marți, 23 ianuarie 2007

Reclamanţii maramureşeni din „dosarul Gazeta”

Reclamanţii maramureşeni din dosarul "Gazeta" sunt următorii: BONDREA VASILE ALEXANDRU, POP GEORGE, MARINCA FLORIAN, DOLHA MIRCEA, PÂRJOL ALEXANDRU, POP ANTON IOAN, FILIP ADRIAN NICOLAE, VLAŞIN VASILE şi CERNEŞTEAN OCTAVIAN.

POP ANTON IOAN, FILIP ADRIAN NICOLAE, VLASIN VASILE şi CERNESTEAN OCTAVIAN nu doresc să facă nici plângere penală şi nici să se constituie parte civilă fiind audiaţi doar în calitate de martori.

DOLHA MIRCEA şi PÂRJOL ALEXANDRU cer pedepsirea penală a inculpaţilor, dar nu s-au constituit parte civilă în proces.

BONDREA VASILE ALEXANDRU, POP GEORGE şi MARINCA FLORIAN cer condamnarea penală a inculpaţilor şi s-au constituit parte civilă în proces urmând să-şi precizeze pretenţiile în instanţă.

1. Partea vãtãmatã BONDREA VASILE ALEXANDRU este directorul AJOFM Maramureş. Începând cu luna martie 2005, în Gazeta de Maramureş au început sã aparã o serie de articole denigratoare la adresa acesteia şi a familiei sale, campania fiind condusã de cãtre inculpatul Pârcãlab Cãlin Dan. Întrucât în mediul de afaceri era notoriu faptul cã în acest ziar se publicã articole denigratoare împotriva unor persoane potente din punct de vedere financiar, în scopul obţinerii unor beneficii, partea vãtãmatã a perceput articolele publicate ca un mijloc de presiune împotriva sa. Aceasta s-a exprimat public cã nu va ceda şantajului şi nu va încheia niciodatã contracte de publicitate, nici nu le va da celor de la Gazeta de Maramureş vreo sumã de bani. La data de 23.02.2006 partea vãtãmatã a primit un înscris prin care i se „recomanda” sã organizeze licitaţii, în vederea adjudecãrii unor contracte de publicitate şi în favoarea Gazetei de Maramureş, în valoare de cel puţin 2000 euro/an. Partea vãtãmatã nu a contactat Gazeta de Maramureş, astfel cã atacurile împotriva acesteia au continuat inclusiv pe parcursul desfãşurãrii cercetãrilor în prezentul dosar. Partea vãtãmatã a solicitat tragerea la rãspundere penalã şi se constituie parte civilã în cauzã, urmând sã-şi precizeze pretenţiile pânã la primul termen de judecatã.

Mijloace de probã

- declaraţia pãrţii vãtãmate (f.1-2, vol.IV)

- copia unor articole ( f. 3-82, vol. IV)

- declaraţiile martorilor (f.169-170, 174-178 vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f. 85-86, 87-89, 92-94 vol.IV)

2. La sfârşitul anului 2004, partea vãtãmatã POP GEORGE a fost cãutatã de cãtre inculpatul DAN PÂRCÃLAB de la „Gazeta de Maramureş”. Inculpatul i-a cerut pãrţii vãtãmate sã sponsorizeze ziarul, dar aceasta l-a refuzat deoarece situaţia financiarã a societãţii pe care o deţine nu-i permitea sã facã acest lucru. Partea vãtãmatã i-a oferit inculpatului posibilitatea organizãrii unei mese festive în restaurantul pe care îl deţine, propunere care l-a nemulţumit pe inculpat şi i-a spus cã el nu are nevoie de mâncare, ci de bani. În cursul discuţiei inculpatul DAN PÂRCÃLAB i-a spus pãrţii vãtãmate cã dacã îi sponsorizeazã va scrie de bine despre ea, iar dacã nu dã bani, nu se ştie ce se va întâmpla în viitor. Întrucât partea vãtãmatã a refuzat sã plãteascã, împotriva acesteia a fost declanşatã o campanie denigratoare in „Gazeta de Maramureş”. Ulterior, partea vãtãmatã a avut o discuţie cu un ziarist de la cotidianul respectiv întrebându-l despre articolele mincinoase şi denigratoare. Acesta i-a spus cã trebuie sã discute cu conducerea cotidianului, mai precis, cu inculpatul Pârcãlab Cãlin Dan. Partea vãtãmatã aratã cã din discuţiile avute cu diferite persoane publice sau oameni de afaceri din jud. Maramureş a aflat cã “Gazeta de Maramureş” practicã şantajul, pentru a determina persoane fizice sau juridice sã încheie contracte de publicitate sau sã dea sume de bani. Partea vãtãmatã a mai declarat cã inculpatul DAN PÂRCÃLAB obţinea informaţiile pentru şantajarea diferitelor persoane de la diferite instituţii publice şi datoritã legãturilor pe care le avea cu angajaţii sau şefii din cadrul acestora. Partea vãtãmatã POP GEORGE solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu o sumã pe care o va preciza in instanţã.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f.83-84, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f.169-170, 174-178 vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.1-2, 85-86, 87-89, 92-94 vol.IV)

3. În cursul anului 2004 partea vãtãmatã MARINCA FLORIAN a fost contactatã personal de cãtre inculpatul DAN PÂRCÃLAB, reprezentantul „Gazetei de Maramureş” care l-a ameninţat cã dacã nu achitã suma de 50.000.000 ROL pe lunã va declanşa o campanie denigratoare împotriva acesteia şi a firmelor pe care le reprezintã. Partea vãtãmatã a refuzat sã plãteascã suma solicitatã de cãtre inculpat, care a condus o campanie denigratoare împotriva sa şi a familiei sale,în “Gazeta de Maramureş”. În urma acestei articolelor denigratoare publicate sub conducerea inculpatului, soţia pãrţii vãtãmate s-a îmbolnãvit grav. Partea vãtãmatã declarã cã era de notorietate faptul cã „Gazeta de Maramureş” scria articole denigratoare la adresa persoanelor potente din punct de vedere financiar tocmai pentru a le şantaja şi a obţine bani de la aceştia. Partea vãtãmatã MARINCA FLORIAN solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional şi se constituie parte civilã în cauzã cu o sumã pe care o va preciza în faţa instanţei.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f.85-86, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f.169-170, 171-173, 174-178, 202-204, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.1-2, 83-84, 87-89, 92-94, vol.IV)

4. În cursul anului 2003 partea vãtãmatã DOLHA MIRCEA l-a cunoscut pe inculpatul PÂRCÃLAB DAN care i-a spus cã el îl va putea ajuta în cariera de politician, creându-i o imagine favorabilã dacã va colabora cu el. La aceastã discuţie a asistat şi numitul FLORIN TÃTAR, prieten cu inculpatul. Partea vãtãmatã a refuzat colaborarea cu inculpatul, iar acesta l-a ameninţat spunându-i cã „va plãti pentru acest refuz”. La douã zile, partea vãtãmatã a fost cãutatã de cãtre numitul FLORIN TÃTAR care i-a cerut sã se întâlneascã cu inculpatul DAN PÂRCÃLAB. Partea vãtãmatã a discutat cu inculpatul, care i-a descris modul în care urmau sã colaboreze, respectiv sã încheie un contract de publicitate cu „Gazeta de Maramureş” pentru suma de 15.000.000 ROL pe lunã. În contul acestei sume inculpatul urma sã îi creeze pãrţii vãtãmate o imagine pozitivã în ziar. Inculpatul a precizat în timpul discuţiei cã el hotãrãşte ce articole favorabile, sau nefavorabile la adresa unor persoane apar în „Gazeta de Maramureş”. In discuţie a intervenit şi FLORIN TÃTAR care a sfãtuit partea vãtãmatã sã încheie contractul de publicitate, în caz contrar imaginea ei va avea de suferit. Iniţial partea vãtãmatã nu a fost de acord cu aceastã înţelegere dar la presiunile celor doi şi gândindu-se la consecinţele negative pe care le-ar avea în urma unei campanii negative a acceptat în cele din urmã sã le dea suma de 5.000.000 ROL, deşi cei doi au cerut 10.000.000 ROL. În data de 14.07.2003 inculpatul DAN PÂRCÃLAB a chemat partea vãtãmatã la sediul redacţiei unde i-a emis o factura fiscalã. Partea vãtãmatã aratã cã iniţial a vrut sã plãteascã suma de bani fãrã sã încheie acte întrucât nu a dorit sã se asocieze numele lui cu cel al „Gazetei de Maramureş”. Cei doi i-au promis cã numele lui şi al firmei pe care o administreazã nu vor apãrea in ziar. Ulterior, în „Gazeta de Maramureş” au fost publicate articole denigratoare la adresa pãrţii vãtãmate DOLHA MIRCEA şi al firmei soţiei. Un angajat al ziarului, pe nume CIPRIAN DRAGOŞ a contactat partea vãtãmatã şi i-a spus cã trebuie sã dea bani pentru a nu apãrea acele articole. În primãvara anului 2005 partea vãtãmatã a fost contactatã din nou de inculpatul DAN PÂRCÃLAB care i-a cerut suma de 1000 euro pentru a-i face o imagine favorabilã. Partea vãtãmatã nu a fost de acord sã dea aceastã suma, dar în schimb a dat pachete cu produse alimentare pentru angajaţii ziarului „Gazeta de Maramureş”. În luna iulie 2006 partea vãtãmatã a fost cãutatã de cãtre un ziarist al „Gazetei de Maramureş” care i-a relatat cã deţine o casetã compromiţãtoare şi cã inculpatul DAN PÂRCÃLAB îi solicitã o întrevedere de urgenţã la el la redacţie. Partea vãtãmatã a acceptat sã se întâlneascã cu acesta. În cadrul discuţiei, inculpatul i-a solicitat suma de 1800 euro pe lunã, sub forma unui contract de consiliere,ameninţând-o cã în caz contrar va publica în ziar conţinutul convorbirii. Partea vãtãmatã a refuzat sã încheie acest contract. Urmare a acestui fapt, conţinutul casetei a fost dat publicitãţii. Partea vãtãmatã DOLHA MIRCEA solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f. 87-89, , vol.IV)

- copie dupã factura fiscalã (f.90, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f.169-170, 171-173, 174-178, 202-204, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.1-2, 83-84, 85-86, 92-94 vol.IV)

5. În cursul anului 2003, în ziarele „Gazeta de Cluj „ şi „Bunã Ziua Ardeal” au apãrut articole denigratoare la adresa SC „I.M.I.”SA Baia Mare condusã de partea vãtãmatã PÂRJOL ALEXANDRU. In urma acestor articole partea vãtãmatã a contactat-o pe partea vãtãmatã OARGÃ TRAIAN care era menţionatã şi ea in unul dintre articole. Din discuţiile purtate, partea vãtãmatã PÂRJOL ALEXANDRU şi-a dat seama cã cele douã publicaţii se ocupã cu şantajarea unor oameni de afaceri, prin publicarea unor articole calomnioase cu scopul de a le determina sã încheie contracte de publicitate. În acest sens partea vãtãmatã OARGA TRAIAN i-a relatat cã a fost şi ea victima unui astfel de şantaj. Partea vãtãmatã PÂRJOL ALEXANDRU l-a contactat pe inculpatul MUREŞAN AUREL şi l-a invitat la sediul firmei pentru a-l convinge cã afirmaţiile din articolele apãrute în publicaţiile trustului nu corespund realitãţi. În ziua urmãtoare, la sediul societãţii pãrţii vãtãmate s-au prezentat inculpaţii MUREŞAN AUREL, MAN LIVIU, numita OANA MÃGUREAN şi alte persoane din conducerea trustului. Partea vãtãmatã le-a prezentat acestora activitatea firmei , purtându-se mai multe discuţii legate de articolele apãrute in publicaţiile mai sus menţionate. Reprezentanţii trustului de presã i-au dat de înţeles pãrţii vãtãmate cã ar fi bine sã încheie un contract de publicitate, o astfel de colaborare aducându-i acestei numai beneficii. Ulterior, partea vãtãmatã a avut o întâlnire cu numita OANA MÃGUREAN care i-a prezentat un contract de publicitate şi i-a spus cã ar fi mai bine o colaborare cu trustul de presã decât un rãzboi. Totodatã, pãrţii vãtãmate i s-a spus cã în structura de conducere a trustului existã foşti poliţişti care au legãturi in cele mai înalte structuri ale statului . In aceste împrejurãri partea vãtãmatã a decis ca pentru liniştea firmei sale este mai bine sã încheie un contract de publicitate şi in aceastã modalitate sã opreascã campania negativã din presã, deşi în realitate societatea pãrţii vãtãmate nu avea nevoie de publicitate in ziarele trustului. Partea vãtãmatã a propus trustului de presã un contract în suma de 100.000.000 ROL. OANA MÃGUREAN s-a arãtat nemulţumitã de valoarea contractului şi i-a recomandat pãrţii vãtãmate ca la finalizarea contractului sã continue colaborarea dar pentru o sumã mult mai mare. Dupã derularea contractului de publicitate încheiat cu Trustul Gazeta, în publicaţiile acestuia au fost reluate articolele calomnioase la adresa SC „I.M.I” SA. Partea vãtãmatã l-a contactat pe inculpatul MUREŞAN AUREL şi i-a spus acestuia sã scrie tot ce doresc ei pentru cã el nu o sã mai cedeze şantajului şi nu o sã le mai dea nici un leu. Articolele denigratoare au continuat sã aparã în publicaţiile trustului dar partea vãtãmatã nu a mai fãcut nici un demers pentru a le stopa. Partea vãtãmatã PÂRJOL ALEXANDRU solicitã tragerea la rãspundere penala a membrilor grupului infracţional.

Mijloace de probã

- plângerea pãrţii vãtãmate (f.92-94 , vol.IV)

- copie dupã facturi fiscale (f.95-96, vol.IV)

- declaraţiile martorilor (f.169-170, 171-173, 174-178, 202-204, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.48-50, vol.III, f.1-2, 83-84, 85-86, 87-89 vol.IV)

6. În perioada 2000 -2002 persoana vãtãmatã POP ANTON IOAN a fost angajatã in calitate de director la SC „Pomfruct” SA Baia Mare. In aceastã perioadã la societate a venit inculpatul PÂRCÃLAB DAN CÃLIN care s-a prezentat ca fiind ziarist la „ Gazeta de Cluj „şi a solicitat încheierea unui contract de publicitate. Initial persoana vãtãmatã l-a refuzat pe inculpat dar la insistenţele acestuia a fost de acord sã incheie cu acesta un contract pentru suma de 200 de USD pe o perioadã de o lunã. Inculpatul a luat banii dar a susţinut cã nu are la el contracte de publicitate dar va reveni pentru a încheia actele. Dupã aproximativ 2 sãptãmâni, in timp ce persoana vãtãmatã nu se afla la sediul firmei, inculpatul i-a lãsat la secretariat un contract. Fãrã sã citeascã clauzele contractuale, bazându-se pe seriozitatea şi buna credinţa a inculpatului, persoana vãtãmatã a semnat contractul. Ulterior, persoana vãtãmatã a primit a doua facturã moment in care a citit contractul şi a vãzut cã era pe o perioadã de 12 luni. Persoana vãtãmatã a mai plãtit câteva luni perioadã in care a incercat sã îl contacteze pe inculpat pentru a rezilia contractul , deoarece înţelegerea iniţialã a fost doar pentru o lunã de zile. La insistenţele persoanei vãtãmate inculpatul a reziliat contractul. La inceputul anului 2006 mai multi prieteni ai persoanei vãtãmate i-a relatat acesteia faptul cã în Gazeta de Mureş au apãrut mai multe articole denigratoare la adresa sa. Tot din aceste discuţii, persoana vãtãmatã a aflat cã ziarul Gazeta de Mureş practicã şantajul pentru a determina persoane fizice sau juridice sã încheie contracte de publicitate. Persoana vãtãmatã POP ANTON IOAN aratã cã nu doreşte sã participe ca parte vãtãmatã la procesul penal, astfel cã a fost audiat în calitate de martor.

Mijloace de probã

- plângerea persoanei vãtãmate (f. 168-170 vol.VIII)

- declaraţiile martorilor (f. 171-173, 174-178, 202-204, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.1-2, 83-84, 85-86, 92-94 vol.IV)

7. Persoana vãtãmatã FILIP ADRIAN NICOLAE este asociatul mai multor societãţi comerciale având ca obiect activitãţi de transport, construcii si exploatarea lemnului. La inceputul anului 2003 aceasta a fost abordatã de inculpatul PÂRCÃLAB CÃLIN DAN care i-a cerut o sumã de bani pentru a nu publica a articole defãimãtoare la adresa sa. Persoana vãtãmatã aratã cã i-a dat inculpatului suma de 100 sau 200 euro fãrã a se intocmi vreun document. Dupã acest incident inculpatul l-a abordat din nou încercând sã-i impunã plata unei taxe lunare pentru a nu publica articole negative la adresa sa. Persoana vãtãmatã a refuzat sã plãteascã periodic o sumã de bani insã ori de câte ori se întâlnea cu inculpatul, la cererea acestuia îi dãdea diferite sume. Daca trecea o perioadã mai mare de timp in care persoana vãtãmatã nu plãtea in ziarele Trustului Gazeta apãreau articole cu continut negativ la adresa sa. Persoana vãtãmatã a fost contactatã şi de cãtre inculpaţii LIVIU MAN, MUREŞAN AUREL şi invinuitul AVARVAREI ADRIAN care se deplasau periodic în jud.Maramureş, fie împreunã, fie separat. Fiecare dintre aceştia l-au şantajat cu publicarea unor articole denigratoare cerându-i în schimb sã livreze diverse cantitãţi de lemn pe care aceştia urmau sã le livreze in sistem barter la C.C .H. Dej, societate aflatã în prezent in administrarea pãrţii vãtãmate VUZA STEFAN. Inculpaţii i-au relatat persoanei vãtãmate cã în schimbul lemnului urmau sã ridice celulozã de la combinatul din Dej pe care de asemenea urmau sã o livreze cãtre fabrica de hãrtie Letea Bacãu pentru a obtine hãrtie de ziar. Pentru a scãpa de insistenţele inculpatilor persoana vãtãmatã le-a promis cã le va da lemnul solicitat însã i-a amânat, situaţie in care inculpaţii i-au transmis mesaje recomandându-i „sã nu se joace cu ei”. In cele din urmã persoana vãtãmatã a emis o filã cec cãtre SC Exploziv SRL fãrã ca între cele douã societãţi sã existe vreo relaţie comercialã. Dupã emiterea filei cec a cãutat de cãtre inculpatul PÂRCÃLAB DAN care i-a cerut sã mai plãteascã insã persoana vãtãmatã a refuzat, spunându-i cã a plãtit şefului lui. Dupã emiterea filei cec persoana vãtãmatã l-a sunat pe inculpatul LIVIU MAN şi i-a spus cã a rezolvat problema cu MUREŞAN AUREL. Persoana vãtãmatã a afirmat cã inculpaţii MAN LIVIU, MUREŞAN AUREL şi învinuitul AVARVAREI ADRIAN obişnuiau sã vinã în zona Maramureşului, iar el era obligat sã organizeze mesele la restaurant pentru cei trei şi invitaţii acestora. Cu aceste ocazii a aflat de la învinuitul AVARVAREI ADRIAN cã acesta culege informaţii despre diferite persoane prin intermediul foştilor sãi colegi din poliţie sau actuali poliţişti. In acest sens, persoana vãtãmatã a aflat de la învinuit cã în judeţul Maramureş sursele de informare erau MUREŞAN VASILE, fostul şef al I.P.J Maramureş şi ANDREICA NICOARÃ, fost şef Poliţia Borşa. Persoana vãtãmatã a mai aflat de la membrii trustului, cu ocazia chefurilor organizate cã în judeţul Maramureş mai sunt persoane ca în situaţia lui, obligate sã încheie contracte de publicite sau sã dea sume de bani membrilor trustului. Cei care refuzau sã plãteascã erau terfeliţi în ziarele lor. Printre persoanele şantajate, persoana vãtãmatã în numeşte pe LIVIU BECHIŞ şi VASILE VLAŞIN. Persoana vãtãmatã FILIP ADRIAN NICOLAE aratã cã nu doreşte sã participe ca parte vãtãmatã la procesul penal, astfel cã a fost audiat în calitate de martor.

Mijloace de probã

- plângerea persoanei vãtãmate (f.171-173, vol.VIII)

- declaraţiile martorilor (f.169-170, 174-178, 202-204, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.1-2, 83-84, 85-86, 92-94 vol.IV)

8. Persoana vãtãmatã VLASIN VASILE declarã cã în cursul anului 2004 i-a propus inculpatului PÂRCÃLAB DAN o afacere în domeniul media. Inculpatul i l-a recomandat pe inculpaţii MAN LIVIU şi GRAMA AURELIAN împreunã cu care in cele din urmã au înfiinţat SC Incomod Media SRL care urma sã editeze un cotidian denumit Gazeta de Bacãu. În aceastã societate persoana vãtãmatã urma sã susţinã financiar întreaga afacere pânã când cotidianul editat aducea profit. Datoritã proastei administrãri şi a influenţelor exercitate de cãtre inculpaţii MAN LIVIU şi GRAMA AURELIAN asupra administratorului societãţii, d-l EDUARD SOLOMON, societatea a mers prost, in cele din urmã persoana vãtãmatã a fost nevoitã sã investeascã aproximativ 1.500.000.000 ROL, sumã pe care a pierdut-o în cele din urmã intrucat a fost nevoit sã închidã Gazeta de Bacãu. Persoana vãtãmatã declarã cã a avut o întâlnire cu ziariştii care lucrau la Gazeta de Bacãu care s-au plâns de politica ziarului, respectiv cã le erau cenzurate articolele şi li se interzicea sã continue investigaţiile. Motivul pentru care le erau cenzurate articolele era acela cã persoanele vizate încheiau contracte de publicitate plãtind astfel tãcerea ziarului. Persoana vãtãmatã declarã cã au existat cazuri în care publicitate era plãtitã de diferite firme din Bacãu, iar banii erau ridicaţi de persoanã din conducerea Trustului Gazeta, respectiv inculpaţii MUREŞAN AUREL sau MAN LIVIU. Pentru a-şi proteja investiţia persoana vãtãmatã a înregistrat la O.S .I.M dreptul de proprietate asupra marcii „Gazeta de Bacãu” şi „Gazeta de Neamţ” . Datoritã situaţiilor financiare a societãţii persoana vãtãmatã a hotãrât sã înceteze finanţarea celor douã ziare şi sã gãseascã un alt investitor cãruia sã-i cedeze dreptul asupra mãrcii. In acest sens persoana vãtãmatã a trimis o adresã celrlalţi asociaţi prin care le anunţa ca intelege sã le retragã dreptul de a utiliza marca şi sã îl transmitã la SC Beta Construct Invest SRL In aceastã situaţie inculpatii LIVIU MAN ,GRAMA AURELIAN şi PÂRCÃLAB DAN CÃLIN au convocat o adunare generalã a asociaţilor SC Incomod Media la Tg.Mureş. Inculpaţii LIVIU MAN şi GRAMA AURELIAN au exercitat presiuni asupra persoanei vãtãmate cu scopul de a o constrânge sã le cedeze lor dreptul de proprietate asupra mãrcii, proferând ameninţãri asupra acesteia. Deşi prezent la aceastã întâlnire inculpatul PÂRCÃLAB CÃLIN DAN a intervenit in apãrarea persoanei vãtãmate. In cele din urmã, persoana vãtãmatã VLASIN VASILE s-a retras din societate. Persoana vãtãmatã VLASIN VASILE aratã cã nu doreşte sã participe ca parte vãtãmatã la procesul penal, astfel cã a fost audiat în calitate de martor.

Mijloace de probã

- plângerea persoanei vãtãmate (f.174-178, vol.VIII)

- copia unor documente (f.179-194, vol.VIII)

- declaraţiile martorilor (f.169-170, 171-173, 195-197, 202-204, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.1-2, 83-84, 85-86, 92-94 vol.IV)

9. Persoana vãtãmatã CERNESTEAN OCTAVIAN este viceprimarul orasului Baia Sprie, jud.Maramureş. Inainte de alegerile locale din anul 2004 persoana vãtãmatã a fost contactatã la sediul firmei pe care familia sa o deţine in loc.Baia Sprie de cãtre inculpatul PÂRCÃLAB CÃLIN DAN care i-a solicitat sã contribuie la sponsorizarea ziarului Gazeta de Maramureş. Persoana vãtãmatã l-a refuzat considerând cã firma sa nu are bani de risipit. La scurt timp dupa aceastã discuţie inculpatl l-a contactat din nou insistând ca persoana vãtãmatã sã sponsorizeze ziarul spunându-i cã în caz contrar un angajat de-al sãu „se va ocupa de el”. In cursul discuţiei persoanei vãtãmate i s-a explicat cã ziarul „Gazeta de Maramureş” practicã trei tipuri de taxã, una pentru a nu se scrie despre o persoanã, cealaltã pentru a se scrie de rãu despre cineva şi o taxã pentru a se scrie de bine şi cã oricum nimeni nu scapã de aceste taxe. Persoana vãtãmatã a refuzat din nou astfel cã in paginile Gazetei de Maramureş s-a declansat o campanie negativã la adresa acesteia afirmându-se cã persoana vãtãmatã ar fi abuzat de funcţia sa pentru a cheltui bani publici in folos personal sau cã ar fi intervenit in favoarea unor rude. De asemenea articolele s-au referit la persoana sa, la membrii familiei conţinând afirmaţii fãrã substrat în realitate. In urma apariţiei articolelor reputaţia persoanei vãtãmate a fost afectatã şi aceasta a pierdut alegerile pentru funcţia de primar. Persoana vãtãmatã CERNESTEAN OCTAVIAN aratã cã nu doreşte sã participe ca parte vãtãmatã la procesul penal, astfel cã a fost audiat în calitate de martor.

Mijloace de probã

- plângerea persoanei vãtãmate (f.198-199, vol.VIII)

- declaraţiile martorilor (f.169-170, 171-173, 174-178, 202-204, vol.VIII)

- declaraţiile pãrţilor vãtãmate (f.1-2, 83-84, 85-86, 92-94 vol.IV)

(Extras din rechizitoriul întocmit de Parchet…)

Niciun comentariu: