.III)

- copii dupã articolele apãrute în ziar (f.89-96, vol.III)

- declaraţiile martorilor (f.35, vol.V; f.310-311 vol.VI; f.7-10, 22-25, 29-30, vol.VII, f.149-155, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.84-86, 97-99, 135-136, 138-140, vol.III; )

- procesele verbale de percheziţie informaticã ( vol. XIII,XXIII )

22. Partea vãtãmatã PURCSA IOAN este acţionar la douã societãţi situate pe raza jud.Bistriţa-Nãsãud. La începutul anului 2004 cu ocazia unor licitaţii la care a participat partea vãtãmatã, au apãrut mai multe articole denigratoare şi tendenţioase la adresa ei şi a societãţilor pe care le administreazã în ziarul „Bunã Ziua Ardeal”. În acelaşi articole au fost publicate materiale laudative la adresa concurentului, împrejurare care a determinat partea vãtãmatã sã aibã bãnuieli cu privire la faptul cã firma concurentã a „plãtit” campania pozitivã din ziar.

Ulterior, în acelaşi ziar au apãrut trei sau patru articole denigratoare la adresa pãrţii vãtãmate şi a societãţii. La sfârşitul lunii martie, începutul lunii aprilie 2004, partea vãtãmatã s-a întâlnit cu inculpatul VIDICAN DOREL pe care l-a întrebat de ce a declanşat campania negativã împotriva sa, iar acesta i-a spus cã dacã este de acord sã încheie un contract de publicitate în sumã de 60.000.000 ROL, pe o perioadã de 3 luni, în ziar nu vor mai apãrea articole negative referitoare la partea vãtãmatã sau a societãţilor pe care le administreazã.

Partea vãtãmatã a acceptat aceastã înţelegere deoarece dorea încetarea campaniei negative declanşatã împotriva sa. Apariţia unor articole denigratoare erau de naturã sã producã grave prejudicii de imagine atât pãrţii vãtãmate cât şi firmelor pe care le administreazã. Dupã încheierea contractului de publicitate nu au mai apãrut articole negative la adresa pãrţii vãtãmate sau a societãţilor acesteia, dimpotrivã a fost publicat un articol pozitiv la adresa pãrţii vãtãmate.

Întrucât în cursul anului 2005 partea vãtãmatã nu a mai încheiat un astfel de contract, în cotidianul respectiv au apãrut din nou articole denigratoare şi tendenţioase la adresã sa şi a societãţilor pe care le administreazã.

Dupã mai multe întâlniri cu inculpatul VIDICAN DOREL, la începutul anului 2006 s-a ajuns la o înţelegere în sensul cã partea vãtãmatã a încheiat un nou contract de publicitate cu „Gazeta de Bistriţa” pentru suma de 60.000.000 ROL, pe o perioadã de 6 luni. Partea vãtãmatã a fost de acord cu acest contract deoarece ştia cã în caz contrar s-ar fi declanşat o campanie mediaticã negativã în ziarul mai sus menţionat îndreptatã împotriva sa şi a firmelor.

Partea vãtãmatã a declat cã este de notoritate în mediu lde afaceri, a oamenilor politici şi a instituţiilor publice faptul cã ziarul „Gazeta de Bistriţa” declanşa campanii denigratoare şi tendenţioase cu scopul de a obţine bani sau foloase materiale în schimbul încetãrii unor astfel de atacuri.

În luna septembrie 2006, inculpatul VIDICAN DOREL a venit la sediul firmei pãrţii vãtãmate şi i-a cerut trei autobasculante cu balast pe care nu le-a plãtit spunând cã este în contul bunei colaborãri cu ziarul „Gazeta de Bistriţa” . Dup aproximativ 2 sau 3 sãptãmâni inculpatul a contactat telefonic partea vãtãmatã şi i-a cerut o basculantã de sort. Partea vãtãmatã i-a trimis o basculantã cu sort inculpatului, la casa acestuia din comuna Cãianu Mic. Inculpatul nu i-a plãtit pãrţii vãtãmate contravaloarea materialelor de construcţii livrate şi nici transportul acestora.

Partea vãtãmatã PURCSA IOAN solicitã tragerea la rãspundere a membrilor grupului infracţional, se constituie parte civilã în cauzã cu suma de 120.000.000 ROL, reprezentând suma totalã achitatã trustului de presã ca urmare a şantajului exercitat asupra sa.

Mijloace de probã

- declaraţiile pãrţii vãtãmate (f.66-68, vol.III)

- copia contractelor de publicitate (f.69-72, vol.III)

- procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice (f. 103, 116, 127-128, 142 vol. XX, f.9, 13,43, 85 vol.XXI)

- declaraţiile martorilor (f.35, vol.V; f.310-311 vol.VI; f.7-10, 22-25, 29-30, vol.VII ; f.97-98, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.53-54, 73-74, vol.III)

23. Partea vãtãmatã BONDREA VASILE ALEXANDRU este directorul AJOFM Maramureş. Începând cu luna martie 2005, în Gazeta de Maramureş au început sã aparã o serie de articole denigratoare la adresa acesteia şi a familiei sale, campania fiind condusã de cãtre inculpatul Pârcãlab Cãlin Dan.

Întrucât în mediul de afaceri era notoriu faptul cã în acest ziar se publicã articole denigratoare împotriva unor persoane potente din punct de vedere financiar, în scopul obţinerii unor beneficii, partea vãtãmatã a perceput articolele publicate ca un mijloc de presiune împotriva sa. Aceasta s-a exprimat public cã nu va ceda şantajului şi nu va încheia niciodatã contracte de publicitate, nici nu le va da celor de la Gazeta de Maramureş vreo sumã de bani.

La data de 23.02.2006 partea vãtãmatã a primit un înscris prin care i se „recomanda” sã organizeze licitaţii, în vederea adjudecãrii unor contracte de publicitate şi în favoarea Gazetei de Maramureş, în valoare de cel puţin 2000 euro/an. Partea vãtãmatã nu a contactat Gazeta de Maramureş, astfel cã atacurile împotriva acesteia au continuat inclusiv pe parcursul desfãşurãrii cercetãrilor în prezentul dosar.

Partea vãtãmatã a solicitat tragerea la rãspundere penalã şi se constituie parte civilã în cauzã, urmând sã-şi precizeze pretenţiile pânã la primul termen de judecatã.

Mijloace de probã

- declaraţia pãrţii vãtãmate (f.1-2, vol.IV)

- copia unor articole ( f. 3-82, vol. IV)

- declaraţiile martorilor (f.169-170, 174-178 vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f. 85-86, 87-89, 92-94 vol.IV)

24. Partea vãtãmatã VESA CÃLIN VALERIU a fost numitã în anul 2001 director executiv la Direcţia Vamalã Oradea. La scurt timp dupã investirea în aceastã funcţie partea vãtãmatã a fost contactatã de inculpatul GRAMA AURELIAN şi martorul FLORIN CUC care s-au prezentat ca fiind angajaţi ai ziarului „Ziua de Ardeal”.

Cei doi i-au spus pãrţii vãtãmate cã ar fi bine sã aibã o relaţie bunã cu presa şi au susţinut cã sunt în mãsurã sã aibã o imagine bunã. Ulterior, partea vãtãmatã a fost contactatã telefonic de martorul FLORIN CUC şi întrebatã dacã nu doreşte sã încheie un contract de publicitate. Partea vãtãmatã a refuzat propunerea venitã din partea celor doi ziarişti deoarece a considerat cã în calitate de funcţionar public ar fi încãlcat legea dacã ar fi acceptat respectiva solicitare.

Câteva luni, atât martorul FLORIN CUC cât şi inculpatul GRAMA AURELIAN au asaltat partea vãtãmatã cu oferte de publicitate, iar într-o searã martorul FLORIN CUC i-a solicitat o întâlnire de urgenţã. Partea vãtãmatã s-a întâlnit cu martorul pe str. Mihai Eminescu din Oradea, şi a vorbit la telefon cu inculpatul GRAMA AURELIAN care a reiterat propunerea privind încheierea unui contract de publicitate în valoare de cel puţin 2000 USD pe lunã, în caz contrar împotriva pãrţii vãtãmate urmând sã se declanşeze o campanie denigratoare. Partea vãtãmatã a refuzat şi aceastã propunere, iar la scurt timp au început sã aparã mai multe articole jignitoare, compromiţãtoare, insultãtoare şi mincinoase la adresa pãrţii vãtãmate şi a modului în care îşi exercitã funcţia.

În momentul în care s-a înfiinţat „Gazeta de Oradea”, partea vãtãmatã s-a întâlnit cu inculpatul MAN LIVIU AUREL care i-a promis ca atacurile prin presa împotriva lui vor înceta. La doua sau trei luni de la aceastã discuţie au fost reluate în „Gazeta de Oradea” sub o formã sau alta, aceleaşi afirmaţii calomnioase apãrute anterior în „Ziua de Ardeal”.

Dupã un timp de la apariţia acestor articole, partea vãtãmatã s-a întâlnit cu inculpatul MAN LIVIU AUREL care i-a spus cã este posibil ca în trecut a exagerat cânt i-a solicitat contracte de 2000 USD pe lunã, spunându-i cã ar fi mulţumit şi cu mai puţin, dar sã fie ceva.

Partea vãtãmatã a refuzat propunerea inculpatului MAN LIVIU AUREL, iar campania negativã din presã a continuat, cauzându-i pãrţii vãtãmate o serie de neplãceri deoarece ca urmare a informaţiilor publicate au existat mai multe controale la locul de muncã al pãrţii vãtãmate.

Partea vãtãmatã VESA CÃLIN VALERIU solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã urmând sã-şi precizeze în faţa instanţei pretenţiile civile.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f.97-99, vol.III)

- copii dupã articolele de presã (f.107-134, vol.III)

- declaraţiile martorilor (f.149-155, 158-159, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.84-86, 87-88, 135-137, 138-140, vol.III)

- procesele-verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII, XXIII)

25. In anul 2002 partea vãtãmatã GHILEA GAVRILÃ a fost ales viceprimar al mun. Oradea moment din care au început sã aparã în ziarul „Ziua de Ardeal” mai multe articole calomnioase şi tendenţioase la adresa acesteia şi a firmei la care era acţionar, respectiv SC „Construcţii Bihor” SA. Partea vãtãmatã a luat legãtura cu inculpatul GRAMA AURELIAN, angajat al ziarului mai sus menţionat cu privire la caracterul vãdit mincinos al articolelor publicate, ocazie cu care inculpatul i-a spus pãrţii vãtãmate cã ar fi bine sã ajungã la o înţelegere cu ziarul.

Dupã apariţia „Gazetei de Oradea ” articolele îndreptate împotriva pãrţii vãtãmate şi a firmei acesteia au continuat având acelaşi caracter tendenţios şi calomnios. La sfârşitul anului 2003, începutul anului 2004, partea vãtãmatã a fost contactatã de martorul FLORIN CUC care i-a relatat cã politica ziarului susţinutã de conducerea trustului urmãreşte sã-l denigreze şi pentru a stopa aceastã campanie ar fi bine sã aibã o discuţie cu inculpatul MUREŞAN AUREL pentru a ajunge la o înţelegere.

Partea vãtãmatã a avut o întâlnire cu inculpatul MUREŞAN AUREL care s-a prezentat ca fiind directorul comerciala al trustului de presã. Inculpatul i-a sugerat pãrţii vãtãmate cã pentru a înceta campania îndreptatã împotriva sa trebuie sã încheie contracte de publicitate cu ziarul deoarece în caz contrar au date suficiente despre ea şi poate sã continue campania negativã prin presã. Partea vãtãmatã i-a rãspuns inculpatului cã nu crede cã deţine aceste date şi a refuzat sã facã orice de înţelegere legate de încheierea unor contracte de publicitate.

Articolele îndreptate împotriva pãrţii vãtãmate au continuat, iar ulterior partea vãtãmatã a fost cãutatã la birou de numitul LIVIU ALEXA, redactor şef la „Gazeta de Oradea” care i-a cerut sã încheie un contract de publicitate în valoare de 10.000 USD. Numitul LIVIU ALEXA i-a spus pãrţii vãtãmate cã aceastã propunere vine din partea conducerii trustului, respectiv de la inculpaţii LIVIU MAN şi MUREŞAN AUREL, iar în cazul unui refuz seria articolelor va continua.

În primãvara anului 2005, partea vãtãmatã a aflat cã la „Gazeta de Oradea” se pregãtea un articol tendenţios şi calomnios la adresa bãiatului sãu minor. Partea vãtãmatã a fost contactatã telefonic de numitul LIVIU ALEXA care i-a spus cã dacã nu ar fi fost atât de înverşunat cu ei ar fi avut posibilitatea sã opreascã articolul, dar nu va face acest lucru. Partea vãtãmatã i-a rãspuns cã poate sã scrie orice dar dacã nu este adevãrat îl va acţiona în judecatã.

Partea vãtãmatã GHILEA GAVRILÃ solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã urmând sã-şi precizeze în faţa instanţei pretenţiile civile.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f.135-137, vol.III)

- declaraţiile martorilor (f.149-155, 158-159,166-167 vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.84-86, 87-88, 97-99, 138-140, vol.III)

- procese verbale de percheziţie informaticã ( Vol. XIII,XXIII )

26. În anul 2001 când partea vãtãmatã MOLDOVAN VASILE-VALENTIN ocupa funcţia de director la Casa de Asigurãri de Sãnãtate Bihor au apãrut în ziarul „Ziua de Ardeal” articole defãimãtoare la adresa sa. Ulterior, partea vãtãmatã a fost contactatã telefonic de martorul CUC FLORIN care s-a prezentat ca fiind angajat la ziarul mai sus menţionat şi i-a propus sã ajungã la o înţelegere pentru cã deţine mai multe informaţii care vor fi folosite pentru publicarea unor articole denigratoare în ziar.

Partea vãtãmatã nu a fost de acord, astfel cã din acel moment, aproape sãptãmânal au apãrut articole calomnioase, tendenţioase şi total neadevãrate la adresa acesteia cât şi a instituţie pe care o conduce. Dupã câteva luni, partea vãtãmatã a acţionat în instanţã atât ziarul „Ziua de Ardeal” cât şi pe numitul FLORIN CUC, pentru infracţiunea de calomnie.

În anul 2003 numitul CUC FLORIN s-a mutat la „Gazeta de Oradea ” unde a continuat campania negativã îndreptatã împotriva pãrţii vãtãmate. Si de aceastã datã partea vãtãmatã a acţionat în judecatã atât ziarul respectiv cât şi pe susnumit.

În luna mai 2005 partea vãtãmatã a acţionat din nou pe martorul FLORIN CUC şi ziarul „Gazeta de Oradea” in judecatã pentru infracţiunea de calomnie.

Partea vãtãmatã a precizat cã pe toatã perioada campaniei de presã, a fost contactatã de martorul FLORIN CUC pentru a-i propune sã ajungã la o înţelegere.

Partea vãtãmatã MOLDOVAN VASILE VALENTIN solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu suma de 2.000.000.000 ROL, reprezentând daune morale.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f. 138-140, vol.III)

- copii dupã articolele de presã (f.141-144, vol.III)

- declaraţiile martorilor (f.149-155, 158-159, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.84-86, 87-88, 97-99, 135-137, vol.III)

27. În primãvara anului 2003, în „Gazeta de Oradea ” au apãrut doua articole calomnioase şi tendenţioase la adresa pãrţii vãtãmate MIGHELI GIOVANNI. La câteva zile dupã apariţia celui de-al doilea articol partea vãtãmatã l-a invitat pe martorul FLORIN CUC la el în birou pentru a discuta pe marginea informaţiilor apãrute în presã. Partea vãtãmatã cunoştea faptul cã, conducerea „Gazetei de Oradea ” şantaja persoane publice şi oameni de afaceri pentru a obţine bani sau foloase materiale, prin încheierea unor contracte de publicitate.

Martorul FLORIN CUC i-a spus pãrţii vãtãmate cã trebuie sã încheie un contract de publicitate cu „Gazeta de Oradea” pentru a nu mai apãrea articole denigratoare la adresa sa. Pãrţii vãtãmate i-a fost propus de cãtre martorul FLORIN CUC un contract de publicitate de 200 USD pe lunã, pe o perioadã de un an.

Martorul i-a spus pãrţii vãtãmate cã a şantajat şi alte persoane din Oradea şi i-a dat de înţeles cã cei de la „Gazeta de Oradea” au surse în instituţiile statului şi sunt protejaţi de persoane influente. Partea vãtãmatã a cedat şantajului şi a fost de acord sã încheie un contract pe un an de zile cu ziarul în suma de 100 USD pe lunã. Partea vãtãmatã a înregistrat discuţia cu martorul cu un reportofon, iar ulterior a relatat despre aceastã împrejurare mai multor prieteni.

Dupã o perioadã de timp de la aceastã discuţie a apãrut in „Gazeta de Oradea” un articol tendenţios la adresa pãrţii vãtãmate care a fost contactatã ulterior de o persoanã care s-a prezentat ca fiind director la „Gazeta de Oradea” şi l-a întrebat dacã deţine vreo casetã cu FLORIN CUC. Partea vãtãmatã a negat existenţa casetei, iar dupã aceastã discuţie nu a mai fost atacat în presã.

Partea vãtãmatã MIGHELI GIOVANNI solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu suma de 1.000.000.000 ROL, reprezentând daune morale.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f.145-146, vol.III)

- declaraţiile martorilor (f.149-155, 164-165, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.84-86, 87-88, 97-99, 135-137, 138-140, vol.III)

28. Partea vãtãmatã RUS BENIAMIN este acţionar majoritar al grupului de firme „Selina”. În anul 2002 cu ocazia achiziţionãrii unui utilaj din Germania partea vãtãmatã a fost abordatã de doua ziariste de la „Gazeta de Oradea” care i-au spus cã are de ales între colaborator al publicaţiei sau de a deveni ţinta unor atacuri directe în presã. Partea vãtãmatã le-a avansat o sumã de bani, aproximativ 10 – 15 milioane lei, iar ziaristele s-au angajat sã realizeze un articol „prietenos” şi au promis cã pe timp de un an si jumãtate poate sã stea liniştitã, deoarece nu vor apãrea articole negative.

În anul 2003 partea vãtãmatã a avut o disputã cu o firmã din Cluj aparţinând martorului TURCU OVIDIU, dupã care a urmat un şir de articole tendenţioase şi calomnioase la adresa pãrţii vãtãmate şi a grupului de firme pe care îl patroneazã. Articolele au fost publicate în „Gazeta de Oradea” şi „Gazeta de Cluj”, iar ulterior au apãrut succesiv şi in celelalte publicaţii ale trustului din Bistriţa, Deva şi Cluj.

Aproximativ in anul 2004, partea vãtãmatã a luat legãtura cu inculpatul MUREŞAN AUREL care i-a propus o colaborare imediatã şi de duratã constând in aceea cã urma sã scrie un articol, cu rol de reclamã, pentru suma de 15.000.000 ROL. Partea vãtãmatã a fost de acord cu propunerea inculpatului care a ţinut sã-i explice cã periodic trebuie sã aloce sume de bani pentru publicitate, iar ei se angajeazã sã nu scrie articole negative, ba mai mult sã o scoatã într-o luminã cât mai favorabilã.

Partea vãtãmatã s-a ferit sã dea un rãspuns tranşant la aceastã propunere venitã din partea inculpatului, urmând ca aceastã problemã sã fie tranşatã la o întâlnire la care va participa şi inculpatul LIVIU MAN. Ulterior, inculpaţii MUREŞAN AUREL şi MAN LIVIU s-au deplasat la sediul firmei pãrţii vãtãmate unde au avut o discuţie legatã de posibilitatea încheierii unor contracte de publicitate.

Partea vãtãmatã şi-a exprimat îndoiala cu privire la eficienţa unei campanii pozitive în acelaşi ziar în care au fost publicate informaţii tendenţioase, calomnioase la adresa sa şi a grupului de firme. Inculpatul LIVIU MAN i-a replicat într-un mod sarcastic cã „v-aţi revenit în urma celor scrise de noi”. Partea vãtãmatã a fost deranjat de atitudinea inculpatului MAN LIVIU şi a hotãrât sã rupã orice legãturã cu trustul de presã. În cursul anului 2006, în publicaţiile trustului din Oradea , Cluj, Bistriţa şi Deva au apãrut mai multe articole tendenţioase şi calomnioase la adresa firmelor şi a persoanei pãrţii vãtãmate.

Partea vãtãmatã RUS BENIAMIN a declarat cã faptele sãvârşite de membrii grupului infracţional i-au produs prejudicii morale şi materiale.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f.147-149, vol.III)

- declaraţiile martorilor (f.149-155, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.84-86, 87-88, 97-99, 135-137, 138-140, vol.III)

29. La sfârşitul anului 2004, partea vãtãmatã POP GEORGE a fost cãutatã de cãtre inculpatul DAN PÂRCÃLAB de la „Gazeta de Maramureş”. Inculpatul i-a cerut pãrţii vãtãmate sã sponsorizeze ziarul, dar aceasta l-a refuzat deoarece situaţia financiarã a societãţii pe care o deţine nu-i permitea sã facã acest lucru. Partea vãtãmatã i-a oferit inculpatului posibilitatea organizãrii unei mese festive în restaurantul pe care îl deţine, propunere care l-a nemulţumit pe inculpat şi i-a spus cã el nu are nevoie de mâncare, ci de bani.

În cursul discuţiei inculpatul DAN PÂRCÃLAB i-a spus pãrţii vãtãmate cã dacã îi sponsorizeazã va scrie de bine despre ea, iar dacã nu dã bani, nu se ştie ce se va întâmpla în viitor. Întrucât partea vãtãmatã a refuzat sã plãteascã, împotriva acesteia a fost declanşatã o campanie denigratoare in „Gazeta de Maramureş”. Ulterior, partea vãtãmatã a avut o discuţie cu un ziarist de la cotidianul respectiv întrebându-l despre articolele mincinoase şi denigratoare. Acesta i-a spus cã trebuie sã discute cu conducerea cotidianului, mai precis, cu inculpatul Pârcãlab Cãlin Dan.

Partea vãtãmatã aratã cã din discuţiile avute cu diferite persoane publice sau oameni de afaceri din jud. Maramureş a aflat cã “Gazeta de Maramureş” practicã şantajul, pentru a determina persoane fizice sau juridice sã încheie contracte de publicitate sau sã dea sume de bani. Partea vãtãmatã a mai declarat cã inculpatul DAN PÂRCÃLAB obţinea informaţiile pentru şantajarea diferitelor persoane de la diferite instituţii publice şi datoritã legãturilor pe care le avea cu angajaţii sau şefii din cadrul acestora.

Partea vãtãmatã POP GEORGE solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu o sumã pe care o va preciza in instanţã.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f.83-84, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f.169-170, 174-178 vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.1-2, 85-86, 87-89, 92-94 vol.IV)

30. În cursul anului 2004 partea vãtãmatã MARINCA FLORIAN a fost contactatã personal de cãtre inculpatul DAN PÂRCÃLAB, reprezentantul „Gazetei de Maramureş” care l-a ameninţat cã dacã nu achitã suma de 50.000.000 ROL pe lunã va declanşa o campanie denigratoare împotriva acesteia şi a firmelor pe care le reprezintã.

Partea vãtãmatã a refuzat sã plãteascã suma solicitatã de cãtre inculpat, care a condus o campanie denigratoare împotriva sa şi a familiei sale,în “Gazeta de Maramureş”. În urma acestei articolelor denigratoare publicate sub conducerea inculpatului, soţia pãrţii vãtãmate s-a îmbolnãvit grav.

Partea vãtãmatã declarã cã era de notorietate faptul cã „Gazeta de Maramureş” scria articole denigratoare la adresa persoanelor potente din punct de vedere financiar tocmai pentru a le şantaja şi a obţine bani de la aceştia.

Partea vãtãmatã MARINCA FLORIAN solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu o sumã pe care o va preciza în faţa instanţei.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f.85-86, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f.169-170, 171-173, 174-178, 202-204, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.1-2, 83-84, 87-89, 92-94, vol.IV)

31. În cursul anului 2003 partea vãtãmatã DOLHA MIRCEA l-a cunoscut pe inculpatul PÂRCÃLAB DAN care i-a spus cã el îl va putea ajuta în cariera de politician, creându-i o imagine favorabilã dacã va colabora cu el. La aceastã discuţie a asistat şi numitul FLORIN TÃTAR, prieten cu inculpatul. Partea vãtãmatã a refuzat colaborarea cu inculpatul, iar acesta l-a ameninţat spunându-i cã „va plãti pentru acest refuz”.

La douã zile, partea vãtãmatã a fost cãutatã de cãtre numitul FLORIN TÃTAR care i-a cerut sã se întâlneascã cu inculpatul DAN PÂRCÃLAB. Partea vãtãmatã a discutat cu inculpatul, care i-a descris modul în care urmau sã colaboreze, respectiv sã încheie un contract de publicitate cu „Gazeta de Maramureş” pentru suma de 15.000.000 ROL pe lunã.

În contul acestei sume inculpatul urma sã îi creeze pãrţii vãtãmate o imagine pozitivã în ziar. Inculpatul a precizat în timpul discuţiei cã el hotãrãşte ce articole favorabile, sau nefavorabile la adresa unor persoane apar în „Gazeta de Maramureş”. In discuţie a intervenit şi FLORIN TÃTAR care a sfãtuit partea vãtãmatã sã încheie contractul de publicitate, în caz contrar imaginea ei va avea de suferit.

Iniţial partea vãtãmatã nu a fost de acord cu aceastã înţelegere dar la presiunile celor doi şi gândindu-se la consecinţele negative pe care le-ar avea în urma unei campanii negative a acceptat în cele din urmã sã le dea suma de 5.000.000 ROL, deşi cei doi au cerut 10.000.000 ROL. În data de 14.07.2003 inculpatul DAN PÂRCÃLAB a chemat partea vãtãmatã la sediul redacţiei unde i-a emis o factura fiscalã.

Partea vãtãmatã aratã cã iniţial a vrut sã plãteascã suma de bani fãrã sã încheie acte întrucât nu a dorit sã se asocieze numele lui cu cel al „Gazetei de Maramureş”. Cei doi i-au promis cã numele lui şi al firmei pe care o administreazã nu vor apãrea in ziar.

Ulterior, în „Gazeta de Maramureş” au fost publicate articole denigratoare la adresa pãrţii vãtãmate DOLHA MIRCEA şi al firmei soţiei. Un angajat al ziarului, pe nume CIPRIAN DRAGOŞ a contactat partea vãtãmatã şi i-a spus cã trebuie sã dea bani pentru a nu apãrea acele articole. În primãvara anului 2005 partea vãtãmatã a fost contactatã din nou de inculpatul DAN PÂRCÃLAB care i-a cerut suma de 1000 euro pentru a-i face o imagine favorabilã. Partea vãtãmatã nu a fost de acord sã dea aceastã suma, dar în schimb a dat pachete cu produse alimentare pentru angajaţii ziarului „Gazeta de Maramureş”.

În luna iulie 2006 partea vãtãmatã a fost cãutatã de cãtre un ziarist al „Gazetei de Maramureş” care i-a relatat cã deţine o casetã compromiţãtoare şi cã inculpatul DAN PÂRCÃLAB îi solicitã o întrevedere de urgenţã la el la redacţie. Partea vãtãmatã a acceptat sã se întâlneascã cu acesta. În cadrul discuţiei, inculpatul i-a solicitat suma de 1800 euro pe lunã, sub forma unui contract de consiliere,ameninţând-o cã în caz contrar va publica în ziar conţinutul convorbirii. Partea vãtãmatã a refuzat sã încheie acest contract. Urmare a acestui fapt, conţinutul casetei a fost dat publicitãţii.

Partea vãtãmatã DOLHA MIRCEA solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f. 87-89, , vol.IV)

- copie dupã factura fiscalã (f.90, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f.169-170, 171-173, 174-178, 202-204, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.1-2, 83-84, 85-86, 92-94 vol.IV)

32. În cursul anului 2003, în ziarele „Gazeta de Cluj „ şi „Bunã Ziua Ardeal” au apãrut articole denigratoare la adresa SC „I.M.I.”SA Baia Mare condusã de partea vãtãmatã PÂRJOL ALEXANDRU. In urma acestor articole partea vãtãmatã a contactat-o pe partea vãtãmatã OARGÃ TRAIAN care era menţionatã şi ea in unul dintre articole.

Din discuţiile purtate, partea vãtãmatã PÂRJOL ALEXANDRU şi-a dat seama cã cele douã publicaţii se ocupã cu şantajarea unor oameni de afaceri, prin publicarea unor articole calomnioase cu scopul de a le determina sã încheie contracte de publicitate. În acest sens partea vãtãmatã OARGA TRAIAN i-a relatat cã a fost şi ea victima unui astfel de şantaj.

Partea vãtãmatã PÂRJOL ALEXANDRU l-a contactat pe inculpatul MUREŞAN AUREL şi l-a invitat la sediul firmei pentru a-l convinge cã afirmaţiile din articolele apãrute în publicaţiile trustului nu corespund realitãţi. În ziua urmãtoare, la sediul societãţii pãrţii vãtãmate s-au prezentat inculpaţii MUREŞAN AUREL, MAN LIVIU, numita OANA MÃGUREAN şi alte persoane din conducerea trustului.

Partea vãtãmatã le-a prezentat acestora activitatea firmei , purtându-se mai multe discuţii legate de articolele apãrute in publicaţiile mai sus menţionate. Reprezentanţii trustului de presã i-au dat de înţeles pãrţii vãtãmate cã ar fi bine sã încheie un contract de publicitate, o astfel de colaborare aducându-i acestei numai beneficii.

Ulterior, partea vãtãmatã a avut o întâlnire cu numita OANA MÃGUREAN care i-a prezentat un contract de publicitate şi i-a spus cã ar fi mai bine o colaborare cu trustul de presã decât un rãzboi. Totodatã, pãrţii vãtãmate i s-a spus cã în structura de conducere a trustului existã foşti poliţişti care au legãturi in cele mai înalte structuri ale statului .

In aceste împrejurãri partea vãtãmatã a decis ca pentru liniştea firmei sale este mai bine sã încheie un contract de publicitate şi in aceastã modalitate sã opreascã campania negativã din presã, deşi în realitate societatea pãrţii vãtãmate nu avea nevoie de publicitate in ziarele trustului.

Partea vãtãmatã a propus trustului de presã un contract în suma de 100.000.000 ROL. OANA MÃGUREAN s-a arãtat nemulţumitã de valoarea contractului şi i-a recomandat pãrţii vãtãmate ca la finalizarea contractului sã continue colaborarea dar pentru o sumã mult mai mare.

Dupã derularea contractului de publicitate încheiat cu Trustul Gazeta, în publicaţiile acestuia au fost reluate articolele calomnioase la adresa SC „I.M.I” SA. Partea vãtãmatã l-a contactat pe inculpatul MUREŞAN AUREL şi i-a spus acestuia sã scrie tot ce doresc ei pentru cã el nu o sã mai cedeze şantajului şi nu o sã le mai dea nici un leu. Articolele denigratoare au continuat sã aparã în publicaţiile trustului dar partea vãtãmatã nu a mai fãcut nici un demers pentru a le stopa.

Partea vãtãmatã PÂRJOL ALEXANDRU solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f.92-94 , vol.IV)

- copie dupã facturi fiscale (f.95-96, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f.169-170, 171-173, 174-178, 202-204, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.48-50, vol.III, f.1-2, 83-84, 85-86, 87-89 vol.IV)

33. În cursul anului 2003 partea vãtãmatã HÂNCU CECILIA MARIANA în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC „Târnava” SA a primit un premiu din partea Camerei de Comerţ al Jud. Mureş, pentru activitatea deosebitã a societãţii. Cu aceastã ocazie a fost abordatã de un angajat al „Ziarului de Mureş” aparţinând Trustului Gazeta care i-a propus o colaborare in sensul de a încheia un contract de publicitate.

In perioada imediat urmãtoare partea vãtãmatã a primit din partea ziarului, prin fax propuneri concrete legate de contract. Partea vãtãmatã a supus propunerea in şedinţa Consiliul de Administraţie al societãţii şi din considerente economice şi de marketing s-a luat decizia de a nu se încheia contract de publicitate.

Dupã aproximativ o lunã de zile de la comunicarea refuzului s-a declanşat o campanie mediaticã intensã la adresa persoanei pãrţii vãtãmate dar şi a societãţii „Târnava”SA. Dupã publicarea primului articol partea vãtãmatã a fost contactatã de ziaristul CRISTIAN TEODORESCU, cãruia i-a reproşat limbajul folosit in articol, in discuţii a intervenit şi inculpatul AURELIAN GRAMA care i-a spus pãrţii vãtãmate cã trebuie sã aibã o relaţie bunã cu presa.

Dupã aceastã discuţie au mai apãrut in aceeaşi publicaţie douã articole tendenţioase, calomnioase şi deosebit de grave cu privire la modul in care partea vãtãmatã îşi conduce societatea. Ca urmare a acestor articole, poliţia s-a sesizat şi a fãcut cercetãri faţã de partea vãtãmatã, timp de 6 luni. La finalizarea cercetãrilor soluţia a fost de neîncepere a urmãririi penale. În tot aceastã perioadã partea vãtãmatã a fost hãrţuitã de angajaţii „Ziarului de Mureş” care cu orice ocazie îi fãceau fotografii în mod ostentativ fãrã ca acestea sã fie publicate.

Aceastã campanie a fost preluatã şi de cãtre ziarul „Zi de Zi” aparţinând aceluiaşi trust de presã. Partea vãtãmatã a fost contactatã de mai mulţi prieteni care i-au spus cã acest tip de şantaj este o practicã a Trustului Gazeta, iar campaniile denigratoare din publicaţiile trustului urmãreau determinarea persoanelor sã încheie contracte de publicitate.

Partea vãtãmatã HÂNCU CECILIA MARIANA solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional, se constituie parte civilã în cauzã cu suma de 1.000.000.000 ROL.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f. 97-98 vol.IV)

- articole şi copii dupã articolele apãrute în presã (f.99-104,117-120, vol.IV)

- copia procesului verbal al Consiliului de Administraţie (f.105-109, vol.IV)

- copie dupã rezoluţia de neîncepere a urmãririi penale (f.114-116, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f.7-10, 22-25, 29-30, vol.VII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.126-128 vol.IV)

34. În anul 2000, partea vãtãmatã DORIN FLOREA a fost aleasã în funcţia de primar al mun.Tg.Mureş. În anul 2003 partea vãtãmatã a fost contactatã de doi ziarişti de la „Ziua de Ardeal” care i-au propus sã încheie un contract de publicitate. Partea vãtãmatã le-a cerut ziariştilor sã discute aceastã problemã cu partea vãtãmatã PAŞCAN EMIL MARIUS, director executiv adjunct în cadrul Primãriei din Tg.Mureş. Dupã aproximativ o lunã de zile au apãrut mai multe articole tendenţioase şi calomnioase la adresa pãrţii vãtãmate şi a instituţiei pe care o conduce.

Partea vãtãmatã DORIN FLOREA a fost contactatã de inculpatul AURELIAN GRAMA care i-a spus direct cã singura modalitate de a pune capãt campaniei negative este sã încheie un contract de publicitate cu ziarul. La scurt timp a luat fiinţã Trustul Gazeta care a avut la Tg.Mureş douã publicaţii, respectiv „Gazeta de Mureş” şi „Zi de Zi”. Atacurile prin presã la adresa pãrţii vãtãmate s-au intensificat în preajma campaniei electorale din anul 2004.

Partea vãtãmatã DORIN FLOREA solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu suma de 1.000.000.000 ROL, reprezentând daune morale.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f.124-125 vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f. 7-10, 22-25, 29-30, vol.VII; f.209, 210-211, 212-213, 214-215, 216-217, 218-221, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.121-123, 126-128, 129-131, 132-133, 134-137, 163-165, 184-187, 188-190, vol.IV)

35. Partea vãtãmatã PAŞCAN EMIL MARIUS este director executiv adjunct în cadrul Primãriei din Tg.Mureş. În anul 2002 în ziarul „Ziua de Ardeal” au apãrut mai multe articole elogioase la adresa pãrţii vãtãmate DORIN FLOREA. Partea vãtãmatã PAŞCAN EMIL MARIUS a avut o întâlnire cu inculpatul AURELIAN GRAMA care l-a întrebat dacã a vãzut articolele mai sus menţionate şi i-a spus cã ar fi bine sã se gândeascã la o susţinere financiarã a publicaţiei pentru o bunã colaborare.

Dupã apariţia „Ziarului de Mureş” inculpatul GRAMA AURELIAN a contactat partea vãtãmatã PAŞCAN EMIL MARIUS şi au avut o discuţie în cadrul cãreia inculpatul i-a spus cã Primãria Tg.Mureş trebuie sã încheie un contract de publicitate cu „Ziarul de Mureş”, in caz contrar vor fi publicate o serie de dezvãluiri referitoare la activitatea unor angajaţi ai primãriei.

La câteva zile dupã aceastã întâlnire partea vãtãmatã a fost cãutatã de doi ziarişti care s-au prezentat ca fiind trimişi de inculpatul AURELIAN GRAMA. Cei doi i-au prezentat pãrţii vãtãmate un contract de publicitate în valoare de 8000 USD pe lunã, înţelegerea urmând sã fie realizatã pe un an de zile. In aceeaşi zi partea vãtãmatã a fost contactatã telefonic de inculpatul AURELIAN GRAMA care a întrebat-o dacã a primit contractul şi dacã este în regulã.

Partea vãtãmatã i-a rãspuns inculpatului cã primãria nu poate onora acest contract datoritã bugetului si procedurilor legale care condiţioneazã încheierea unor astfel de contracte. Inculpatul i-a spus pãrţii vãtãmate cã primãria are mai multe societãţi cu care are relaţii contractuale, iar partea vãtãmatã are posibilitatea sã cearã acelor societãţi sã plãteascã contractul in contul primãriei. Inculpatul AURELIAN GRAMA i-a spus pãrţii vãtãmate cã în aceste condiţii o sã vadã dacã aceasta nu o sã se rãzgândeascã in scurt timp.

Partea vãtãmatã a refuzat categoric propunerea inculpatului şi a relatat pãrţii vãtãmate DORIN FLOREA discuţia pe care a avut-o. Ulterior, în publicaţiile Trustului Gazeta au apãrut mai multe articole calomnioase, tendenţioase şi total neadevãrate la adresa primarului, a familiei acestuia, a primãriei, a pãrţii vãtãmate PAŞCAN EMIL şi a familiei acestuia.

La sfârşitul anului 2004 partea vãtãmatã s-a întâlnit cu inculpatul GRAMA AURELIAN care l-a întrebat râzând dacã a vãzut ce s-a întâmplat dacã nu a fost de acord cu încheierea contractului de publicitate.

Partea vãtãmatã PAŞCAN EMIL MARIUS solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu suma de 1.000.000.000 ROL, reprezentând daune morale.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f. 121-123, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f. 7-10, 22-25, 29-30, vol.VII; f.209, 210-211, 212-213, 214-215, 216-217, 218-221, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f. 124-125 ,126-128, 129-131, 132-133, 134-137, 163-165, 184-187, 188-190, vol.IV)

36. In anul 2004, partea vãtãmatã COMAN MELUŞ FLORIAN a candidat la postul de primar al mun.Sighişoara. Cu aproape 2 luni de debutul campaniei electorale partea vãtãmatã a fost cãutatã de inculpatul GRAMA AURELIAN care era însoţit de numitul CRISTIAN TEODORESCU. Inculpatul a întrebat partea vãtãmatã ce buget are pentru campania electoralã şi cât le dau lor în sensul încheierii unui contract de publicitate electoralã cu „Ziarul de Mureş”.

Partea vãtãmatã i-a rãspuns cã pot sã-i ofere 500 sau 1000 euro. Inculpatul AURELIAN GRAMA i-a spus pãrţii vãtãmate cã el se gândea la o suma de 20-30 de ori mai mare. Partea vãtãmatã a refuzat oferta iar inculpatul GRAMA AURELIAN i-a replicat cã în aceastã situaţie vor plãti alţii şi va vedea consecinţele.

In luna mai 2004, partea vãtãmatã a ajuns prin intermediul consilierului de campanie la o înţelegere verbalã cu numitul CRISTIAN TEODORESCU. Conform înţelegerii în „Ziarul de Mureş” a apãrut contra sumei de 500 euro un interviu şi o fotografie cu partea vãtãmatã. Ulterior, in „Ziarul de Mureş” a apãrut un articol tendenţios, calomnios şi total neadevãrat la adresa pãrţii vãtãmate, a familiei acesteia precum şi a afacerilor pe care le desfãşoarã. Un numãr de câteva sute de exemplare din ziar a fost distribuit gratuit pe stradã în Sighişoara.

Dupã terminarea campaniei electorale campania negativã prin presã îndreptatã împotriva pãrţii vãtãmate a continuat prin intermediul „Ziarului de Mureş”.

Partea vãtãmatã COMAN MELUŞ FLORIAN solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu suma de 1.500.000.000 ROL, reprezentând daune morale.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f. 126-128, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f. 7-10, 22-25, 29-30, vol.VII; f.209, 210-211, 212-213, 214-215, 216-217, 218-221, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.97-98, 121-123, 124-125 , 129-131, 132-133, 134-137, 163-165, 184-187, 188-190, vol.IV)

37. În toamna anului 2005 partea vãtãmatã GANŢÃ SUZANA MARIA a fost numitã inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş. În luna noiembrie 2005, partea vãtãmatã a fost contactatã telefonic de numitul IONUŢ OPREA, ziarist la publicaţiile „Zi de Zi” şi „Ziarul de Mureş”. Acesta i-a comunicat pãrţii vãtãmate cã urmeazã sã scrie un articol despre modul cum a fost numitã în funcţie, iar pãrţii vãtãmate i-a fost luat un interviu.

În numãrul urmãtor al ziarului a fost publicat pe prima paginã un articol denigrator la adresa pãrţii vãtãmate, iar opiniile exprimate de aceasta în interviu au fost scoase din context şi denaturate.

La scurt timp dupã apariţia acestui articol partea vãtãmatã a fost contactatã de numitul IONUŢ OPREA care i-a prezentat un proiect de contract prin care Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş urma sã recomande şcolilor de pe raza de competenţã încheierea unor abonamente pentru ziarul „Zi de Zi”. În cursul acestei discuţii numitul IONUŢ OPREA i-a spus pãrţii vãtãmate cã dacã acceptã aceastã ofertã ziarul îi va face o imagine bunã, acest lucru fiind benefic pentru carierea ei.

Partea vãtãmatã a fost contactatã în mod repetat de inculpatul AURELIAN GRAMA şi întrebatã dacã propunerea a fost pusã pe ordinea de zi a Consiliului de Administraţie. Ulterior, partea vãtãmatã a mai fost contactatã de doi angajaţi ai ziarului care au insistat cu propunerea privind încheierea abonamentelor pentru şcoli.

La insistenţele angajaţilor trustului partea vãtãmatã a introdus proiectul în şedinţa Consiliului de Administraţie, dar propunerea a fost respinsã. Dupã refuzul consiliului inculpatul GRAMA AURELIAN a contactat-o pe partea vãtãmatã şi i-a reproşat cã nu a susţinut proiectul, ameninţând-o şi spunându-i cã va plãti pentru asta.

Ulterior, partea vãtãmatã a fost victima unei campanii de presã dusã prin publicaţiile „Ziarul de Mureş” şi „Zi de Zi”, toate afirmaţiile conţinute în aceste articole fiind tendenţioase şi calomnioase. Partea vãtãmatã a relatat cã a discutat cu un fost coleg de şcoalã care i-a povestit ca a fost abordat de inculpatul AURELIAN GRAMA care i-a oferit suma de 10.000.000 ROL pentru orice informaţie negativã din trecutul pãrţii vãtãmate.

Partea vãtãmatã GANŢÃ SUZANA MARIA solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu suma de 1.500.000.000 ROL.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f. 129-131, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f. 7-10, 22-25, 29-30, vol.VII; f.209, 210-211, 212-213, 214-215, 216-217, 218-221, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.121-123, 124-125 ,126-128, 132-133, 134-137, 163-165, 184-187, 188-190, vol.IV)

38. În vara anului 2003 partea vãtãmatã MAIOR SERGIU CLAUDIU a aflat de apariţia „Ziarului de Mureş”. Încã din primele numere partea vãtãmatã a observat o serie de articole denigratoare la adresa pãrţii vãtãmate DORIN FLOREA. Dupã aproximativ o lunã de la aceste articole la sediul pãrţii vãtãmate s-a prezentat inculpatul AURELIAN GRAMA care i-a trântit pe birou „Ziarul de Mureş” din ziua respectivã care avea pe prima paginã un articol denigrator la adresa pãrţii vãtãmate DORIN FLOREA.

Inculpatul AURELIAN GRAMA i-a spus pãrţii vãtãmate MAIOR SERGIU cã dacã nu vrea sã ajungã ca şi primarul FLOREA sã-i plãteascã suma de 300 euro pe lunã. Partea vãtãmatã s-a enervat şi l-a întrebat pe inculpat de ce sã-i dea aceastã sumã. Vãzând poziţia pãrţii vãtãmate, inculpatul i-a spus cã se poate face şi sub forma unor contracte de publicitate.

Din acel moment şi pânã în vara anului 2006, publicaţiile Trustului Gazeta, respectiv în „Ziarul de Mureş” şi „Zi de Zi” au apãrut o serie de articole denigratoare la adresa pãrţii vãtãmate şi a firmei pe care o conduce. Ca urmare a acestor articole partea vãtãmatã a fost cercetatã de D.N.A. Mureş, dar soluţia adoptatã în dosar a fost de neînceperea urmãririi penale.

Partea vãtãmatã MAIOR SERGIU CLAUDIU solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu suma de 10.000 euro.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f. 132-133, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f. 7-10, 22-25, 29-30, vol.VII; f.209, 210-211, 212-213, 214-215, 216-217, 218-221, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.121-123, 124-125 ,126-128, 129-131, 134-137, 163-165, 184-187, 188-190, vol.IV)

39. În cursul anului 2002 în publicaţia „Ziarul de Mureş” condusã de inculpatul GRAMA AURELIAN au apãrut mai multe articole denigratoare la adresa pãrţii vãtãmate SZENT-IVANY ISTVAN şi a familiei sale, precum şi a societãţilor pe care le administreazã. Dupã apariţia articolelor partea vãtãmatã a fost contactatã de cãtre numitul MUREŞAN RAREŞ, director executiv la „Ziarul de Mureş” care i-a propus sã plãteascã douã pagini de publicitate în acest ziar, respectiv suma de 100.000.000 ROL pe lunã. MUREŞAN RAREŞ i-a şi prezentat de la prima întâlnire factura gata completatã cu suma respectivã.

Partea vãtãmatã a refuzat sã plãteascã aceastã sumã, iar campania negativã a continuat la adresa sa şi a firmelor pe care le conduce. Astfel datoritã acestei campanii negative firmele au avut probleme financiare, iar partea vãtãmatã a fost cercetatã într-un dosar penal, soluţia fiind de netrimitere in judecatã. Cercetarea pãrţii vãtãmate a început la sesizarea „Ziarului de Mureş” în care apãreau articole acuzând-o pe partea vãtãmatã cã este „cel mai mare ţepar din judeţ”.

Ulterior, partea vãtãmatã a mai fost contactatã de douã ori de cãtre acelaşi MUREŞAN RAREŞ care a spus cã inculpatul Grama Aurelian este nemulţumit de refuzul pãrţii vãtãmate şi l-a ameninţat cã îl „va desfiinţa, cã aşa este în viaţã, cine plãteşte trãieşte, cine nu dispare”.

În luna iunie 2005, dupã soluţia adoptatã în dosarul penal în care a fost cercetatã, partea vãtãmatã s-a întâlnit cu inculpatul GRAMA AURELIAN cãruia i-a cerut sã facã publice concluziile anchetei, întrucât articolele apãrute anterior in „Ziarul de Mureş” şi “Zi de Zi” fãceau referire la acel dosar. Inculpatul GRAMA AURELIAN i-a spus pãrţii vãtãmate cã vã face aceasta „când va plãti cele 100.000.000 ROL”.

Partea vãtãmatã SZENT-IVANY ISTVAN solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu o sumã pe care o va preciza in faţa instanţei.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f. 134-137, vol.IV)

- copii decizii penale (f.138-157, vol.IV)

- articole şi copii ale articolelor apãrute in presã (f.158-162, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f. 7-10, 22-25, 29-30, vol.VII; f.209, 210-211, 212-213, 214-215, 216-217, 218-221, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.121-123, 124-125 ,126-128, 129-131, 132-133, , 163-165, 184-187, 188-190, vol.IV)

40. În cursul anului 2002, încã de la apariţia „Ziarului de Mureş” au apãrut articole denigratoare şi mincinoase despre partea vãtãmatã RUNCAN PETRU ŞTEFAN, a familiei, precum şi a activitãţii acestuia ca director al Aeroportului din Tg.Mureş. Dupã apariţia primelor articole partea vãtãmatã a contactat redacţia ziarului şi i-a rugat sã se deplaseze la Aeroportul Tg.Mureş pentru a se documenta dacã doresc sã mai publice şi alte articole.

Dupã o perioadã de timp s-a prezentat la partea vãtãmatã doi angajaţi ai trustului de presã, reţinând doar numele unui dintre ei, respectiv LIGIA VORO .Fãrã a fi interesaţi de datele puse la dispoziţie de partea vãtãmatã i-au lãsat acesteia un contract de publicitate. Partea vãtãmatã a refuzat sã încheie acest contract, astfel campania negativã a continuat. În urma articolelor apãrute partea vãtãmatã a fost controlatã de mai multe instituţii ale statului, fãrã însã sã constate neregulile semnalate în articolele din ziar.

In luna aprilie 2003, partea vãtãmatã a fãcut o plângere penalã cãtre I.P.J Mureş şi P.N.A. Mureş în care sesiza cã în spatele acestei campanii negative împotriva sa şi a conducerii aeroportului se aflã persoane interesate financiar de anumite fonduri derulate de cãtre instituţia pe care o conduce. Nu a primit nici un rãspuns şi nici nu a fost audiat în plângerea pe care a depus-o.

În cursul anului 2006, inculpatul GRAMA AURELIAN i-a solicitat pãrţii vãtãmate sã facã demersuri pe lângã companiile aeriene ce au zboruri pe Aeroportul din Tg.Mureş pentru a-şi distribui ziarele la bordul aeronavelor. Partea vãtãmatã l-a refuzat spunându-i cã nu depinde de el acest lucru şi i-a cerut sã contacteze direct companiile aeriene. Cu ocazia acelei întâlniri partea vãtãmatã l-a întrebat pe inculpatul GRAMA AURELIAN care este motivul campaniei negative dusã împotriva sa şi a instituţiei. Inculpatul i-a spus „cã aşa trebuie şi cã nu poate sã-i spunã numele persoanelor interesate in denigrarea pãrţii vãtãmate”.

Partea vãtãmatã RUNCAN PETRU ŞTEFAN solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu o suma pe care o va preciza in faţa instanţei.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f. 163-165, vol.IV)

- copie de pe plângerile adresate unor instituţii ale statului (f.166-171, vol.IV)

- copii de pe articolele apãrute in ziar (f.172-183, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f. 7-10, 22-25, 29-30, vol.VII; f.209, 210-211, 212-213, 214-215, 216-217, 218-221, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.121-123, 124-125 ,126-128, 129-131, 132-133, 134-137, 184-187, 188-190, vol.IV)

41. În cursul lunilor mai – iunie 2002 au apãrut mai multe articole tendenţioase la adresa pãrţii vãtãmate MURGU ALEXANDRU BOGDAN şi a instituţiei pe care acesta o conduce, respectiv Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg.Mureş. Partea vãtãmatã a avut o discuţie cu un coleg de la universitate, pe nume LUCIAN SAVU care i-a atras atenţia cã ar fi bine sã îi contacteze pe cei de la „Ziarul de Mureş” şi sã rezolve problema întrucât campania va continua. Partea vãtãmatã a înţeles cã problema se putea rezolva prin plata unei sume de bani. Aceasta a refuzat, iar campania negativã a continuat.

La începutul lunii septembrie 2002, partea vãtãmatã a fost contactatã telefonic de mai multe ori de numitul RAREŞ MUREŞAN, angajatul ziarului dar cãruia nu i-a rãspuns, cunoscând faptul cã acesta încerca sã obţinã un contract de publicitate de la universitate.

Tot in aceea perioadã partea vãtãmatã s-a întâlnit cu GHEORGHE HUŢANU care i-a confirmat cã acesta este modul de acţiune al ”Ziarului de Mureş” şi cã el a discutat cu GRAMA AURELIAN spunându-i sã o lase pe partea vãtãmatã în pace şi sã nu mai continue campania împotriva ei. Inculpatul GRAMA AURELIAN i-a spus cã interesele sunt mari şi i-a dat de înţeles cã campania va continua.

În data de 07 septembrie 2002, RAREŞ MUREŞAN i-a cerut o întâlnire pãrţii vãtãmate. La întâlnirea acceptatã de cãtre partea vãtãmatã s-a prezentat angajata ziarului IOANA MOLDOVAN, iar partea vãtãmatã era însoţitã de POPOVICI MARIANA şi BLAJ DORU. IOANA MOLDOVAN i-a spus pãrţii vãtãmate cã se pregãteşte un articol murdar despre ea şi universitate, cã MUREŞAN RAREŞ este „nebun şi nu se poate discuta cu el”, cã este susţinut de GRAMA AURELIAN şi cã singurul mod prin care ar putea stopa articolul este sã semneze un contract de publicitate cu „Ziarul de Mureş”, pentru cã regula la ei este sã nu se atingã de clienţi.

În acest sens i-a prezentat un contract în alb cu derularea pe un an pentru suma de 500 euro lunar. Partea vãtãmatã a refuzat motivând faptul cã universitatea nu avea nevoie de publicitate la data respectivã. Partea vãtãmatã i-a spus numitei MOLDOVAN IOANA cã se simte şantajat de „Ziarul de Mureş” şi apariţia articolelor neadevãrate sau calomnioase face ca responsabilitatea sã le revinã celor care publicã aceste articole sau ziarului.

Dupã refuzul pãrţii vãtãmate de a încheia contractul au apãrut din nou articole mincinoase la adresa pãrţii vãtãmate şi a instituţiei pe care o reprezintã care a determinat-o sã deschidã o acţiune în instanţã împotriva inculpatului GRAMA AURELIAN şi a echipei sale, campania continuând timp de mai mulţi ani.

Din discuţiile purtate de cãtre partea vãtãmatã cu oameni de afaceri sau persoane publice din administraţie a tras concluzia cã modul de operare era larg uzitat de echipa inculpatului GRAMA AURELIAN, iar suma pretinsã era micã în comparaţie cu sumele pretinse de la alte persoane fizice sau juridice.

Partea vãtãmatã MURGU ALEXANDRU BOGDAN solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu o sumã pe care o va comunica ulterior în faţa instanţei.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f. 184-187, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f. 7-10, 22-25, 29-30, vol.VII; f.209, 210-211, 212-213, 214-215, 216-217, 218-221, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.121-123, 124-125 ,126-128, 129-131, 132-133, 134-137, 163-165, 188-190, vol.IV)

42. La sfârşitul lunii ianuarie 2005 şi începutul lunii februarie 2005 au apãrut articole calomnioase şi neadevãrate cu referire la partea vãtãmatã CHIRTEŞ IOAN CRISTIAN, ştiindu-se la acea datã cã este propus pentru funcţia de director general în cadrul Direcţiei Silvice Tg.Mureş.

În urma acestor articole partea vãtãmatã a fost controlatã de Corpul de Control al Regiei Naţionale a Pãdurilor, iar rezultatul controlului a fost negativ. Dupã numirea pãrţii vãtãmate în funcţia de director în cadrul instituţiei de mai sus, în jurul lunii aprilie 2004 a fost contactat de cãtre LIGIA VORO şi DIANA SÃCÃREA, angajate a ziarelor „Zi de Zi” şi „Ziarul de Mureş” care i-au cerut pãrţii vãtãmate sã plãteascã facturile fiscale pe care ziarul le-a emis pentru Direcţia Silvicã în baza unui contract de publicitate încheiat de veche administraţie.

Din discuţiile purtate cu cele douã angajate ale ziarului, partea vãtãmatã a înţeles cã au fost trimise de inculpatul GRAMA AURELIAN pe care nu-l cunoştea la data respectivã. Partea vãtãmatã a refuzat sã plãteascã facturile întrucât machete de publicitate nu au apãrut în cele douã ziare şi nu exista o comandã din partea direcţiei silvice.

În luna mai 2005, partea vãtãmatã l-a cunoscut pe inculpatul GRAMA AURELIAN care era însoţit de cele douã angajate şi care i-a solicitat din nou sã plãteascã facturile conform contractului. Inculpatul i-a dat de înţeles pãrţii vãtãmate cã în cazul în care va refuza in continuare sã plãteascã vor apãrea articole negative la adresa sa şi a instituţiei.

De la întâlnirea respectivã, partea vãtãmatã a fost cãutatã de mai multe ori de cele douã angajate ale ziarelor şi personal de cãtre inculpatul GRAMA AURELIAN care i-a dat din nou de înţeles cã dacã refuzã vor apãrea articole denigratoare şi cã el are legãturi şi în alte instituţii ale statului şi i-ar putea crea probleme pãrţii vãtãmate.

Pentru a evita apariţia unor articole negative îndreptate împotriva pãrţii vãtãmate şi a instituţiei pe care o conducea şi având în vedere cã a existat totuşi un contract de publicitate, partea vãtãmatã a plãtit douã sau trei facturi, dupã care a fost contactat mai rar de cãtre inculpatul GRAMA AURELIAN care îi amintea sã-şi plãteascã toate facturile lucru pe care l-a şi fãcut pânã la sfârşitul anului 2005.

La presiunea inculpatului GRAMA AURELIAN şi dupã discuţiile purtate cu alte persoane publice sau oameni de afaceri din judeţ, partea vãtãmatã a acceptat sã încheie in cursul anului 2006 un contract de prestãri-servicii abonamente în valoare de 1800 RON, nefiind de acord cu încheierea unor contracte de publicitate de tipul celor încheiate în anul 2004.

Partea vãtãmatã CHIRTEŞ IOAN CRISTIAN solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu o suma pe care o va preciza în faţa instanţei.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f. 188-190, vol.IV)

- copii anexe contractul de închiriere, facturi, contract prestãri-servicii abonamente, contract de publicitate (f.191-197, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f. 7-10, 22-25, 29-30, vol.VII; f.209, 210-211, 212-213, 214-215, 216-217, 218-221, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.121-123, 124-125, 126-128, 129-131, 132-133, 134-137, 163-165, 184-187, vol.IV)

43. Persoana vãtãmatã DAN SORIN LUCIAN IOAN este administratorul unor societãţi comerciale şi îi cunoştea pe inculpaţii Man Liviu Aurel şi Oţel Ioan de ani de zile. Dupã apariţia „Gazetei de Cluj” şi „ Bunã Ziua Ardeal” acesta a fost ţinta unor articole tendenţioase. Ulterior,acesta a fost cãutat de cãtre inculpatul Liviu Man, care i-a spus cã apariţia articolelor a fost o întâmplare nefericitã,cã astfel de lucruri nu s-ar mai întâmpla dacã persoana vãtãmatã ar colabora cu trustul gazeta, prin încheierea unor contracte de publicitate.

Persoana vãtãmatã a refuzat orice colaborare cu inculpatul şi cu trustul, astfel cã în paginile ziarelor coordonate de cãtre inculpatul Liviu Man au fost publicate numeroase articole tendenţioase despre persoana sa, a familiei, a prietenilor. Urmare a acestei campanii, în mediul de afaceri devenise notoriu faptul cã persoana vãtãmatã este supusã şantajului de cãtre grupul infracţional condus de inculpatul Liviu Man, iar aceasta a şi fost felicitatã de mai mulţi prieteni, care i-au spus cã doar ea şi Vuza nu au cedat şantajului.

Pe parcursul acestei campanii inculpatul Liviu Man i-a solicitat persoanei vãtãmate sã asigure cazarea gratuitã a inculpatului Aurelian Grama, în unul din hotelurile de lux ce aparţin societãţilor sale. Din convorbirile telefonice redate la dosarul cauzei rezultã cã în cursul anului 2006 inculpatul Man Liviu Aurelian şi învinuita Man Milena Adina au dispus unor angajaţi ai redacţiilor sã contacteze mai mulţi patroni ai unor fabrici, pentru a obţine parchet gratuit, pentru imobilul proprietate personalã, din Cluj-Napoca, str. Caraiman nr.3.

Printre aceştia, a fost contactatã şi persoana vãtãmatã Dan Sorin Lucian Ioan, care a refuzat sã dea curs solicitãrii. Tot în paralel cu desfãşurarea campaniei în paginile „Trustului Gazeta”, inculpatul Ioan Oţel a contactat-o pe persoana vãtãmatã pentru a discuta despre încetarea campaniei împotriva ei.

Persoana vãtãmatã nu a formulat plângere penalã şi nu a dorit sã participe la procesul penal ca parte vãtãmatã, astfel cã a fost audiatã în calitate de martor.

Mijloace de probã:

-declaraţiile persoanei vãtãmate (f.260-261, vol. VI)

-declaraţiile martorilor(f.53-57,74-75 vol. VII)

- procesele verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII, XXIII)

44. Persoanele vãtãmate FODOR ZSOLT şi FODOR SILVIA MARTA sunt asociaţii S.C. Euro GSM. Înainte de înfiinţarea Trustului Gazeta, acestea au fost cãutate la sediul societãţii de cãtre inculpatul Mureşan Aurel, care s-a prezentat a fi angajat la „Ziua de Ardeal”. Deoarece persoanele vãtãmate nu l-au primit, acesta le-a transmis prin intermediul secretarei cã dacã nu vor accepta o întâlnire, le va face rãu.

În cele din urmã, soţii Fodor au acceptat o astfel de întâlnire, în cadrul cãreia inculpatul le-a solicitat sã încheie contracte de publicitate cu ziarul, deoarece o campanie negativã ar aduce dejavantaje pentru societate. De asemenea, inculpatul le-a spus cã deţine informaţii cã societatea lor ar comercializa marfã fãrã documente legale. Întâlnirea cu inculpatul a fost înregistratã pe camerele de supraveghere din incinta societãţii.

Dupã refuzul persoanelor vãtãmate de a da curs solicitãrii inculpatului, în paginile ziarului „ziua de Ardeal” a fost declanşatã o campanie negativã la adresa persoanelor vãtãmate şi a societãţii acestora, aceasta fiind continuatã şi dupã înfiinţarea ziarelor Trustului Gazeta.

În anul 2006, persoanele vãtãmate au fost cãutate de cãtre inculpatul Oţel Ioan, care s-a prezentat a fi ziarist al Trustului Gazeta şi care le-a propus din nou sã încheie contracte de publicitate. Oferta a fost din nou refuzatã, persoanele vãtãmate spunându-i cã nu vor colabora cu ziare de şantaj.

Persoanele vãtãmate au sesizat verbal oficiali din cadrul poliţiei, cãrora le-au pus la dispoziţie înregistrarea cu întâlnirea avutã cu inculpatul Mureşan Aurel. Aceştia le-au asigurat pe persoanele vãtãmate cã modul de operare al inculpaţilor este cunoscut şi cã aceştia sunt în atenţia poliţiei. Cu toate acestea, autoritãţile abilitate nu au dat curs sesizãrilor persoanelor vãtãmate.

Persoanele vãtãmate nu au formulat formulat plângere penalã şi nu au dorit sã participe la procesul penal ca pãrti vãtãmate, astfel cã a fost audiate în calitate de martori.

Mijloace de probã:

-declaraţiile persoanelor vãtãmate (f.339-342, vol. VI)

-declaraţiile martorilor(f. -10, 22-25, 29-30, vol.VII)

-procesele verbale de percheziţie informaticã( vol.XIII,XXIII)

45. Pânã în anul 2004 persoana vãtãmatã BLASIU VIRGIL a fost primarul Municipiului Turda. Dupã înfiinţarea ”Trustului Gazeta”, acesta a fost subiectul unei campanii denigratoare, în ziarele trustului, fiind publicate articole denigratoare atât la adresa acesteia, cât şi a familiei sale.

Dupã apariţia mai multor asemenea articole, persoana vãtãmatã a fost contactatã de cãtre învinuitul Avarvarei Adrian, care i-a cerut o întâlnire „pentru a gãsi soluţia ca cei de la Gazeta sã nu mai scrie despre persoana sa”. Persoana vãtãmatã a refuzat sã cedeze şantajului, astfel cã împotriva acesteia au continuat sã aparã articole în care era acuzat de comiterea unor infracţiuni.

Ca urmare a apariţiei acestor articole, persoana vãtãmatã a fost cercetatã de cãtre Poliţia Municipiului Turda, în dosarul 1527/P/2002, în care parchetul a adoptat o soluţie de netrimitere în judecatã, constatându-se cã faptele relevate în articolul publicat în „Gazeta de Cluj”nu se confirmã.

Cu toate cã organele de cercetare penalã au stabilit cã faptele nu existã, campania împotriva persoanei vãtãmate a continuat, articolele fiind reluate inclusiv în perioada campaniei electorale, în care acesta a candidat la primãria mun. Turda, ziarul fiind distribuit gratuit în cutiile poştale ale cetãţenilor din oraş.

Persoana vãtãmatã aratã cã a perceput campania negativã împotriva sa ca un şantaj în scopul obţinerii de cãtre Trustul Gazeta a unor contracte de publicitate. Aceasta aratã cã nu doreşte sã participe ca parte vãtãmatã la procesul penal, astfel cã a fost audiatã în calitate de martor.

Mijloace de probã:

- declaraţiile persoanelor vãtãmate (f.345-346, vol. VI)

- copia comunicãrii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Turda, privind soluţia adoptatã în dosarul 1527/P/ 2002 (f. 347, vol. 347)

-declaraţiile martorilor(f. -10, 22-25, 29-30, vol.VII)

- procesele verbale de percheziţie informaticã ( vol.

- procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice (f., vol.)

46. Începând cu toamna anului 2005 persoana vãtãmatã UIOREANU HOREA-DORIN a devenit ţinta unei campanii denigratoare în paginile „Trustului Gazeta”, fiind scrise numeroase articole care vizau viaţa sa privatã şia unor persoane apropiate acesteia. Dupã apariţia primelor articole, persoana vãtãmatã a fost sunatã de cãtre inculpaţii Liviu Man şi Mureşan Aurel, care i-au reproşat cã este zgârcit.

Totodatã, mai multe cunoştinţe au îndemnat-o pe persoana vãtãmatã sã le dea ziariştilor o sumã de bani, pentru a ajunge la o înţelegere şi a pune capãt acestei campanii negative. Mai multe persoane i-au comunicat martorului Uioreanu Horea-Dorin cã atât inculpatul Liviu Man, cât şi alte persoane din anturajul sãu s-au exprimat în mod public cã ar fi mai bine dacã acesta ar plãti o sumã de bani, caz în care campania negativã împotriva sa ar înceta.

În vara anului 2006, cu ocazia unei reuniuni, persoana vãtãmatã s-a întâlnit cu inculpatul Liviu Man , ocazie cu care i-a spus acestuia cã în ciuda campaniei negative, nu îi va da nici un ban. Dupã ce şi-a exprimat în mod repetat refuzul de a plãti vreo sumã de bani, tonul articolelor a devenit tot mai virulent, iar titlurile articolelor era în contradicţie cu conţinutul acestora. Persoana vãtãmatã aratã cã a aflat de la un reporter din cadrul Trustului Gazeta cã titlurile articolelor scrise de cãtre redactori erau modificate de cãtre şefii de redacţie, fapt confirmat de declaraţiile martorilor, dar şi ale inculpaţilor şi învinuiţilor, din care rezultã cã învinuita Onac Memoranda Suppllexa a fost cea care a coordonat campania dusã împotriva persoanei vãtãmate. Tot ca mijloc de presiune, în zilele în care apãreau articole deosebit de virulente împotriva persoanei vãtãmate, angajaţii trustului duceau teancuri de ziare la cabinetul parlamentar al acesteia şi la sediul PNL Cluj.

Persoana vãtãmatã Uioreanu Horia Dorin aratã cã nu doreşte sã participe ca parte vãtãmatã la procesul penal, astfel cã a fost audiat în calitate de martor.

Mijloace de probã:

- declaraţiile persoanei vãtãmate (f.48-50, vol. VIII)

- copia unor articole (f. 51-72, vol. 347)

- declaraţiile martorilor(f. 7-10, 22-25, 29-30,31-32, 35-36 vol.VII)

- procesele verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII,XXIII)

- procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice (f.53,112 vol.XVIII)

47. Începând cu anul 2005 persoana vãtãmatã REPEDE IOAN a fost subiectul mai multor atricole denigratoare în paginile „Gazetei de Bistriţa”. Persoana vãtãmatã l-a contactat pe inculpatul VIDICAN DOREL cãruia i-a prezentat punctul sãu de vedere cu privire la articolele apãrute şi i-a solicitat acestuia sã revinã cu un articol în care sã precizeze poziţia sa. In numãrul urmãtor al sãptãmânalului a apãrut un alt articol din care lipsea insã poziţia pãrţii vãtãmate.

Urmare a aparţiei acestui articol persoana vãtãmatã a decis sã nu aloce buget de publicitate „Gazetei de Bistriţa”, ci doar celorlalte publicaţii ale trustului care apãreau în judeţele Cluj, Maramureş, Bihor şi Sibiu. Urmare a acestei hotãrâri articolele denigratoare apãrute iniţial in ”Gazeta de Bistriţa” au fost publicate şi in publicaţiile care apãreau in cele patru judeţe din Ardeal.

Persoana vãtãmatã a considerat apariţia acestor articole drept un mijloc de presiune la adresa sa pentru a o determina sã încheie contracte de publicitate, însã aratã cã nu doreşte sã formuleze plângere penalã, întrucât fiind un bun creştin a iertat cele întâmplate, astfel ca aceasta a fost audiatã ca martorã in cauzã.

Mijloace de probã

- declaraţiile persoanei vãtãmate (f.97-98, vol.VIII)

- corespondenţa purtatã cu „Gazeta de Bistriţa” şi copia unor articole (f.99-137, vol.VIII)

- procesele-verbal de percheziţie informativã (vol.XIII şi vol.XXIII)

48. Persoana vãtãmatã FLORIAN SERAC este director general executiv la SC Turism Felix SA din anul 2005, iar în perioada 2002 – 2004 a ocupat funcţia de prefect a jud.Bihor.

La sfârşitul anului 2003 persoana vãtãmatã a fost contactatã de inculpatul MUREŞAN AUREL care i-a solicitat sã gãseascã firme discute sã încheie contracte de publicitate cu publicaţiile Trustului Gazeta.

Persoana vãtãmatã a refuzat sã intermedieze încheierea unor astfel de contracte sau sã dea bani Trustului Gazeta. La începutul lunii februarie 2004 în paginile „Gazetei de Oradea” a fost declansatã o campanie negativã la adresa persoanei vãtãmate, fiind publicate o serie de articole calomnioase şi tendenţioase la adresa sa şi a familiei sale. Urmare a apariţiei acestor articole persoana vãtãmatã a fost destituitã din funcţia de prefect datoritã faptului cã imaginea publicã i-a fost afectatã.

Persoana vãtãmatã FLORIAN SERAC aratã cã nu doreşte sã participe ca parte vãtãmatã la procesul penal, astfel cã a fost audiat în calitate de martor.

Mijloace de probã:

- declaraţiile persoanei vãtãmate (f.158-159, vol. VIII)

-declaraţiile martorilor(f. 149-155 vol.VII)

-declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.97-99,vol.III )

-procesele verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII,XXIII)

49. Persoana vãtãmatã MUDURA ALEXANDRU este patronul unui complex comercial din Oradea. Dupã înfiinţarea Trustului Gazeta aceasta a fost contactatã de cãtre inculpatul MUREŞAN AUREL care i-a cerut insistent sã încheie contracte de publicitate. Persoana vãtãmatã a refuzat astfel cã a devenit ţinta unei campanii negative.

Dupã apariţia primului articol persoana vãtãmatã a fost contactatã din nou de cãtre inculpatul MUREŞAN AUREL care i-a spus cã îl va concedia pe autorul articolelor, martorul CUC FLORIN şi cã prin intermediul inculpatului LIVIU MAN l-ar putea ajuta sã obţinã un teren în mun.Cluj-Napoca pentru realizarea unei inviestiţii. Persoana vãtãmatã a refuzat sã incheie contractul de publicitate sau sã dea bani inculpatului MUREŞAN AUREL, asrtfel cã Trustul Gazeta a continuat publicarea unor articole denigratoare.

Pe parcurtsul campaniei negative partea vãtãmatã a fost apelatã de o persoanã care s-a prezentat a fi de la Gazeta de Bucureşti, i-a spus cã este fost lucrãtor la securitate şi cã va avea grijã de el dacã nu va colabora cu Trustul Gazeta.

Martorul CUC FLORIN aratã cã inculpaţii LIVIU MAN, MUREŞAN AUREL şi învinuitul AVARVAREI au fost cei care au dispus ziariştilor sã publice articole denigratoare la adresa persoanei vãtãmate, cu scopul de a o şantaja.

Campania a continuat pânã la declanşarea cercetãrilor în prezentul dosar.

Persoana vãtãmatã MUDURA ALEXANDRU aratã cã nu doreşte sã participe ca parte vãtãmatã la procesul penal, astfel cã a fost audiatã în calitate de martor.

Mijloace de probã:

- declaraţiile persoanei vãtãmate (f.166-167, vol. VIII)

-declaraţiile martorilor(f. 149-155, vol.VII)

- procesele verbale de percheziţie informaticã ( vol.XIII,XXIII)

50. În perioada 2000 -2002 persoana vãtãmatã POP ANTON IOAN a fost angajatã in calitate de director la SC „Pomfruct” SA Baia Mare. In aceastã perioadã la societate a venit inculpatul PÂRCÃLAB DAN CÃLIN care s-a prezentat ca fiind ziarist la „ Gazeta de Cluj „şi a solicitat încheierea unui contract de publicitate.

Initial persoana vãtãmatã l-a refuzat pe inculpat dar la insistenţele acestuia a fost de acord sã incheie cu acesta un contract pentru suma de 200 de USD pe o perioadã de o lunã. Inculpatul a luat banii dar a susţinut cã nu are la el contracte de publicitate dar va reveni pentru a încheia actele. Dupã aproximativ 2 sãptãmâni, in timp ce persoana vãtãmatã nu se afla la sediul firmei, inculpatul i-a lãsat la secretariat un contract.

Fãrã sã citeascã clauzele contractuale, bazându-se pe seriozitatea şi buna credinţa a inculpatului, persoana vãtãmatã a semnat contractul. Ulterior, persoana vãtãmatã a primit a doua facturã moment in care a citit contractul şi a vãzut cã era pe o perioadã de 12 luni. Persoana vãtãmatã a mai plãtit câteva luni perioadã in care a incercat sã îl contacteze pe inculpat pentru a rezilia contractul , deoarece înţelegerea iniţialã a fost doar pentru o lunã de zile. La insistenţele persoanei vãtãmate inculpatul a reziliat contractul.

La inceputul anului 2006 mai multi prieteni ai persoanei vãtãmate i-a relatat acesteia faptul cã în Gazeta de Mureş au apãrut mai multe articole denigratoare la adresa sa. Tot din aceste discuţii, persoana vãtãmatã a aflat cã ziarul Gazeta de Mureş practicã şantajul pentru a determina persoane fizice sau juridice sã încheie contracte de publicitate.

Persoana vãtãmatã POP ANTON IOAN aratã cã nu doreşte sã participe ca parte vãtãmatã la procesul penal, astfel cã a fost audiat în calitate de martor.

Mijloace de probã

- plângerea persoanei vãtãmate (f. 168-170 vol.VIII)

- declaraţiile martorilor (f. 171-173, 174-178, 202-204, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.1-2, 83-84, 85-86, 92-94 vol.IV)

51 . Persoana vãtãmatã FILIP ADRIAN NICOLAE este asociatul mai multor societãţi comerciale având ca obiect activitãţi de transport, construcii si exploatarea lemnului. La inceputul anului 2003 aceasta a fost abordatã de inculpatul PÂRCÃLAB CÃLIN DAN care i-a cerut o sumã de bani pentru a nu publica a articole defãimãtoare la adresa sa.

Persoana vãtãmatã aratã cã i-a dat inculpatului suma de 100 sau 200 euro fãrã a se intocmi vreun document. Dupã acest incident inculpatul l-a abordat din nou încercând sã-i impunã plata unei taxe lunare pentru a nu publica articole negative la adresa sa.

Persoana vãtãmatã a refuzat sã plãteascã periodic o sumã de bani insã ori de câte ori se întâlnea cu inculpatul, la cererea acestuia îi dãdea diferite sume. Daca trecea o perioadã mai mare de timp in care persoana vãtãmatã nu plãtea in ziarele Trustului Gazeta apãreau articole cu continut negativ la adresa sa. Persoana vãtãmatã a fost contactatã şi de cãtre inculpaţii LIVIU MAN, MUREŞAN AUREL şi invinuitul AVARVAREI ADRIAN care se deplasau periodic în jud.Maramureş, fie împreunã, fie separat.

Fiecare dintre aceştia l-au şantajat cu publicarea unor articole denigratoare cerându-i în schimb sã livreze diverse cantitãţi de lemn pe care aceştia urmau sã le livreze in sistem barter la C.C .H. Dej, societate aflatã în prezent in administrarea pãrţii vãtãmate VUZA STEFAN. Inculpaţii i-au relatat persoanei vãtãmate cã în schimbul lemnului urmau sã ridice celulozã de la combinatul din Dej pe care de asemenea urmau sã o livreze cãtre fabrica de hãrtie Letea Bacãu pentru a obtine hãrtie de ziar.

Pentru a scãpa de insistenţele inculpatilor persoana vãtãmatã le-a promis cã le va da lemnul solicitat însã i-a amânat, situaţie in care inculpaţii i-au transmis mesaje recomandându-i „sã nu se joace cu ei”. In cele din urmã persoana vãtãmatã a emis o filã cec cãtre SC Exploziv SRL fãrã ca între cele douã societãţi sã existe vreo relaţie comercialã. Dupã emiterea filei cec a cãutat de cãtre inculpatul PÂRCÃLAB DAN care i-a cerut sã mai plãteascã insã persoana vãtãmatã a refuzat, spunându-i cã a plãtit şefului lui.

Dupã emiterea filei cec persoana vãtãmatã l-a sunat pe inculpatul LIVIU MAN şi i-a spus cã a rezolvat problema cu MUREŞAN AUREL. Persoana vãtãmatã a afirmat cã inculpaţii MAN LIVIU, MUREŞAN AUREL şi învinuitul AVARVAREI ADRIAN obişnuiau sã vinã în zona Maramureşului, iar el era obligat sã organizeze mesele la restaurant pentru cei trei şi invitaţii acestora.

Cu aceste ocazii a aflat de la învinuitul AVARVAREI ADRIAN cã acesta culege informaţii despre diferite persoane prin intermediul foştilor sãi colegi din poliţie sau actuali poliţişti. In acest sens, persoana vãtãmatã a aflat de la învinuit cã în judeţul Maramureş sursele de informare erau MUREŞAN VASILE, fostul şef al I.P.J Maramureş şi ANDREICA NICOARÃ, fost şef Poliţia Borşa.

Persoana vãtãmatã a mai aflat de la membrii trustului, cu ocazia chefurilor organizate cã în judeţul Maramureş mai sunt persoane ca în situaţia lui, obligate sã încheie contracte de publicite sau sã dea sume de bani membrilor trustului. Cei care refuzau sã plãteascã erau terfeliţi în ziarele lor. Printre persoanele şantajate, persoana vãtãmatã în numeşte pe LIVIU BECHIŞ şi VASILE VLAŞIN.

Persoana vãtãmatã FILIP ADRIAN NICOLAE aratã cã nu doreşte sã participe ca parte vãtãmatã la procesul penal, astfel cã a fost audiat în calitate de martor.

Mijloace de probã

- plângerea persoanei vãtãmate (f.171-173, vol.VIII)

- declaraţiile martorilor (f.169-170, 174-178, 202-204, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.1-2, 83-84, 85-86, 92-94 vol.IV)

52. Persoana vãtãmatã VLASIN VASILE declarã cã în cursul anului 2004 i-a propus inculpatului PÂRCÃLAB DAN o afacere în domeniul media. Inculpatul i l-a recomandat pe inculpaţii MAN LIVIU şi GRAMA AURELIAN împreunã cu care in cele din urmã au înfiinţat SC Incomod Media SRL care urma sã editeze un cotidian denumit Gazeta de Bacãu.

În aceastã societate persoana vãtãmatã urma sã susţinã financiar întreaga afacere pânã când cotidianul editat aducea profit. Datoritã proastei administrãri şi a influenţelor exercitate de cãtre inculpaţii MAN LIVIU şi GRAMA AURELIAN asupra administratorului societãţii, d-l EDUARD SOLOMON, societatea a mers prost, in cele din urmã persoana vãtãmatã a fost nevoitã sã investeascã aproximativ 1.500.000.000 ROL, sumã pe care a pierdut-o în cele din urmã intrucat a fost nevoit sã închidã Gazeta de Bacãu.

Persoana vãtãmatã declarã cã a avut o întâlnire cu ziariştii care lucrau la Gazeta de Bacãu care s-au plâns de politica ziarului, respectiv cã le erau cenzurate articolele şi li se interzicea sã continue investigaţiile. Motivul pentru care le erau cenzurate articolele era acela cã persoanele vizate încheiau contracte de publicitate plãtind astfel tãcerea ziarului.

Persoana vãtãmatã declarã cã au existat cazuri în care publicitate era plãtitã de diferite firme din Bacãu, iar banii erau ridicaţi de persoanã din conducerea Trustului Gazeta, respectiv inculpaţii MUREŞAN AUREL sau MAN LIVIU. Pentru a-şi proteja investiţia persoana vãtãmatã a înregistrat la O.S .I.M dreptul de proprietate asupra marcii „Gazeta de Bacãu” şi „Gazeta de Neamţ” .

Datoritã situaţiilor financiare a societãţii persoana vãtãmatã a hotãrât sã înceteze finanţarea celor douã ziare şi sã gãseascã un alt investitor cãruia sã-i cedeze dreptul asupra mãrcii. In acest sens persoana vãtãmatã a trimis o adresã celrlalţi asociaţi prin care le anunţa ca intelege sã le retragã dreptul de a utiliza marca şi sã îl transmitã la SC Beta Construct Invest SRL In aceastã situaţie inculpatii LIVIU MAN ,GRAMA AURELIAN şi PÂRCÃLAB DAN CÃLIN au convocat o adunare generalã a asociaţilor SC Incomod Media la Tg.Mureş. Inculpaţii LIVIU MAN şi GRAMA AURELIAN au exercitat presiuni asupra persoanei vãtãmate cu scopul de a o constrânge sã le cedeze lor dreptul de proprietate asupra mãrcii, proferând ameninţãri asupra acesteia.

Deşi prezent la aceastã întâlnire inculpatul PÂRCÃLAB CÃLIN DAN a intervenit in apãrarea persoanei vãtãmate. In cele din urmã, persoana vãtãmatã VLASIN VASILE s-a retras din societate.

Persoana vãtãmatã VLASIN VASILE aratã cã nu doreşte sã participe ca parte vãtãmatã la procesul penal, astfel cã a fost audiat în calitate de martor.

Mijloace de probã

- plângerea persoanei vãtãmate (f.174-178, vol.VIII)

- copia unor documente (f.179-194, vol.VIII)

- declaraţiile martorilor (f.169-170, 171-173, 195-197, 202-204, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.1-2, 83-84, 85-86, 92-94 vol.IV)

53. Persoana vãtãmatã CERNESTEAN OCTAVIAN este viceprimarul orasului Baia Sprie, jud.Maramureş. Inainte de alegerile locale din anul 2004 persoana vãtãmatã a fost contactatã la sediul firmei pe care familia sa o deţine in loc.Baia Sprie de cãtre inculpatul PÂRCÃLAB CÃLIN DAN care i-a solicitat sã contribuie la sponsorizarea ziarului Gazeta de Maramureş.

Persoana vãtãmatã l-a refuzat considerând cã firma sa nu are bani de risipit. La scurt timp dupa aceastã discuţie inculpatl l-a contactat din nou insistând ca persoana vãtãmatã sã sponsorizeze ziarul spunându-i cã în caz contrar un angajat de-al sãu „se va ocupa de el”. In cursul discuţiei persoanei vãtãmate i s-a explicat cã ziarul „Gazeta de Maramureş” practicã trei tipuri de taxã, una pentru a nu se scrie despre o persoanã, cealaltã pentru a se scrie de rãu despre cineva şi o taxã pentru a se scrie de bine şi cã oricum nimeni nu scapã de aceste taxe.

Persoana vãtãmatã a refuzat din nou astfel cã in paginile Gazetei de Maramureş s-a declansat o campanie negativã la adresa acesteia afirmându-se cã persoana vãtãmatã ar fi abuzat de funcţia sa pentru a cheltui bani publici in folos personal sau cã ar fi intervenit in favoarea unor rude. De asemenea articolele s-au referit la persoana sa, la membrii familiei conţinând afirmaţii fãrã substrat în realitate. In urma apariţiei articolelor reputaţia persoanei vãtãmate a fost afectatã şi aceasta a pierdut alegerile pentru funcţia de primar.

Persoana vãtãmatã CERNESTEAN OCTAVIAN aratã cã nu doreşte sã participe ca parte vãtãmatã la procesul penal, astfel cã a fost audiat în calitate de martor.

Mijloace de probã

- plângerea persoanei vãtãmate (f.198-199, vol.VIII)

- declaraţiile martorilor (f.169-170, 171-173, 174-178, 202-204, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.1-2, 83-84, 85-86, 92-94 vol.IV)

II. În drept:

Faptele inculpaţilor Man Liviu Aurel, Pârcãlab Cãlin Dan, Grama Aurelian, Mureşan Aurel,Vidican Dorel Alexandru, Cocuţ Anca Elena şi a învinuiţilor Avarvarei Adrian şi Memoranda Onac Suppllexa care la începutul anului 2004 au constituit un grup infracţional organizat la care a aderat în anul 2005 şi inculpatul Oţel Ioan în scopul sãvârşirii infracţiunii de şantaj, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de asociere la un grup infracţional organizat, faptã prev. de art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr.39/2003

Faptele inculpaţilor Man Liviu Aurel, Pârcãlab Cãlin Dan, Grama Aurelian, Mureşan Aurel,Vidican Dorel Alexandru, Cocuţ Anca Elena şi a învinuiţilor Avarvarei Adrian şi Memoranda Onac Suppllexa care de la începutul anului 2004 şi pânã în luna noiembrie 2006, prin acte materiale repetate dar în baza unei rezoluţii infracţionale unice, au constrâns prin ameninţãri cu darea în vileag a unor fapte sau împrejurãri compromiţãtoare, în publicaţiile aparţinând trustului de presã GAZETA pãrţi vãtãmate sau persoane vãtãmate ( menţionate anterior în starea de fapt de la punctul 1 la punctul 53) pentru a încheia contracte de publicitate cu trustul de presã, în condiţiile în care o mare parte din foloasele injuste obţinute în aceastã modalitate le-au folosit în interes personal întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de elementele constitutive ale infracţiunii de şantaj calificat în formã continuatã, faptã prev. de art.194 alin.1,2 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.

- cu aplic.art.33 lit.a C.pen.

III.Probele şi mijloacele de probã:

IV.Caracterizarea inculpaţilor şi a învinuiţilor

l. Inculpatul MAN LIVIU AUREL este în vârstã de 41 de ani, are studii superioare, este cãsãtorit, are doi copii minori, fãrã antecedente penale.

Pe parcursul cercetãrilor a avut o atitudine nesincerã, nu a colaborat cu anchetatorii.

2. Inculpatul MUREŞAN AUREL este în vârstã de 52 de ani, are studii medii, este cãsãtorit, are un copil minor, fãrã antecedente penale.

Pe parcursul cercetãrilor a avut o atitudine nesincerã, nu a colaborat cu anchetatorii.

3. Inculpatul VIDICAN DOREL ALEXANDRU este în vârstã de 38 de ani, are studii superioare, este cãsãtorit, are un copil minor, fãrã antecedente penale.

Pe parcursul cercetãrilor a avut o atitudine nesincerã, nu a colaborat cu anchetatorii.

4. Inculpatul OŢEL IOAN este în vârstã de 51 de ani, are studii superioare,este cãsãtorit, fãrã antecedente penale.

Pe parcursul cercetãrilor a avut o atitudine nesincerã, nu a colaborat cu anchetatorii.

5. Inculpata COCUT ANCA ELENA este în vârstã de 30 de ani, este cãsãtoritã, are studii superioare, fãrã antecedente penale.

Pe parcursul cercetãrilor a avut o atitudine nesincerã, nu a colaborat cu anchetatorii.

6. Inculpatul PÂRCÃLAB DAN ALEXANDRU este în vârstã de 38 de ani, este divorţat, are studii superioare, fãrã antecedente penale.

Pe parcursul cercetãrilor a avut o atitudine nesincerã, nu a colaborat cu anchetatorii.

7. Inculpatul GRAMA AURELIAN este în vârstã de 36 de ani, are studii superioare, este cãsãtorit, are un copil minor, fãrã antecedente penale.

Pe parcursul cercetãrilor a avut o atitudine nesincerã, nu a colaborat cu anchetatorii.

8. Învinuitul AVARVAREI ADRIAN este în vârstã de 51 de ani, este cãsãtorit, are studii superioare, fãrã antecedente penale.

Pe parcursul cercetãrilor a avut o atitudine sincerã şi a colaborat cu anchetatorii.

9. Învinuita ONAC MEMORANDA SUPPLLEXA este în vârstã de 28 de ani, este necãsãtoritã, are studii superioare, fãrã antecedente penale.

Pe parcursul cercetãrilor a avut o atitudine nesincerã, nu a colaborat cu anchetatorii.

V.Mãsuri procesuale

Inculpaţii MAN LIVIU AUREL, MUREŞAN AUREL, VIDICAN DOREL ALEXANDRU, COCUŢ ANCA ELENA şi OŢEL IOAN au fost reţinuţi pe o perioadã de 24 de ore prin ordonanţele de reţinere din data de 30.10.2006 datã la care a fost pusã în mişcare acţiunea penalã împotriva acestora pentru faptele reţinute în sarcina lor, prin ordonanţele Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj.

Prin încheierea penalã nr.146/C/2006 din 30.10.2006 a Tribunalului Cluj – Secţia Penalã s-a dispus arestarea inculpaţilor pe o perioadã de 29 de zile, cu începere de la 31.10.2006 şi pânã la 28.11.2006, emiţându-se mandatele de arestare preventivã nr.113 pentru MAN LIVIU AUREL (f.54, vol.X), nr.114 pentru MUREŞAN AUREL (f.50, vol.X); nr.115 pentru VIDICAN DOREL ALEXANDRU (f.52, vol.X); nr.116 pentru inculpata COCUŢ ANCA ELENA (f.43, vol.X); nr.117 pentru inculpatul OŢEL IOAN (f.45, vol.X); Faţã de inculpaţii OŢEL IOAN, MAN LIVIU AUREL, MUREŞAN AUREL şi VIDICAN DOREL ALEXANDRU s-a prelungit succesiv mãsura arestãrii preventive, urmând sã expire la data de 25.01.2007. (f. 96, 99-105, vol.XVI)

Prin ordonanţa din data de 03.01.2007 învinuitul PÂRCÃLAB CÃLIN DAN a fost reţinut pe o perioadã de 24 de ore, iar prin ordonanţa din 04.01.2007 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru faptele reţinute în sarcina sa.

Prin încheierea penalã nr.1/C/2007 din 04.01.2007 a Tribunalului Cluj – Secţia Penalã s-a dispus arestarea inculpatului PÂRCÃLAB CÃLIN DAN pe o perioadã de 29 de zile, cu începere de la 04.01.2007 şi pânã la 01.02.2007, emiţându-se mandatele de arestare preventivã nr.1 (f.110, 109, vol.XVI).

Prin ordonanţa din data de 04.01.2007 învinuitul GRAMA AURELIAN a fost reţinut pe o perioadã de 24 de ore, iar prin ordonanţa din 05.01.2007 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru faptele reţinute în sarcina sa.

Prin încheierea penalã nr.2/C/2007 din 05.01.2007 a Tribunalului Cluj – Secţia Penalã s-a dispus arestarea inculpatului GRAMA AURELIAN pe o perioadã de 29 de zile, cu începere de la 05.01.2007 şi pânã la 02.02.2007, emiţându-se mandatele de arestare preventivã nr.2 (f.114-120, 113, vol.XVI).

Prin încheierea penalã nr.1561/2006 din data de 27.11.2006 Curtea de Apel Cluj a admis recursul şi a înlocuit mãsura arestãrii preventive luatã faţã de inculpata COCUŢ ANCA ELENA cu mãsura obligãrii de a nu pãrãsi localitatea.

Prin ordonanţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj din data de 22.12.2006, s-a dispus faţã de inculpata COCUŢ ANCA ELENA prelungirea mãsurii obligãrii de a nu pãrãsi localitatea pe o duratã de 30 de zile, începând cu data de 26.12.2006.(f.40, vol.X)

Prin ordonanţele din 30.10.2006 şi 01.11.2006 ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj s-a luat faţã de învinuiţii AVARVAREI ADRIAN şi ONAC MEMORANDA SUPPLLEXA mãsura obligãrii de a nu pãrãsi localitatea pe o perioadã de 30 de zile, mãsura fiind ulterior prelungitã succesiv , urmând sã expire pentru învinuitul AVARVAREI ADRIAN la data de 27.01.2007, respectiv la data de 29.01.2007 pentru învinuita ONAC MEMORANDA SUPPLLEXA.(f.129, 142, vol.XVI)

Prin ordonanţa din data de 15.01.2006 Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism-Structura Centralã, în conformitate cu prevederile art. 38 rap. la art. 45 C .pr.pen., s-a dispus disjungerea cauzei faţã de:

inculpaţii: MAN LIVIU AUREL, VIDICAN DOREL, OŢEL IOAN, MUREŞAN AUREL, COCUŢ ANCA ELENA, GRAMA AURELIAN, PÂRCÃLAB CÃLIN DAN şi învinuitei MAN MILENA ADINA, pentru sãvârşirea altor acte materiale ale infracţiunii de şantaj calificat în formã continuatã faptã prev. de art. 194 alin. 1,2 Cod pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod pen şi spãlare de bani, , prev. şi ped. de art. 23 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C .pen., învinuiţii: AVARVAREI ADRIAN, ONAC MEMORANDA SUPPLLEXA pentru sãvârşirea altor acte materiale ale infracţiunii de şantaj calificat în formã continuatã faptã prev. de art. 194 alin. 1,2 Cod pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod pen faţã de învinuitul DUMBRAVÃ DAN LUCIAN pentru sãvârşirea infracţiunii de mãrturie mincinoasã, prev. de art. 260 alin. 1 C .pen. şi faţã de alte persoane, pânã în prezent neidentificate, pentru sãvârşirea infracţiunilor de aderare,respectiv, sprijinirea unui grup infractional organizat, fapta prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea 39/2003 şi şantaj calificat în formã continuatã faptã prev. de art. 194 alin. 1,2 Cod pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod pen şi spãlare de bani prev. şi ped. de art. 23 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C .pen.(f. 75 vol.X ).

În perioada 15.01.2007 - 18.01.2007 s-a procedat la prezentarea materialelor de urmãrire penale faţã de inculpaţii şi învinuiţii cercetaţi in cauza. (f.75 vol.). Faţã de cererile formulate de cãtre inculpaţi şi învinuiţi cu ocazia prezentãrii materialului de urmãrire penalã, prin ordonanţa din 18.01.2007 s-a dispus Admiterea cererilor formulate de cãtre :

Inculpata COCUŢ ANCA ELENA, în consecinţã, procesului-verbal din vol. XIX, fila 64 din dosarul de urmãrire penalã nu va fi utilizat ca mijloc de probã;

Invinuita MAN MILENA ADINA, în consecinţa, completarea cercetãrii penale faţã de aceasta, urmând a se administra mijloacele de probã încuviinţate, precum şi orice alte probe a cãror necesitate va decurge din modul de desfãşurare a cercetãrilor.

Respingerea ca neîntemeiate, a cererilor în probaţiune, excepţiilor şi obiecţiunilor arãtate mai sus, formulate de cãtre inculpaţii PÂRCÃLAB CÃLIN DAN, OŢEL IOAN, LIVIU MAN, COCUŢ ANCA ELENA şi de cãtre învinuitul AVARVAREI ADRIAN

În vederea asigurãrii recuperãrii prejudiciului şi garantãrii aducerii la îndeplinire a mãsurii confiscãrii bunurilor obţinute din infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor, în cauzã s-a dispus aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpaţilor şi pãrţilor responsabile civilmente, conform actelor de la dosarul cauzei.

Având în vedere cã au fost respectate dispoziţiile legale ce garanteazã aflarea adevãrului, iar urmãrirea penalã este completã existând probele necesare şi legal administrate, în conformitate cu prevederile art. 262 pct. 1 lit.a şi b C.pr.pen. precum şi art.38 rap.la art.45 alin.1 C.pr.pen.

D I S P U N :

I.Punerea în mişcare a acţiunii penale faţã de învinuiţii:

AVARVAREI ADRIAN, fiul lui Petru şi Reghina, nãscut la

data de 14.12.1955 în mun. Dej, jud. Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca str. Horea nr. 26, apt. 7, jud. Cluj, fãrã forme legale în mun. Cluj-Napoca, str. B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 129, apt. 8, jud. Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 111643, CNP 1551214120641,

-pentru sãvârşirea infracţinii de asociere la un grup infracţional organizat, faptã prev. de art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr.39/2003.

-pentru sãvârşirea infracţiunii de şantaj calificat în formã continuatã, faptã prev.de art.194 alin.1,2 din C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.

-cu aplic. art.33 lit.a C.pen.

ONAC MEMORANDA SUPPLLEXA, fiica lui Octavian şi Rozalia, nãscutã la data de 06.02.1978 în municipiul Carei, jud.Satu-Mare, domiciliatã în municipiul Cluj-Napoca, str.Zorilor, nr.41, ap.14 jud.Cluj, posesoare a C.I. seria KX 423057, CNP2780206301994

-pentru sãvârşirea infracţinii de asociere la un grup infracţional organizat, faptã prev. de art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr.39/2003.

-pentru sãvârşirea infracţiunii de şantaj calificat în formã continuatã, faptã prev.de art.194 alin.1,2 din C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.

-cu aplic. art.33 lit.a C.pen.

şi

II. Trimiterea în judecatã a inculpaţior:

MAN LIVIU AUREL, fiul lui Adrian-Gheorghe-Cezar şi

Mihaela-Virginia, nãscut la data de 09.04.1965, în municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca , str. Caraiman, nr. 3, jud. Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 461536, CNP 1650409120675,

-pentru sãvârşirea infracţinii de asociere la un grup infracţional organizat, faptã prev. de art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr.39/2003.

-pentru sãvârşirea infracţiunii de şantaj calificat în formã continuatã, faptã prev.de art.194 alin.1,2 din C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.

-cu aplic. art.33 lit.a C.pen.

PÂRCÃLAB CÃLIN DAN, fiul lui Alexandru Nicolae şi Livia, nãscut la data de 20.08.1968 în municipiul Baia-Mare, judeţul Maramureş, domiciliat în municipiul Baia-Mare, str. Alexandru Odobescu, nr. 3, apt. 4 , judeţul Maramureş, posesor al C.I. seria MM nr. 243616 eliberatã de poliţia mun. Baia-Mare la data de 03.06.2004, C.N.P. 1680820240012;

-pentru sãvârşirea infracţinii de asociere la un grup grup infracţional organizat, faptã prev. de art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr.39/2003.

-pentru sãvârşirea infracţiunii de şantaj calificat în formã continuatã, faptã prev.de art.194 alin.1,2 din C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.

-cu aplic. art.33 lit.a C.pen.

GRAMA AURELIAN, fiul lui Aurel şi Elisabeta, nãscut la data de 27.08.1970 în municipiul Reghin, judeţul Mureş, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca , str. Caraiman, nr. 3, judeţul Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 100650 eliberatã de poliţia mun. Cluj-Napoca la data de 28.09.2000, C.N.P. 1700827261491;

-pentru sãvârşirea infracţinii de asociere la un grup infracţional organizat, faptã prev. de art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr.39/2003.

-pentru sãvârşirea infracţiunii de şantaj calificat în formã continuatã, faptã prev.de art.194 alin.1,2 din C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.

-cu aplic. art.33 lit.a C.pen.

OŢEL IOAN, fiul lui Ioan si Eghifta, nãscut la data de 15.06.1955, în loc. Podeni, com. Moldoveneşti, jud. Cluj, domiciliat în mun. Cluj-Napoca str. Bistriţei nr. 27, apt. 26 , posesor al C.I. seria KX nr. 422647, CNP 1550615120697,

-pentru sãvârşirea infracţinii de asociere la un grup infracţional organizat, faptã prev. de art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr.39/2003.

-pentru sãvârşirea infracţiunii de şantaj calificat în formã continuatã, faptã prev.de art.194 alin.1,2 din C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.

-cu aplic. art.33 lit.a C.pen.

VIDICAN DOREL ALEXANDRU, fiul lui Grigore si Oniţa, nãscut la data de 02.10.1968 in oraşul Beclean, jud. Bistrita-Nasaud, domiciliat in Cluj-Napoca str. Horea nr. 26, apt. 7, jud. Cluj, f.f.l. in mun. Cluj-Napoca str. Nasaud nr. 8 apt. 43, jud. Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 423953, CNP 1681002060022,

-pentru sãvârşirea infracţinii de asociere la un grup infracţional organizat, faptã prev. de art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr.39/2003.

-pentru sãvârşirea infracţiunii de şantaj calificat în formã continuatã, faptã prev.de art.194 alin.1,2 din C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.

-cu aplic. art.33 lit.a C.pen.

AVARVAREI ADRIAN, fiul lui Petru şi Reghina, nãscut la

data de 14.12.1955 în mun. Dej, jud. Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca str. Horea nr. 26, apt. 7, jud. Cluj, fãrã forme legale în mun. Cluj-Napoca, str. B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 129, apt. 8, jud. Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 111643, CNP 1551214120641,

-pentru sãvârşirea infracţinii de asociere la un grup infracţional organizat, faptã prev. de art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr.39/2003.

-pentru sãvârşirea infracţiunii de şantaj calificat în formã continuatã, faptã prev.de art.194 alin.1,2 din C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.

-cu aplic. art.33 lit.a C.pen.

MUREŞAN AUREL, fiul lui Gavrilã şi Rozalia, nãscut la data

de 27.06.1954 în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Gorunului nr. 1, bl. D12, apt. 5, jud. Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 003032, CNP 1540627120665,

-pentru sãvârşirea infracţinii de asociere la un grup infracţional organizat, faptã prev. de art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr.39/2003.

-pentru sãvârşirea infracţiunii de şantaj calificat în formã continuatã, faptã prev.de art.194 alin.1,2 din C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.

-cu aplic. art.33 lit.a C.pen.

COCUŢ ANCA ELENA, fiica lui Mircea si Elena, nascutã la data de 12.12.1976 in mun. Târnãveni, jud. Mureş, domiciliatã în mun. Cluj-Napoca str. Cosminului nr. 73, jud. Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 191905, CNP 2761212267395

-pentru sãvârşirea infracţinii de asociere la un grup infracţional organizat, faptã prev. de art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr.39/2003.

-pentru sãvârşirea infracţiunii de şantaj calificat în formã continuatã, faptã prev.de art.194 alin.1,2 din C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.

-cu aplic. art.33 lit.a C.pen.

ONAC MEMORANDA SUPPLLEXA, fiica lui Octavian şi Rozalia, nãscutã la data de 06.02.1978 în municipiul Carei, jud.Satu-Mare, domiciliatã în municipiul Cluj-Napoca, str.Zorilor, nr.41, ap.14 jud.Cluj, posesoare a C.I. seria KX 423057, CNP2780206301994

-pentru sãvârşirea infracţinii de asociere la un grup infracţional organizat, faptã prev. de art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr.39/2003.

-pentru sãvârşirea infracţiunii de şantaj calificat în formã continuatã, faptã prev.de art.194 alin.1,2 din C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.

-cu aplic. art.33 lit.a C.pen.

III. Disjungerea cauzei pentru completarea probatoriului faţã de învinuita Man Mileana Adina pentru sãvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, faptã prev. de art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr.39/2003 şi şantaj calificat în formã continuatã, faptã prev. art.194 alin.12 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.

În conformitate cu disp. art.264 Cpr.pen. dosarul cauzei va fi înaintat Tribunalului Cluj, urmând a fi citaţi:

INCULPAŢII:

MAN LIVIU AUREL- din Penitenciarul Gherla;

GRAMA AURELIAN- din Penitenciarul Gherla;

PÂRCÃLAB CÃLIN DAN- din Penitenciarul Gherla;

MUREŞAN AUREL-din Penitenciarul Gherla;

OŢEL IOAN- din Penitenciarul Gherla;

VIDICAN DOREL ALEXANDRU- din Penitenciarul Gherla;

COCUŢ ANCA ELENA- din Cluj-Napoca , str. Cosminului nr. 73, jud. Cluj

AVARVAREI ADRIAN, din Cluj-Napoca str. Horea nr. 26, apt. 7, jud. Cluj, fãrã forme legale în mun. Cluj-Napoca, str. B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 129, apt. 8, jud. Cluj,

ONAC MEMORANDA SUPPLLEXA, din municipiul Cluj-Napoca , str.Zorilor, nr.41, ap.14 jud.Cluj,;

PÃRŢI RESPONSABILE CIVILMENTE:

S.C. LORETTO PRESS S.R.L.- cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 109, ap.2, jud. Cluj

S.C.EXPLOZIV S.R.L.- cu sediul în Cluj-Napoca, str. Caraiman nr. 3, jud. Cluj

S.C. TOKEN MEDIA S.R.L.- cu sediul în Cluj-Napoca, str. Caraiman nr. 3, jud. Cluj

S.C. TOKEN MEDIA 1 S.R.L.- cu sediul în Cluj-Napoca, str. Caraiman nr. 3, jud. Cluj

S.C. AULITA GMH S.R.L.-

S.C. CARP MEDIA S.R.L.- Baia Mare

În conformitate cu dispoziţiile art. 191 alin.1 şi 2 C .pr.pen., instanţa va dispune obligarea fiecãrui inculpat la plata unor cheltuieli judiciare în sumã de 5.000 RON ( 50.000.000 lei ).

6 comentarii:

Anonim spunea...

POATE S-AU FACUT SI GRESELI DAR RECLAMANTII (PARTILE VATAMATE),DORM LINISTITI,NU AU NIMIC PE SUFLET...CE SE SPUNE IN BIBLIE,CINE SA ARUNCE CU PIATRA ??? ORICUM SA LE FIE RUSINE TUTUROR,INSA UNII DE CE SA STEA IN LIBERTATE SI ALTII NU ??? INCA SA-SI FORMEZE SI PRETENTII CIVILE !!! TUPEU, MARE TUPEU !!! AFACERILE,LICITATIILE SI...CATE SI MAI CATE AU FOST TOATE ...CURATE ??? CE SPUN PARTILE vatamate ??? DEFAPT CARE SUNT MAI VATAMETE ACUM ???

Anonim spunea...

Mare dreptate frate,dar cei de la marile publicatii ??? invart milioane de Eu. si nimic NU ? CTP.!?!?!? In acest caz si-au dat mana toti impostori,profitorii,lingaii puterii,coruptii,politicienii si alte lichele de i-au terminat pe bietii oameni.Bine ca nu-i pusca,ca-n Rusia sau Irak.Dar multe nu au...

Anonim spunea...

Pe astia de au reclamat de ce nu-i verifica nimeni ? Sau asta e GARANTIA, turnatii pe astia si scapati voi...Hai ca...asa-i nu ?

Anonim spunea...

MA-I PE NEMERNICII ASTIA I-AU INCURCAT TRUSTUL GAZETA NU OAMENII CE LUCRAU ACOLO,ASTIA II DADEAU IN GAT SI NU LE CONVENEA,CE AU AVUT CU BUNURILE DE ACOLO SI CU APARATURA DE LA REDACTII ? TOTI TREBUIE SA AIBA UN D-ZEU.

Cornel Sabou spunea...

După cum zice materialul de acuzare, toate bunurile societăţilor editoare au fost puse sub sechestru. Cică, pentru recuperarea unui prejudiciu... Ce se-ntâmplă însă dacă instanţa de judecată - după un an, doi - îi găseşte nevinovaţi pe actualii inculpaţi? Va merge Parchetul să recupereze din nou "prejudiciul", de această dată în sens invers?

potenta spunea...

Sunt recunoscator pentru informatiile pe care mi le-ati furnizat. Astept si alte pareri. Mersi mult :)