sâmbătă, 8 februarie 2014

Revista " Glas Comun ", şase ani de existenţă

Articol scris de Prof. Elena Trifan şi preluat de pe:


Într-o lume supertehnicizată şi suprainformatizată în care mijloacele tradiţionale de comunicare devin insuficiente, apariţia Internetului a marcat o adevărată revoluţie.
Prin componenta sa Web (World Wide Web “pânza de păianjen”) acesta a pus la dispoziţia cititorilor din întreaga lume o imensă bibliotecă universală, uşor accesibilă şi puţin costisitoare.

Părintele Radu Botiş, preot iconom stavrofor din Ulmenii Maramuresului, poet, scriitor, cercetător, spirit receptiv şi novator, a înţeles că slujirea lui Dumnezeu şi a semenilor se poate face nu numai în Biserică, ci şi în afara acesteia prin promovarea tuturor celor cărora Dumnezeu le-a dăruit un talant sau chiar mai mult.

Astfel a purces la înfiinţarea a trei reviste online: “Glas comun”, revistă cultural-creştină, (10 februarie 2008), “Slova creştină”, revistă de creaţie, atitudine şi cultură, (29 august 2008), “Slova copiilor”, supliment al revistei “Slova creştină”, (29 iunie 2009), fiecare având mai multe secţiuni: poezie, proză scurtă, reportaje, meditaţii, roman, interviuri, apariţii editoriale, religie, ştiintă, pictură, fotografii.
După cum însuşi mărturiseşte, părintele Radu Botiş “a pornit la drum cu încredere în Prea Bunul Dumnezeu, precum şi în semeni”, iar revistele Domniei Sale se vor “o punte de legătură între românii de pretutindeni oriunde s-ar afla. Uşa este deschisă iubitorilor de cuvânt si Divin precum şi tuturor acelora care vor parcurge materialele din aceste reviste.”

Printre colaboratorii fideli ai revistelor “Glas comun”, “Slova creştină”, “Slova copiilor2 pot fi amintiţi: Adrian Botez, Cezarina Adamescu, Ionuţ Caragea,Virgil Ciucă, Elena Armenescu, Melania Cuc, Andrada Diaconescu, Lygia Diaconescu, Constantin Dobrescu, Maria Diana Popescu, Mircea Botis, Mircea Dorin Istrate, Mircea Leonte, Victorita Dutu, Petru Berbentia, Petru Drăghicescu, Virginia Paraschiv, Mihai Ganea, Valeria Oros, Virgil Ciuca, Doina Drăgut, Al.Florin Tene, Titina Nica Tene, Antonia Bodea, Octavian Curpas, Nicolae Nicoară Horia, George A.Stroia, Ilie Bucur Sărmăsanul, Elena Trifan, Gelu Dragos, Ion Dragos, Gheorghe Constantin Nistoroiu, Ion Nălbitoru, Traian Rus, Ioan Ciorca, Constantin Mândrută, Sabina Mădută, Olimpia Muresan, Puiu Răducan,Violetta Petre, Nicolae N.Negulescu, Ion Marin, Ionel Marin, Rodica Bordeianu, Lucreţia Berzintu, Ioana Stuparu, Mihaela Rotaru, Mariana Zavati Gardner, Ioan Adrian Trifan, Stefan Doru Dăncus, Ernest E.W.Herman, Remus Câmpeanu, Milian Oros, Petre Fluerasu, Ion Untaru, Ion Patachia Tatomirescu, Ion Turnea, Ioan Miclău, Elena Buică, Iuliu Morariu, Olimpia Sava, Traian Vasilcău, Valeria Oros, Vasile Bele, Viorel Martin, Maria Miron, Mariana Lasconi, Speranţa Miron, Toma G.Rogneanu, Nicolae N.Tomoniu, Marin Toma, Victor Becheanu, etc.

Am făcut cunostintă cu revista “Glas comun” în 2008 când am căutat pe Internet o revistă în care să public un reportaj religios.
Am rămas uimită de solicitudinea cu care redactorul-şef al acestei reviste, preotul Radu Botiş, a răspuns cererii mele.

Am devenit un colaborator si un cititor pasionat al revistelor “Glas comun”, “Slova crestină” şi “Slova copiilor” şi de câte ori le-am accesat am simtit că mă cufund într-o lume virtuală a omeniei, a prieteniei, a bunului simţ, a respectului pentru cuvântul scris şi pentru creatorul lui. 

Un spirit înţelept, neobosit, înzestrat cu har, filtrează cu grijă fiecare cuvânt şi-l aşază la locul cuvenit.
Acum când revista “Glas comun” împlineşte şase ani de existenţă doresc ca harul divin, gândurile bune şi înţelepte, duhul armoniei să se reverse în continuare asupra membrilor şi paginilor ei spre o mai bună slujire a poporului român.

Niciun comentariu: