marți, 7 iunie 2011

Catalin PREDOIU: Evaluarea sistemului judiciar

scris de Catalin PREDOIU

În raportul din vara anului 2010, prima recomandare a Comisiei Europene a constat în efectuarea unei evaluări independente a sistemului judiciar: „Iniţierea unei analize independente a performanţei sistemului judiciar şi operarea modificărilor structurale esenţiale, inclusiv, dacă e cazul, transferul magistraţilor”, se spunea în raport.

Ministerul Justiţiei s-a angajat imediat în discuţii de substanţă cu reprezentanţii Comisiei, desfăşurate pe parcursul lunilor care au urmat raportului, pentru a clarifica scopul analizei independente a performanţei sistemului judiciar (Analiza), mecanismul tehnic de realizare potrivit opticii Comisiei şi, mai ales, convenirea faptului că Analiza sau recomandările care vor rezulta nu vor reprezenta un nou benchmark în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. După ce aceste clarificări şi asigurări au fost obţinute, şi în special, având în vedere faptul că o serie de evoluţii pe teren recomandau efectuarea unei astfel de evaluări, Ministerul s-a pronunţat în sensul demarării Analizei.

Raportul din februarie 2011, ca urmare a celor relatate mai sus, recomanda: „Până la următoarea evaluare a Comisiei, din vara anului 2011, România ar trebui să se axeze în special pe lansarea unei revizuiri independente a sistemului judiciar (…)”.

Statele Membre ale UE au reiterat această necesitate cu ocazia negocierii textului concluziilor Consiliului UE, elaborate pe baza raportului intermediar din februarie 2011.

Ministerul Justiţiei a realizat recomandarea Comisiei formulată în Raportul din februarie 2011 şi a lansat proiectul, câteva etape importante fiind deja realizate.

În urma negocierilor cu reprezentanţii Autorităţii de Management PODCA s-a identificat posibilitatea de finanţare a studiului din fonduri europene (85%) şi naţionale (15%) şi procedurile sunt în stadiu avansat de realizare.

Studiul va fi efectuat de Banca Mondială, împreună cu care Ministerul Justiţiei are deja o cooperare eficientă în proiectul refacerii logisticii infrastructurii judiciare.

Analiza vizează aspecte precum organizarea şi funcţionarea instituţiilor din sistemul judiciar, managementul resurselor sistemului, procesele suport ale sistemului judiciar.

În lunile următoare Analiza va implica direct sistemul judiciar, odată încheiate formalităţile care ţin în prezent în principal de Ministerul Justiţiei, PODCA, Banca Mondială sau Comisia Europeană.

Evident, cooperarea sistemului judiciar în ansamblul său, înţelegând prin aceasta în primul rând magistraţii, personalul auxiliar, şefii instanţelor şi parchetelor, prim grefierii şi grefierii şefi, va fi esenţială pentru reuşita Analizei.

În special şefii instanţelor şi parchetelor vor avea un rol cheie în mobilizarea magistraţilor.

Din această perspectivă, CSM poate juca un rol proactiv în conştientizarea şi încurajarea magistraţilor de a participa la realizarea Analizei într-o manieră onestă şi profesionistă.

Magistraţii au tot interesul să coopereze pentru efectuarea acestei evaluări, care va putea revela vulnerabilităţile sistemului şi soluţiile pentru rezolvarea lor.

Executivul va putea aloca resursele necesare în măsura în care echipa de proiect va confirma faptul că Analiza s-a făcut pe baza unor date şi informaţii furnizate corect şi profesionist de către sistem.

Cu cât mai corect este studiul şi mai ferme asigurările evaluatorilor privind acurateţea concluziilor, cu atât mai puternic argumentul necesităţii investiţiilor în sistem şi cu atât mai conturată şi întemeiată ştiinţific obligaţia Executivului de a le efectua.

Cu cât mai repede este finalizată Analiza de către echipa Băncii Mondiale, cu atât mai repede va veni şi acţiunea Executivului.

Aceste concluzii sunt valabile şi pentru Studiul de Impact privind noile Coduri, care sunt în plină desfăşurare. Tergiversarea furnizării datelor necesare Studiului de Impact sau oferirea de date care nu sunt corecte, reprezintă o abordare, poate chiar o tactică, penalizatoare pentru sistem. Dincolo de dificultăţile consultantului independent şi, în consecinţă, ale Ministerului de a finaliza Studiul de Impact, cu cât sistemul va îndepărta în timp finalizarea prin lipsa de cooperare în furnizarea datelor, cu atât mai mult va amâna momentul regândirii schemelor de personal.

Iată de ce Ministerul Justiţiei adresează încă odată magistraţilor, personalului auxiliar şi reprezentanţilor acestora invitaţia şi solicitarea de a coopera eficient în realizarea Studiului de Impact.

Aceeaşi invitaţie şi solicitare o adresăm acum pentru Analiza Performanţei Sistemului Judiciar efectuată de Banca Mondială.

Ambele evaluări sunt căi pentru mai binele sistemului judiciar şi justiţiabililor, cetăţeni sau persoane juridice. Blocarea acestor evaluări reprezintă o „autosabotare” a intereselor sistemului şi afectarea intereselor justiţiabililor. Ambele evaluări costă bani şi avem obligaţia să utilizăm aceşti bani eficient. Refuzul unor părţi ale sistemului, inclusiv din vârful piramidei, de a furniza date, înseamnă implicit o risipă financiară.

Cooperarea sistemului judiciar pentru Studiul de Impact şi Analiza Performanţei Sistemului Judiciar reprezintă un test al maturităţii şi bunei credinţe.

Cătălin PREDOIU
Ministrul Justiţiei

preluat de pe juridice.ro

Niciun comentariu: