luni, 19 noiembrie 2012

Decalogul Verde-Ecologist


CITITI  ACESTE  VORBE PÂNĂ LA CAPĂT IAR  DACĂ N-O FACETI CEL CARE PIERDE SUNTETI  DUMNEAVOASTRĂ !

1.  Scoaterea Maramureşului dintr-o izolare premeditată şi integrarea lui la marile culoare rutiere ale României şi Europei. - redeschiderea spre finalizare a coridorului rutier Vaja – Baia Mare -  Ucraina  
2.  Maramureşului, cel mai mare Muzeu Viu al Europei, îi sunt  necesare  măsuri de accesibilizare, prin astfaltarea  tuturor drumurilor spre monumentele UNESCO şi realizarea logisticii necesare pentru funcţionarea serviciilor turistice cu dotări europene privind condiţiile de igienă şi confort  turistic accesibilizarea prin asfaltarea drumurilor spre  monumetele UNESCO  şi realizarea logisticii necesare pentru funcţionarea serviciilor turistice şi a dotărilor europene privind condiţiilor de igienă şi confort.
Punerea în practică a proiectului "STEAUA NORDULUI" –"Mocăniţa" ultima cale ferată forestieră activă a continentului de pe  Valea Vaserului,  precum şi finanţarea complexului turistic multisezonier BORSA brand al Maramureşului, României şi Europei, 
3.   Pentru absorţia fondurilor europene. Deschiderea pe toată durata a mandatului a unor centre de consultanţă gratuită, create pe lângă Birourile Parlamentare în beneficiul viitorilor inteprinzători , incluzînd persoanele fizice şi agenţii economici.
4.  Realizarea Legislaţiei în domeniu ca  în maxim 2 ani să se finalizeze   reţelele  de apă şi canalizare pe întreg judeţul. Subvenţionarea pe întreg Maramureşul a costurilor  producerii şi distribuţiei la preţ unic şi rezonabil a apei potabile.
5.  Ecologie energetică .Susţinerea iniţiativei dezvoltării cu precădere a energiilor alternative. Fotovoltaice, eoliene, geotermice. Redeschiderea exploatărilor de minereuri nobile şi prelucrarea acestora fără cianurare.
6.  Instaurarea unei politici fiscale  pe considerentul  impozitării mici a mai multor  societăţi decît înrobirea a puţinilor agenţi economici prosperi care mai există.- Propuneri pentru deschiderea acel puțin 5 noi puncte de trecere a frontierei dintre România şi Ucraina şi realizarea unuia de trafic greu la Sighet- Cămara.
Cointeresarea  etniilor şi a asociaţiilor, maghiare, ucrainene, germane  privind promovarea investitorilor din ţările materne ale acestora. Reconsidererea şi revenirea  autorităţii administraţiei locale prin întărirea prestigiului şi recunoaşterea deciziilor acestora. Utilizarea şi eficientizarea instituţiilor locale care au ca program şi obiectiv de activitate instaurarea ordinii şi legalităţii .
7. Realizarea unei structuri eficiente de comunicare rapidă şi permanenă între parlamentari şi cetăţenii Maramureşului prin corespondenţe ridicate de la nivelul fiecărei primării fără cenzura autorităţii locale. Demararea unui program naţional de protecţie locală a vîrstnicilor cu concursul Bisericilor şi Cultelor religioase. 
Proiect "Eşti Cetăţean Român? Ai dreptul la o bătrîneţe uşoară!"
8. Învăţământ.-Modernizarea bazelor de învăţămînt şi cultură, cu implicarea şi solicitudinea patronatului privind  profesiile  de absolvire necesare economiei Maramureşului şi a României.- atragerea de fonduri , burse dinspre patronat spre învăţămînt în vederea stimulării interesului elevilor şi studenţilor, cu asigurarea unui loc de muncă după absolvire. Ridicarea salariului minim pe economie la echivalentul de 500 euro, iar diferenţa maximă generală dintre salarii să devină 1 la 5.
9. În domeniul Sănătăţii - Acordarea cu prioritate a fondurilor necesare achiţionării de aparaturi performante de tehnică medicală de nivel mondial şi susţinerea specializărilor cadrelor medicale pe bază de contract de fidelitate nationale atît cadrelor medicale superioare căt şi celor medii , pentru creşterea permanentă a calităţii vieţii .
10. Agricultură şi zootehnie  . Legalizarea şi oferirea  soluţiilor concrete de realizare de microferme modulare multiplicabile, implicit cu realizarea pieţei agrozotehnice autohtone care să preia produsul agricol  şi zootehnic .Crearea de ferme legumicole în preajma centrelor urbane şi rurale  de pe tot cuprinsul ţării. Pentru salvarea zootehniei, se va legifera redarea circuitului agricol în regim de urgenţă a celor peste 2 milioane de ha de păşuni prin refertili zare  naturală cu implicarea necondiţionată a admnistraţiilor locale.

SĂ-NE  TRĂITI  DRAGI MARAMUREŞENI, MÂNDRI ÎN CINSTE ŞI DREPTATE!  SĂRBĂTORI FERICITE ! PE 9 DECEMBRIE 2012  ,VOTATI PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ! VOTÂND  BRADUL  VOTATI  VIAŢA!


Niciun comentariu: