luni, 6 iunie 2011

Relaţii bilaterale: România - Vatican

Prezentare generală: între România şi Sfântul Scaun există relaţii bilaterale cordiale.

Primele tratative purtate de statul român şi Vatican, în vederea încheierii unui Concordat, au început în anul 1920, la solicitarea Vaticanului. La 12 iunie 1920, Dimitrie C. Penescu îşi prezintă scrisorile de acreditare ca trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar pe lângă Sfântul Scaun. La 22 decembrie 1938, Legaţia României a fost ridicată la rangul de ambasadă, revenindu-se, în 1940, la statutul de Legaţie.

Concordatul cu Vaticanul, care reglementează raporturile bilaterale, a fost semnat în 1927 şi a intrat în vigoare în 1929. Documentul a permis reorganizarea Bisericii Catolice de rit latin, garantându-se credincioşilor acesteia exprimarea libertăţii religioase, aşa cum fusese recunoscută, în Constituţia din 1923, pentru ortodocşi şi greco-catolici.

La începutul anului 1946, Nunţiul papal, Mons. Andrea Cassulo, a fost declarat "persona non grata". Prin Decretul nr. 151 din 17 iulie 1948, Concordatul a fost denunţat de către autorităţile comuniste. La 1 decembrie 1948, guvernul de la Bucureşti a decretat "reunificarea cu Biserica Ortodoxă Română” a greco-catolicilor, act faţă de care Vaticanul a protestat din nou. Nunţiatura a interzis Bisericii Catolice din România să-şi alcătuiască statutul cerut de Legea Cultelor şi a determinat-o să protesteze împotriva exercitării de către Ministerul Cultelor a unor atribuţii prevăzute de această lege. La 7 iulie 1950, relaţiile diplomatice cu Vaticanul au fost întrerupte.

La 5 ianuarie 1989, Patriarhul BOR, Teoctist, aflat la Roma în drum spre India, este primit într-o vizită particulară de Papa Ioan Paul al II-lea.

Prin Decretul Lege nr. 9/31decembrie 1989 al Consiliului Frontului Salvării Naţionale, ca urmare a abrogării Decretului Lege 358/1948, Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) a fost recunoscută oficial.

România şi Vaticanul au hotărât reluarea relaţiilor diplomatice la 15 mai 1990, primul ambasador al României prezentându-şi scrisorile de acreditare la 8 iunie 1993.

Din ianuarie 1998, în România, se revine la vechea tradiţie prin care Nunţiul apostolic la Bucureşti devine decanul corpului diplomatic.

Reprezentare diplomatică

Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun: http://vatican.mae.ro/
Nunţiatura Apostolică în România: Str. Pictor Stahi nr. 5-7, 010187 Bucureşti
Telefon:(0040-21)313.94.90,312.38.83; Fax:(0040-21)312.03.16 E-mail: nuntius@clicknet.ro

Cooperare sectorială

Colaborarea în domeniul medical: În anul 2001, s-a semnat Protocolul de înţelegere între Spitalul pediatric „Bambino Gesù” şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei din România, document ce prevedea realizarea unor programe de colaborare bilaterală în domeniul asistenţei sanitare pediatrice. Protocolul a fost reînnoit în anul 2005, prevăzându-se accesul tinerilor specialişti români la expertiza avansată pe care Spitalul vaticanez o deţine.

Colaborarea în domeniul cultural:expoziţia "Monumenta Romaniae Vaticana" (Salonul Sixtin al Bibliotecii Apostolice 1996);acţiuni prilejuite de repatrierea la Blaj a osemintelor episcopului Ioan Inochenţie Micu Klein (1997); expoziţia "Un Bizanţ latin. Arta românească din anii 90" (Biserica Santa Maria del Popolo din Roma, 1999); lansarea volumului " La Romania e la Santa Sede. Documenti diplomatici", în contextul împlinirii a 80 de ani de relaţii diplomatice între România şi Sfântul Scaun (29 mai 2000); prezentarea "Bibliei de la Blaj" la Sala Stampa Vaticana (Roma, 29 mai 2001); expoziţia "Ştefan cel Mare – punte între Orient şi Occident" (Salonul Sixtin al Muzeelor Vaticanului, 2004); expoziţia „Covoare Anatoliene din Transilvania. Secolele XVI-XVII” (Accademia di Romania, Roma, 2005);e xpoziţia de icoane „Credinţă şi Artă” (Roma, 2006); conferinţa Diploma cavalerilor Ioaniţi (Roma, 2008) etc..

Niciun comentariu: