sâmbătă, 17 februarie 2007

257 semnături pentru eliberarea jurnaliştilor arestaţi

Tabel cu semnatarii apelului de eliberare din închisoare a ziariştilor
Liviu Man, Aurel Mureşan şi Ioan Oţel:

1. Sabou Cornel - jurnalist
2. Erli Zsolt - administrator
3. Sabou Camelia - administrator
4. Şleam Ana Domnica - secretară
5. Damian Florin - vânzător
6. Moldovan Maria - pensionară
7. Mureşan Viorica
8. Mureşan Rozalia
9. Mureşan Gavrilă
10. Mureşan Valeria
11. Mureşan Daniel
12. Varga Emeric - economist
13. Lazzari Svanimiro - administrator
14. Tătar Vasile Gheorghe - colonel (r) MApN, SPP
15. Pop Sânziana Maria - profesor
16. Rogojan Valentin - subinginer
17. Şindeştrean Zaharie - medic stomatolog
18. Micle Veronica - asistentă medicală
19. Boga Anca - profesor
20. Boga Flavius - economist
21. Bota Mărioara - pensionară
22. Bota Ioan - profesor
23. Săsăran Cristina - învăţător
24. Cupşa Crina - studentă
25. Scurtu Lucreţia - studentă
26. Nan Petruţa - studentă
27. Pop Cristina - studentă
28. Nemeti Claudia - studentă
29. Rus Cosmina - studentă
30. Tibil Claudiu - student
31. Fechete Oana - studentă
32. During Thorsten - student
33. Tomoioagă Teodora - studentă
34. Luţaş Adina - studentă
35. Marchiş Mihaela - profesor
36. Puţ Veronica - educator
37. Coteanu Ramona - învăţătoare
38. Farcaş Diana - profesor
39. Florian Livia - profesor
40. Crăciun Lucia - profesor
41. Farcaş Samfira - secretară
42. Filip Claudia - profesor
43. Bota Irina - îngrijitor
44. Pop Veronica - învăţătoare
45. Dan Pârcălab - Director General "Gazeta MM"
46. Dora Vaidiş - tehnoredactor "Gazeta MM"
47. Dan Gânguţă - asistent manager "Gazeta MM"
48. Lia Gheorghe - agent publicitate "Gazeta MM"
49. Mircea Crişan - redactor "Gazeta MM"
50. Ioana Lucăcel - redactor "Gazeta MM"
51. Monica Krajnik - consilier publicitate "Gazeta MM"
52. Marius Pilca - consilier publicitate "Gazeta MM"
53. Ştefana Roman - secretară "Gazeta MM"
54. Ioan Pop - director difuzare "Gazeta MM"
55. Ciprian Dragoş - redactor "Gazeta MM"
56. George Gânguţă - "Gazeta MM"
57. Silviu Gheţie - fotoreporter "Gazeta MM"
58. Doina Bedean - "Gazeta MM"
59. Emanuel Luca - editor "Gazeta MM"
60. Nicolae Teremtuş - redactor şef "Gazeta MM"
61. Carmen Matiaş - profesor
62. Kadar Viorica - pensionară
63. Mureşan Ioan - administrator
64. Mureşan Livia - vânzătoare
65. Leordean Ancuţa - vânzătoare
66. Leordean Gheorghe - zidar
67. Lupşe Lenuţa - îngrijitoare
68. Lupşe Raluca - vânzătoare
69. Lupşe Claudiu - vânzător
70. Leordean Ileana - pensionară
71. Kancz Berta - vânzătoare
72. Sfara Iulian - pensionar
73. Sfara Mariana - casnică
74. Todea Ioan - pensionar
75. Libotean Gheorghe - pensionar
76. Măţan Ioan - pensionar
77. Bombaş Liuţa - ceramist
78. Silaghi Letiţia - profesor
79. Bredan Derşidan Andrei - student
80. Dersidan Maria - ing.
81. Dersidan Maria - pensionară
82. Groszhart Maria - economist
83. Romer Rita - economist
84. Mariş Irina - elevă
85. Bogya Jozsef - mecanic
86. Sava Gheorghe - profesor
87. Telegdi Erika - educatoare
88. Goia Norbert - student
89. Doroghi Erika - programator
90. Şandor Luiza - asistent medical
91. Man Narcisa - profesoară
92. Luncanu Ilana - pensionară
93. Martin Florica - secretară
94. Laţa Simona - vânzător
95. Bîrlea Dana - economist
96. Bârlea Şerban - inginer
97. Coldea Greta - profesor
98. Coldea Dan - tehn. vet.
99. Varga Olivia - biochimist
100. Varga Ioan - inginer
101. Kosa Iuliana - vânzător
102. Bâlea Rodica - vitrinieră
103. Bâlea Romulus - sing.
104. Vâcla Clemenţa - profesor
105. Iluţ Mariana - profesor
106. Dulfu Cristian - farmacist
107. Andronache Constantin - profesor
108. Sass Istvan Huba Atilla - conf. univ.
109. Kovacs Gabriela - lector univ.
110. Ciceu Ana Maria - pensionară
111. Ciceu Ioniţă - pensionar
112. Măhălean Ioana - institutor I
113. Măhălean Bogdan - medic
114. Bodolay Timea - educ.
115. Bozga Gabriela - educatoare
116. Bozga Dan - student
117. Todincă Viorica - pensionar
118. Dudaş Cecilia - pensionar
119. Dudaş Ilie - inginer
120. Dudaş Cristian - economist
121. Şuteu Elisabeta - pensionară
122. Şuteu Mircea - economist
123. Hidigan Ioan - pensionar
124. Ţiplea Ioana - agricultor
125. Vezentan Dumitru - medic pens.
126. Vezentan Cornelia - învăţătoare
127. Rednic Ileana - economist
128. Tohătan Doina - prof. pens.
129. Dulf Maria - farmacistă
130. Tomşa Vasile - inginer
131. Tomşa Maria - croitoreasă
132. Szilaghi Iosif - tâmplar
133. Dardtzi Elisabeta - pensionară
134. Lachner Gavril - pensionar
135. Lachner Felicia - pensionar
136. Mureşan Gheorghe - pensionar
137. Mureşan Maria - casnică
138. Şandor Ana - pensionar
139. Şandor Claudia - vânzătoare
140. Lachner Iosif - pensionar
141. Lachner Iuliana - pensionar
142. Eisler Nicoleta - psiho pedagog
143. Dorner Catalina - inginer
144. Zumbil Cauman - adimistrator
145. Mihaiu Anghel - ing.
146. Mihaiu Elvira - profesor
147. Săcălean Claudiu - medic
148. Săcălean Crina - medic
149. Blaj Adrian - medic
150. Hossu Gabriela Ioana - inginer
151. Berinde Vasile - prof. univ.
152. Bologa Remus - inginer
153. Kovacs Ildiko - subinginer
154. Mihalescu Lucia - profesor
155. Varga Camelia - conf.
156. Anca Mihali Cozmuţa - conf.
157. Ambruş Adriana Maria Tana - prof.
158. Popa Eugenia - tehnician
159. Pop Iuliu - prof. univ.
160. Pop Nicolae - conf. univ.
161. Pop Felicia - medic stomatolog
162. Vâcla Maria - prof. pens.
163. Vâcla Ovidiu - inginer
164. Vâcla Florinela - prof.
165. Vâcla Anca - inginer
166. Lupşe Gheorghe - pens.
167. Cherecheş Ioan - pensionar
168. Cherecheş Iuliana - pensionară
169. Man Maria Alexandra - înv. pens.
170. Sabo Cosmin - asist. univ.
171. Taşcu Ioana - Lector univ.
172. Bărbosu Alexandru Dănuţ - conf. univ.
173. Zelina Ioana - lector univ.
174. Iacoş Simona - tehnician
175. Gae Marta - tehnician
176. Horvat Andrei - asist univ.
177. Hossu Gabriela - tehnician
178. Hossu Mircea - inginer
179. Bic Mariana - secr. fecult.
180. Viman Maria - secr. facult.
181. Zaharie Ancuţa - secretar facultate
182. Birtoc Daniela - tehnician
183. Corniţă Georgeta - prof. dr.
184. Iacoş Ecaterina - secretar fac.
185. Balog Laszlo - şef lucr.
186. Coman Adela - conferenţiar
187. Livinschi Monica - tehnician
188. Mureşan Petrule Maria - secr. facult.
189. Chira Flavia - şef lucrări
190. Bud Ioan - conf. univ.
191. Filip Văcărescu Daniela - prof. univ.
192. Duma Simona - şef lucrări
193. Paşca Iosif - conf. univ.
194. Făt Elena - sing.
195. Petrean Liviu - prof.
196. Vida Raţiu Andrei -asist. univ.
197. Horgoş Mircea - şef lucrări
198. Barz Cristian - şef lucrări
199. Buchman Attila - asistent
200. Gavrincea Ciprian - asistent
201. Lung Claudiu - inginer
202. Ardelean Elena - profesor
203. Costin M. - ing.
204. Costin Lucia - prof.
205. Petrică Pop - conf. univ.
206. Dania Racolţa - asist univ.
207. Kozma Lidia Elena - conf. univ.
208. Blaj Adriana - asist med.
209. Săsăran Mariana - secretar fec.
210. Lazăr Viorica - secretar facultate
211. Săsăran Alexandru - şofer
212. Dobra Mariana - secretar
213. Moldovan Dorina -
214. Aniţaş Vasile - ing.
215. Solduban Ana - referent
216. Paşca Mihaela - economist
217. Seling Florentina - economist
218. Solduban Anca - economist
219. Gergely Eugenia - magaz.
220. Gavriş Mariana - economist
221. Haidu Beata - operator date
222. Peter Dan - prof. univ.
223. Coteţiu Radu - prof. univ.
224. Pop. N. Florin - laborant
225. Marchiş Aurica - secretar facult.
226. Năsui Vasile - prof. univ.
227. Băncilă Nicolae - prof. univ.
228. Czompa Peter Vasile - jurnalist
229. Czompa Raul Florin - student
230. Gati Edita - laborantă
231. Vereş Andrei - zidar-zugrav
232. Costin Felicia - gestionar
233. Lupşe Delia - barman
234. Hauşi Adela - bucătar
235. Oros Nicoleta - bucătar
236. Marian Mariana - bucătar
237. Drozman Daniela - cofetar
238. Bodnar Sorinel - ospătar
239. Şandor Emilia - ospătar
240. Şandor Ioan - şofer
241. Sabou Iuliana - patiser
242. Vălean Măriuţa - bucătar
243. Tâţan Vasile - ospătar
244. Tâţan Elena - vânzătoare
245. Tâţan Dan - muncitor
246. Tâţan Ioana - muncitoare
247. Silaghi Florica - şefă unitate
248. Silaghi Ioan - pensionar
249. Bacia Elisabeta - bucătar
250. Senchiu Stan - ospătar
251. Amati Gheorghe - pensionar
252. Amati Melania - pensionar
253. Amati Mihaela - economist
254. Amati Simona - economist
255. berariu Floare - inginer
256. Berariu Vasile - inginer
257. Berariu Vasile Bogdan - student


- Lista va fi completată şi cu alte nume imediat ce vor fi primite înapoi toate listele-tabel care au fost difuzate în teritoriu pentru completare cu semnături.
- Toate persoanele conţinute pe această listă au semnat personal pe un formular-tabel indicând atât numele, prenumele şi profesia cât şi seria şi numărul actului de identitate (plus semnătura personală). Astfel, orice fraudă este exclusă din start...
- Cei care doresc să participe activ la această campanie şi să strângă semnături de la oamenii interesaţi de respectarea legalităţii în România sunt rugaţi să mă contacteze pentru a le trimite tabele.
- Datele de contact: adresa - Baia Mare, str. G. Coşbuc 17/1, tel/fax: 0262-276339, mobil: 0741.467746
Cornel SABOU

4 comentarii:

cip spunea...

cornel, intra la mine pe blog si vezi daca se mai gaseste vreun semnatar. la cometariile materialului cu listele o sa gasesti un nume. spre exemplu, daniel sidor. e asistent medical. il poti trece pe lista.

Cornel Sabou spunea...

Ciprian, nu pot să iau eu numele celor care vor să semneze de pe anumite adrese de net, indiferent cât de bine intenţioneţi sunt unii oameni sau nu. Eu am nevoie de semnături reale, pe hârtie, pentru că doresc să le depun la dosarul cauzei de la Cluj. Acolo nu mă pot duce cu mesaje luate de pe net chiar dacă acestea sunt reale, înţelegi? Omul trebuie să-mi trimită prin poştă, fax sau să vină personal pentru a semna o hârtie, hârtie care ulterior poate fi depusă la dosar. Asta e esenţa campaniei... Numa' bine!

Dr OLGA BOOK PUBLISHING spunea...

Buna Cornel--
Adauga si semnatura mea,
Dr. Olga Lazin

Care e nr. tau de Fax?
http://www.olgalazin.net

Dr OLGA BOOK PUBLISHING spunea...

Buna Cornel--
Care e nr. tau de FAX?

Dr. Olga Lazin