marți, 11 februarie 2014

Raportul Comisei Senatoriale pentru Cercetarea Evenimentelor din Decembrie 1989 (III)

1. CONTEXTUL INTERN Şl INTERNAŢIONAL ÎN CARE S-AU ÎNCADRAT ACŢIUNILE REVOLUŢIONARE DIN DECEMBRIE 1989 - continuare

România a fost invadată de zeci de mii de "turişti" străini

Selectăm în continuare câteva din informaţiile ce se referă la situaţii şi fenomene sesizate în interiorul ţării:
- „Cercurile reacţionare din Ungaria şi, în primul, rând biserica reformată, manevrează pe fostul preot Tökes Laszlo din Timişoara, antrenându-l în acţiuni naţionalist-iredentiste şi antiromâneşti. Încă din luna iulie 1988 a fost instigat să declanşeze acţiuni aşa zis contestatare deschise, în scopul atragerii asupra lui a unor măsuri din partea autorităţilor, care să-i creeze „statut de persecutat pe criterii naţionale şi religioase”… La 20.10. a.c, cu prilejul controlului de frontieră efectuat asupra a doi preoţi reformaţi din Debreţin, s-a stabilit că aceştia au venit în ţară special pentru a-l contacta şi încuraja pe Tökes Laszlo. Asupra lor s-au găsit mai multe înscrisuri ascunse în plafoniera autoturismului cu care călătoreau, între care:
- o listă cu întrebări adresate lui Tökes Laszlo de Forumul Democratic Ungar în legătură cu situaţia sa şi unele aspecte ale politicii partidului şi statului nostru, în vederea folosirii materialului în propaganda antiromânească din exterior;
- textul unei declaraţii comune a reprezentanţilor adunărilor bisericilor reformate de dincolo de Tisa şi a organizaţiilor Forumului Democratic Ungar din Debreţin prin care este apărat Tökes Laszlo şi se fac aprecieri ostile la adresa autorităţilor clericale şi de stat din R.S. România;
- o chitanţă în original (se afla în xerocopie la dosar-n.n.) prin care Tökes Laszlo confirmă primirea sumei de 20.000 lei  însoţită de o mulţumire în termeni religioşi. Înscrisul atestă că acţiunile sale sunt subvenţionate din exterior…; Din date recente rezultă că Tökes Laszlo este sprijinit şi primeşte indicaţii inclusiv de la avocatul pensionar Ujvari Francisc din Cluj Napoca, cunoscut că vizitează cu regularitate Ambasada Ungariei din Bucureşti.” (Dosar SRJ/ Nota UM0610 F.N. fila 67) (Pe parcursul lucrării, aceste informaţii vor fi detaliate pe baza unor noi date ce au fost obţinute ulterior)
- „Securităţile judeţelor Cluj şi Timiş, acţionând în cooperare, au stabilit că cetăţeanul francez Eggs Michael în vârstă de 37 de ani, venit în ţara noastră ca turist, este în realitate emisar al centrelor cultice reacţionare din Occident, trimis cu sarcini informative şi de incitare. În timpul şederii în R.S. România, cel în cauză a contactat două elemente de vârf aparţinând fostului cult greco-catolic din Lugoj şi Cluj-Napoca, încercând să obţină date privind poziţia şi atitudinea lor şi a celorlalţi deservenţi faţă de orânduirea socială şi de stat din ţara noastră, relaţiile cu autorităţile, situaţia social-politică şi economică din România, context în care a instigat la acţiuni anarho-contestatare vizând destabilizarea climatului intern.” (Dir.DSS. I-a / Nota F.N./F.D.)
- „Securitatea judeţului Arad a avertizat … pe Carther Woren David, Brown Sally-Jo, cetăţeni americani vizitatori frecvenţi ai R.S. România şi Denbory Allison, cetăţean canadian, veniţi în ţara noastră ca turişti. În realitate aceştia s-au dovedit a fi emisari ai unei organizaţii religioase independente, preocupaţi să desfăşoare activităţi informative şi de incitare în mediile cultelor neoprotestante. Cei în cauză, sub acoperirea acordării unor ajutoare aşa-zis caritabile, compuse din produse alimentare, cosmetice şi cafea … au încercat să incite şi să susţină moral activitatea unor elemente anarho-contestatare din Arad, Braşov şi Târgu Mureş. „(Dir. a IlI-a DSS / Nota F.N./ decembrie 1989)
- „….O atenţie sporită a fost acordată identificării şi verificării unor cetăţeni străini, în mod deosebit din Germania, Franţa, Spania şi SUA, care, veniţi în România sub diferite acoperiri, au contactat elemente legionare, transmiţând indicaţii şi instrucţiuni de la grupările legionare…. S-a acţionat în direcţia descifrării scopului şi sensului venirii în ţara noastră a unui mare număr de cetăţeni din Ungaria, cu mult peste cotele perioadelor anterioare…. Se stabilise cu certitudine o creştere fără precedent a numărului evenimentelor la frontieră, atât în ceea ce priveşte ieşirile ilegale cât şi intrările ilegale, mai ales pe spaţiul Ungaria…. S-a urmărit … cunoaşterea atitudinilor şi preocupărilor numeroşilor emisari veniţi în mod deosebit pe linia cultelor neoprotestante şi a sectelor, concomitent cu descifrarea naturii legăturilor lor cu persoane din interior… majoritatea emisarilor cultici şi sectanţi şi-au îndreptat atenţia asupra unor zone şi localităţi din Transilvania.” (Dosar SRI/Nota nr. 0386588 din 12.11.1991, cu activităţile cadrelor fostei U.M. 0610 în perioada 15-30.12.1989).

În perioada 01-21 decembrie 1989, marea majoritate a materialelor sintetice raportate s-au referit îndeosebi la: În zilele premergătoare datei de 16 a apărut un fenomen, respectiv  intrarea în ţară prin punctele de intrare din vest, din Iugoslavia, a unor grupuri masive de turişti în maşini, formatul unui grup era de 20-30 de maşini aparţinând unor ţari vecine şi „poate nu prietene”. Se specifica că cei veniţi erau ruşi şi maghiari, de ordinul sutelor şi miilor … unii au tranzitat judeţul, dar foarte mulţi au rămas în judeţ, nu s-au cazat în spaţiile oficiale de cazare, au rămas răspândiţi prin oraş, în maşini.... Erau informaţii cu privire la cetăţenii care erau la vremea respectivă denumiţi fugari, că s-au întors şi că au frecventat unele centre de instruire din Ungaria şi care urmau să desfăşoare acţiuni diversioniste pe teritoriul ţării noastre în zona de vest. Aceste persoane au fost cele predate de autorităţile vecine, dar care în momentul şederii acolo au fost instruite în anumite acţiuni.” (Declaraţia maiorului Dragoman Romul, şeful Serviciului 3/ sec.jud. Timiş, la procesul lotului Timişoara).
Un interes aparte l-a manifestat şi fosta Uniune Sovietică, aspect ce rezultă şi din analiza situaţiei intrărilor-ieşirilor la graniţa ţării noastre premergătoare acţiunilor revoluţionare din România. Astfel s-a constatat că deşi în luna decembrie 1989 s-a înregistrat un regres al intrărilor cetăţenilor străini faţă de perioada corespondentă a anului 1988 (de la 300.879 la 231.967), cele ale cetăţenilor sovietici au marcat creşteri spectaculoase (de la 30.879 la 67.530 – vezi anexe – ).
Astfel, din unele date şi informaţii obţinute de la fostul organ de securitate Caraş-Severin rezultă că: „…în a doua parte a lunii noiembrie 1989 s-a constatat o prezenţă mai numeroasă a cetăţenilor străini pe teritoriul judeţului, comparativ cu perioadele anterioare, îndeosebi din Ungaria şi fosta U.R.S.S., atingându-se un flux maxim în perioada 15-20 decembrie 1989. în autoturismele care circulau de regulă în coloană puteau fi văzuţi câte 2-3 bărbaţi de vârstă medie (25-40 ani), care nu se foloseau de locurile de cazare existente, iar când se întâmpla să intre în contact cu organele de ordine rutieră, direcţia de deplasare era prezentată confuz, neconvingător”.
„În ziua de 21 decembrie 1989 în municipiul Reşiţa au fost văzute mai multe autoturisme sovietice staţionate în apropierea unor intersecţii importante”.
De asemenea, pe raza judeţului Covasna s-a înregistrat „…prezenţa unui număr sporit de cetăţeni străini veniţi în calitate de turişti, vizitatori la rude, îndeosebi din Ungaria, dar şi intensificarea fluxului de turişti în tranzit mai cu seamă din U.R.S.S.”. (Dosar S.R.I. nota 4144 Sec. Cc/asna, fila 96).

Ancheta de presă efectuată de redacţia ziarului „Armata României”, în perioada 01.09.1991-15.01.1992, în garnizoana Brăila a relevat printre altele că: „…şi această parte a României a devenit începând cu a doua decadă a lunii decembrie ţinta unui interes turistic nemaiîntâlnit. Au trecut prin zonă s-au au rămas aici numeroşi străini în special cu autoturisme Dacia şi Lada venind dinspre nord. Grănicerii au confirmat că în această perioadă au trecut pe la punctele de trecere a frontierei de stat cu fosta Uniune Sovietică multe asemenea vehicule cu câte 2-3 persoane, în general, bărbaţi tineri atletici. Unii s-au cazat în hoteluri uzând se pare de legitimaţii false pe nume româneşti, alţii prin cimitire sau la anumite adrese. Trei dintre musafiri, negăsindu-şi adăpost au recurs chiar la sechestrarea, începând cu 17 decembrie, timp de 3 zile a unei familii în apartamentul său. După depoziţiile soţiei titularului locuinţei, unul dintre ei dispărea zilnic, ca apoi să transmită telegrafic comunicate la un aparat aflat într-o geantă. Pe l9 decembrie au părăsit apartamentul şi l-au somat pe şoferul unei Dacii, să-i ducă la Bucureşti. N-a mai fost nevoie să folosească acest autoturism deoarece a sosit o Dacia Brek care i-a luat şi au pornit împreună cu şoferul spre destinaţie”. (Informare în urma documentării de presă a M.Ap.N. nr. 590 (anexa 505) din 10.02.1992)

Mai trebuie adăugat volumul de informaţii pe care Direcţia de contrainformaţii economice din fostul D.S.S. şi compartimentele ei corespondente din teritoriu le-au raportat şi în cursul anului 1989, semnalând întregul evantai de imperfecţiuni, dereglări şi greutăţi cu care se confrunta ansamblul economiei naţionale: lipsa materiilor prime, risipa din unele sectoare, funcţionarea defectuoasă a unor capacităţi de producţie, calitatea necorespunzătoare a produselor destinate exportului, cooperarea deficitară dintre întreprinderi şi ramuri industriale, existenţa unor stări de pericol, raportările fictive, dezinteresul, incompetenţa şi proasta gestiune din partea unor factori de conducere din economie. S-au evidenţiat astfel efectele grave pe care perpetuarea unor asemenea anomalii le avea asupra realizărilor de plan şi retribuţiilor oamenilor muncii şi, implicit, asupra stărilor de spirit din diverse întreprinderi şi medii, marcate de o substanţială amplificare a nemulţumirilor. (Astfel de materiale se regăsesc în Dosar S.R.I., filele 13-37). De menţionat că autorii informaţiilor accentuau în special neregulile economice fără a atrage atenţia asupra situaţiei prerevoluţionare ce se crease în tară în momentele respective, mai ales în rândul oamenilor muncii din uzine.

Judecate din perspectiva evenimentelor petrecute în decembrie 1989 în ţara noastră, considerăm a nu fi lipsite de semnificaţii unele situaţii semnalate la frontierele României, sesizate de organele de specialitate ale M.Ap.N. şi care par a se înscrie într-o. anumită logică a faptelor, prefigurată de celelalte categorii de informaţii.
- În U.R.S.S. se semnalează o serie de aplicaţii notificate precum şi unele executate de mari unităţi tactice în zona Cernăuţi în perioada 14-17.10.1989. Totodată, s-a constatat intensificarea activităţilor practice desfăşurate de unele unităţi de marină şi aviaţie aparţinând F.M.M. în special în lunile octombrie în cadrul cărora au fost executate trageri navale şi aeriene. În perioada 18- 22 decembrie 1989 în cadrul Forţelor Maritime Militare sovietice s-au executat lansări de rachete într-un raion maritim situat la vest de Peninsula Crimeea. (M.Ap.N./M.St.M./Dir.Inf. Buletin inform. 4454 din 19.12.1989 si Sint.Inf.4362/1989).
Din informarea sinteză înaintată în urma documentării de presă în garnizoana Brăila a rezultat, în afara creşterii interesului turistic nemaiîntâlnit în această zonă începând din 18 decembrie 1989 pe şoseaua Reni-Giurgiuleşti a fost semnalată o coloană de peste 70 de camioane militare. (Inf.Sint.M.Ap.N./M 590 din 10.02.1992).

În R.P.Ungaria, reţin atenţia:
- „aplicaţiile batalioanelor de cercetare diversiune (din organica corpurilor de armată) care au executat pregătire specifică ducerii acţiunilor de luptă în spatele trupelor inamice. Din unele date de care se dispune, rezultă că o astfel de activitate au desfăşurat recent batalioanele corpurilor 1 si 3 armată (între 16-18 decembrie) finalizate cu executarea unui marş încheiat în raioane situate la 15-20 km de frontiera cu R.S.România. Aceleaşi unităţi au executat în lunile martie-iunie, prin rotaţie,o pregătire specială la baza de instrucţie în teren muntos de la Rezi (12km. nord de Keszthely), activitate încheiată cu desfăşurarea unor exerciţii tactice.” (M.Ap.N./ M.St.M.XDTrTTm* – Sinteza informativa 4362/89).
- în pădurea Podvorievka (pe teritoriul U.R.S.S.-n.n.), pe direcţia Rădăuţi, Prut-Lipcani, a fost descoperită o antenă parabolică a unei staţii de radiolocaţie care funcţionează fără întrerupere începând cu 19 noiembrie 1989. … -pe malul drept al Dunării (în Bulgaria n.n.) pe direcţia Bechet-Oreahovo, a fost montată o staţie de radiolocaţie în scopul probabil de a asigura navigaţia pe Dunăre. Este posibil ca această staţie să fie folosită şi în alte scopuri militare.
- în sectorul batalionului din Oradea s-au executat (pe teritoriulUngariei n.n.) recunoaşteri de către grupuri de 5-7 militari conduse de cadre. Probabil au fost introduşi noi militari în serviciul de pază, dar nu este exclusă nici ipoteza de a se fi întărit cu efective subunitate de frontieră….
- frecvent la frontiera (cu Ungaria n.n.) în diferite puncte, în special perioada desfăşurării lucrărilor congresului, persoane civile şi militare au executat observarea teritoriului nostru, în unele cazuri încălcând chiar teritoriul R.S.R.” (M.Ap.N./M.St.M./ Dir.Inf. – nota S/Dl/4288 din(2.1989).
- „Forţele Marinei Militare ale R.P. Bulgaria executau la 20 decembrie 1989 activităţi de pregătire de luptă într-un raion situat în sud-vestul Mării Negre” (M.Ap.N./M.St.M./Dir. Inf. Buletin informativ 299 (4455)(20. 12.1989). Totodată, s-a constatat o uşoară intensificare a exerciţiilor aplicaţiilor navale executate independent şi în cooperare cu flotila etică din Marea Neagră (Buletin Informativ M.Ap.N. 4362/1989).

Evaluarea informaţiilor sosite pe diverse canale nu putea prevesti nimic pentru dictator. Soarta ce era hărăzită liderilor fostelor state socialiste europene, odată înlăturaţi de la putere, nu avea darul, să-l lase indiferent.” El avea imaginea unei cabale-internaţionale, materializată în misiuni concrete din partea unor forţe diverse, având drept finalitate cauterizarea regimului al cărui exponent şi unic conducător era. El era convins că pericolul vine numai din afară. În faţa acestei situaţii dictatorul nu face nici cea mai mică încercare să preîntâmpine desfăşurarea unor evenimente prin luarea de măsuri de paralizare a întregului sistem. Dimpotrivă, el accentuează tensiunea în interior folosindu-se de organele de opresiune, partidul şi securitatea, iar faţă de exterior accentuează izolarea, grăbindu-şi inconştient sfârşitul implacabil care se apropia. El încearcă să facă apel la „naţionalism”, ca în anul 1968, crezând în mod naiv că mai are de partea sa majoritatea populaţiei.
Despre aceste probleme îşi va expune fără echivoc opiniile cu câteva prilejuri:
„Tot ce s-a întâmplat şi se întâmplă în Germania, în Cehoslovacia şi în Bulgaria, acum şi în trecut în Polonia şi Ungaria, sunt lucruri organizate de URSS cu sprijinul american şi al Occidentului.
Trebuie să fie foarte clar acest lucru, iar ceea ce s-a întâmplat în ultimele trei ţări – R.D. Germana, Cehoslovacia, Bulgaria au fost lovituri de stat organizate şi cu sprijinul plevei societăţii, cu pleava societăţii cu sprijin străin. În acest fel trebuie înţelese lucrurile. Nu se pot judeca altfel.”(Stenograma şedinţei C.P.Ex. din 17.12.1989)
„Acum în Europa este o situaţie de capitulare, de pactizare cu imperialismul, pentru lichidarea socialismului.” (Stenograma şedinţei C.P.Ex. din 17.12.1989) .
„Reiese clar chiar din declaraţia lui Bush că a discutat despre situaţia din România, că trebuie să se ia unele măsuri împotriva României. Bush a declarat că a discutat cu Gorbaciov la Malta acest lucru. Iar Gorbaciov a ascultat fără să dea nici un răspuns, de fapt a fost de acord. Gorbaciov a spus că nu a dat nici un răspuns.” (Stenograma teleconferinţei din 20.12.1989)
„Vom trece de această situaţie. Am mai avut şi situaţia din 1968, dar acum este mai rău decât în 1968, pentru că se face demagogie, se înşeală poporul cu lozinci anticomuniste, pentru că se urmăreşte de fapt lichidarea socialismului. Aceasta este realitatea.” (Stenograma şedinţei C.P.Ex. din 17.12.1989)
Ceauşescu imaginează măsuri care, pe plan extern, irită şi sfidează personalităţi politice şi organisme internaţionale influente, cu un efect nociv, agravant, asupra procesului de izolare a regimului şi a ţării noastre .

va urma

vezi şi:

episodul I

episodul II


Niciun comentariu: