miercuri, 1 iunie 2011

Fostul şef al IJP Neamţ prins de ANI cu aproape 100.000 euro avere nejustificată


Comunicat privind sesizarea Comisiei de Cercetare a Averilor


Agenția Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a constatat, în cazul domnului Comisar Şef de Poliţie AURELIAN VASEA ŞORIC, în urma procedurilor de evaluare a averii dobândite în perioada exercitării funcţiei publice de ofiţer de poliţie (1996 – 2010), existenţa unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 365.865 Lei, între averea dobândită şi veniturile realizate.

În temeiul art. 12, alin. (1) și alin. (2), lit. b din Legea nr. 176/2010, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu, la data de 18.11.2010, cu privire la faptul că domnul Comisar Şef de Poliţie AURELIAN VASEA ŞORIC ar fi acumulat, în perioada exercitării funcţiei publice de ofiţer de poliţie (1996 - 2010), împreună cu familia, o avere care depășește veniturile realizate.

La data de 26.06.2006, domnul AURELIAN VASEA ŞORIC a fost promovat în funcţia de Şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţeană Neamţ, calitate pe care a deţinut-o până la data de 23.11.2010.

Sub aspect procedural, la data de 06.12.2010, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010 în ceea ce privește informarea persoanei evaluate, domnul AURELIAN VASEA ŞORIC fiind înştiinţat, prin intermediul adresei nr. 88637/G/I.I., recomandate (confirmare de primire datată 13.12.2010), cu privire la declanșarea activității de evaluare, precum și cu privire la drepturile sale de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În conformitate cu prevederile art. 14, alin. (5) din Legea nr. 176/2010, Agenţia Naţională de Integritate a extins evaluarea şi asupra averii soţiei domnului AURELIAN VASEA ŞORIC, doamna CRISTINA ŞORIC.

Domnul AURELIAN VASEA ŞORIC s-a prezentat la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate la data de 08.02.2011, 28.03.2011 şi, respectiv, la data de 30.05.2011. Cu aceste ocazii, domnul AURELIAN VASEA ŞORIC a fost informat cu privire la faptul că au fost identificate diferenţe semnificative între averea dobândită şi veniturile realizate, a prezentat un punct de vedere în acest sens şi a luat cunoştinţă de informaţiile şi datele cuprinse în dosarul de evaluare.

În urma evaluării declaraţiilor de avere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, s-a constatat că domnul AURELIAN VASEA ŞORIC, împreună cu soţia sa, doamna CRISTINA ŞORIC, au deţinut, în perioada 1996 - 2010, următoarele:

- 3 terenuri situate în Municipiul Piatra Neamţ, cu o suprafaţă totală de 830 mp, achiziţionate în perioada 2007 – 2009 cu suma totală de 150.021 Lei;

- 2 terenuri situate în Municipiul Iaşi, cu o suprafaţă totală de 982,80 mp, achiziţionate în perioada 2004 – 2005 cu suma totală de 22.145 Euro;

- un teren situat în Municipiul Iaşi, cu o suprafaţă de 505,90 mp, înstrăinat în anul 2008 cu suma de 50.000 Euro;

- un imobil de locuit, compus din S+P+E, şi o clădire de birouri, compusă din P+M, situate în Municipiul Piatra Neamţ, cu o valoare finală totală a construcţiei de 805.305,21 Lei;

- 3 apartamente situate în Municipiul Iaşi, achiziţionate în perioada 2002 – 2003 cu suma totală de 104.758,2 Lei, înstrăinate în perioada 2003 - 2007 contra sumelor de 30.000 Lei, 81.400 Euro şi, respectiv, 22.000 Euro;

- 2 autoturisme marca ROVER, respectiv BMW, achiziţionate în perioada 2007 – 2010 cu sumele de 10.150 Euro, respectiv, 51.000 Lei;

- 2 autoturisme marca RENAULT, respectiv KIA SPORTAGE, achiziţionate în perioada 2004 - 2008 cu suma totală de 46.219 Lei şi înstrăinate în perioada 2006 – 2010 contra sumei totale de 61.000 Lei;

- 2 autoturisme marca SAAB, respectiv VOLKSWAGEN PASSAT, achiziţionate în perioada 2001 – 2006 cu suma de 20.798 Euro, înstrăinate în perioada 2003 – 2007 contra sumei 81.000 Lei;

- 5 conturi bancare la diferite bănci comerciale.

După exprimarea punctului de vedere de către domnul Comisar AURELIAN VASEA ŞORIC, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 176/2010, inspectorul de integritate a considerat că sunt elemente în sensul încălcării legislației în vigoare, constând în existenţa unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 365.865 Lei, între averea dobândită şi veniturile realizate în perioada exercitării în funcţiei publice (1996 - 2010).

În perioada 1996 - 2010, veniturile de natură salarială realizate de către domnul AURELIAN VASEA ŞORIC, împreună cu soţia sa, doamna CRISTINA ŞORIC, au fost în cuantum total de 1.017.669,17 Lei.

Veniturile totale obţinute din alte surse, în perioada 1996 – 2010, de către domnul AURELIAN VASEA ŞORIC, împreună cu soţia sa, doamna CRISTINA ŞORIC, au fost de 1.239.260,15 Lei.

Având în vedere cele de mai sus, s-a procedat la întocmirea raportului de evaluare şi s-au dispus următoarele:

- sesizarea Comisiei de Cercetare a Averilor de pe lângă Curtea de Apel Bacău, potrivit dispozițiilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, în vederea iniţierii procedurilor de confiscare a sumelor de bani cu caracter nejustificat, dobândite în perioada exercitării funcţiei publice de ofiţer de poliţie (1996 - 2010) de către domnul Comisar Şef de Poliţie AURELIAN VASEA ŞORIC;

- constatarea stării de incompatibilitate, potrivit art. 17, alin. 6 din Legea nr. 176/2010.

Persoana a cărei declaraţie de avere a fost supusă evaluării, fiind identificate diferenţe semnificative, este considerată incompatibilă.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE,
01.06.2011

Niciun comentariu: