vineri, 28 decembrie 2012

De ce au vrut să-l omoare evreii pe Mesia la naştere?

Eu mai întreţin câteva bloguri, în afară de acesta, "Viaţa Maramureşului". Unul pe care vi-l propun în continuare este "MISTERE CREŞTINE", loc în care încerc să provoc lumea să gândească diferite chestiuni care compun viaţa sau doctrina creştină. Preiau mai jos unul din articolele publicate acolo pentru că este vorba de naşterea lui Hristos şi noi tocmai am sărbătorit asta! Mai departe însă vă invit să vizitaţi acest blog şi să citiţi şi alte materiale interesante! (Cornel SABOU)


De ce au vrut evreii sa-l omoare pe Mesia?
Matei 2:3 
Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el.
Matei 2:4 
A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul.
Matei 2:5 
„În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul:
Matei 2:6 
„Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.”
Matei 2:7 
Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua.
Matei 2:16 
Atunci Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi.Din versetele acestea reiese o “teorie” foarte interesantă, cel puţin pentru mine! Mereu avusesem impresia că evreii nu credeau că Isus este acel Mesia pe care îl aşteptau. De altfel, eu stiam ca îl condamnaseră tocmai pentru că Isus se pretindea a fi acel Mesia. Ei bine, din aceste versete reiese foarte clar că evreii, în frunte cu Irod, TOCMAI PE MESIA VROIAU SĂ-L OMOARE, nu pe unul care doar se pretindea a fi Mesia! Când au aflat ei de la magi că se născuse “Împăratul lui Israel”, ei n-au pus la îndoială acest lucru! Probabil, magii aceştia misterioşi pentru noi azi, se bucurau de un mare respect la curţile palatului lui Irod. Ce a făcut Irod când a aflat că se născuse Mesia? A chemat “toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului” ca să afle unde se născuse Acesta! Adică, s-a dus direct la sursele sfinte şi adevărate care vorbeau despre Mesia, ei acceptând prin aceasta faptul că în ţara lor, în timpul lor, se născuse Acela pe care ei, de fapt, îl aşteptau de milenii!!! Vorbind el cu preoţii şi cărturarii despre această naştere, vestea s-a răspândit repede în tot Ierusalimul... Ce a făcut poporul evreu când a aflat asta? S-a bucurat? S-a închinat? NU! “S-a tulburat”!!! De ce oare? Dacă tot venise Cel pe care religia lor îl propovăduia, dacă se împliniseră astfel toate proorocirile făcute de părinţii acestui popor, de ce nu au sărit în sus de bucurie, de ce nu au dat buzna la El să-l vadă, să i se închine, aşa cum au făcut magii? DE CE AU VRUT SĂ-L OMOARE, ştiind şi acceptând că El este Mesia??? 
S-ar putea (zic eu, aşa...) ca evreii să fii ştiut, şi ei, foarte exact care urma să fie natura “domniei” lui Hristos, şi tocmai această deschidere a credinţei lor către lumea întreagă să nu le fi convenit. S-ar putea ca evreii să fii ştiut că venirea lui Mesia le va lua “exclusivitatea” închinării la Dumnezeu, răspândind-o în întreaga lume. S-ar putea să fie şi alte înţelesuri care ne scapă nouă astăzi... 
Cert este însă faptul că naşterea lui Hristos a fost cunoscută şi recunoscută de evreii timpului, că aceştia ştiau că s-au procopsit pe cap cu Mesia cel mult aşteptat, şi că, totuşi, au vrut să-l omoare încă de la naşterea sa. Versetul “a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui” nu exprimă doar voinţa lui Irod. Irod era sub tutela romană, şi nu ar fi făcut nimic care să aducă o eventuală revoltă în popor. Intenţia lui, de a-l omorî pe Mesia, era exprimarea directă a voinţei majoritatii poporului evreu de atunci... Rămâne pe mai departe un mister de ce evreii au acţionat aşa în acel moment...

Cornel SABOU


Niciun comentariu: