joi, 21 iulie 2011

Procurorul maramureşean DANIELA CRISTEA acoperă fraudele privatizării SC COM SUPER SA Baia Mare

Cazul pe care îl voi prezenta în continuare ne va arăta cum se poate “fura” o privatizare în Baia Mare, apoi vom vedea cum acest furt este protejat prin decizia unui procuror maramureşean. Precizez de la început că persoanele pe care le voi prezenta mai departe (ca fiind implicate în acest caz) nu sunt dintre cele foarte mediatizate pe plan local. Pentru cititorul neavizat numele lor nu va spune nimic, dar pentru cei care cunosc mediul de afaceri băimărean sunt nume bine cunoscute. La fel de bine este cunoscut şi numele procurorului care s-a ocupat de muşamalizarea acestui caz, procuror care nu mai trebuie decât şă-şi afişeze la uşa biroului său tarifele pe care le pretinde pentru a “patrona” asemenea muşamalizări, pentru că altfel, în oraş, se discută foarte deschis despre sumele plătite ca “drept de şmecher” acestuia...

În fapt, este vorba de privatizarea SC COM SUPER SA, o societate care deţine multe spaţii comerciale situate în cele mai bune zone din Baia Mare. Să luăm faptele pe rând...

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 2/08.07.1994 s-a aprobat divizarea SC INDUSTRIAL COM SA Baia Mare în patru societăţi comerciale distincte, cu capital integral de stat, printre care şi SC COM SUPER SA (J/24/1626/08.08.1994, bdul Traian nr. 4, Baia Mare). Protocolul de predare-primire al patromoniului s-a încheiat la 26.07.1994 între directorul general SC Industrial Com SA, Gavril Iagamoş şi directorul SC Com Super SA, Traian Zaharia. Acţiunile noii societăţi, în valoare de 387 milioane lei, au fost împărţite între FPS – 70% şi FPP “Banat Crişana” – 30%. S-au predat totodată către SC Com Super spaţii comerciale, mărfuri (de 83 milioane), bani în conturi (20 milioane) şi multe altele (toate astea la valorile din 1994!).
Imediat, în august 1994, la iniţiativa a 25 de salariaţi, se constituie PAS “Com Super” (Programul Acţiunilor Salariaţilor) la conducerea căreia s-au instalat numiţii Traian Zaharie, Petru Ciceu, Lucia Panţâru, Pal Flesch şi Ştefan Gheorghe. Obiectivul acestora era ca prin acest PAS să cumpere, legal, acţiunile SC COM SUPER pentru a deveni proprietarii noii societăţi. Modalitatea era una permisă de lege. Legea favoriza astfel angajaţii unei întreprinderi care puteau, prin PAS, să cumpere fabricile, firmele la care lucrau şi care erau în proprietatea statului.

La data de 06.04.1995 se semnează un protocol între FPS şi PAS privind vânzarea celor 70% acţiuni care se găseau în portofoliul statului (la FPS) către PAS. La data de 03.05.1995 se semnează efectiv contractul de vânzare-cumpărare între cele două părţi, act care consemna tranzacţionarea a 81.718 acţiuni (70% din nr total de acţiuni al SC COM SUPER SA) la o valoare totală de peste două miliarde lei (25.000 lei/acţiune). S-a precizat faptul că preţul pentru aceste acţiuni urma să se plătească în tranşe. Prima plată, de 460 milioane, urma să se facă până la data de 03.07.1995, iar diferenţa urma să fie achitată în 18 tranşe, până la data de 30.07.2007. Acţiunile urmau să fie efectiv oferite cumpărătorului după efectuarea primei plăţi, dar mai departe FPS păstra asupra acţiunilor drept de gaj până când urma să se efectueze plata integrală a acestora.

La data de 31.05.1995 se semnează încă un contract de vânzare-cumpărare, între acelaşi PAS şi FPP “Banat Crişana”, prin care FPP vinde 20% din acţiunile societăţii către PAS (FPP deţinând 30% din societate). Valoarea tranzacţiei: un miliard şi jumătate lei. Avansul era de 189 mii lei, restul sumei urmând a fi acoperită prin vărsarea de certificate de proprietar, certificate eliberate de statul român tuturor cetăţenilor. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor urma să se transfere către PAS pe măsura achitării preţului convenit.

Din acest moment începe seria fraudelor... În esenţă, este vorba despre faptul că după încheierea acestor contracte, cei din conducerea PAS-ului s-au şi considerat ca fiind proprietarii SC COM SUPER SA deşi această calitate nu exista efectiv decât după plata acţiunilor pentru care au semnat contractele. Astfel, ei organizează încă din 15.07.1995 o şedinţă în urma căreia aleg atât membri Consiliului de Administraţie al PAS cât şi membri Consilului de Administraţie al Societăţii în sine (Com Super), drept pe care îl aveau doar adevăraţii proprietari, nu şi cei care doar îşi manifestaseră intenţia de a cumpăra societatea... ! În fine, la momentul respectiv nimeni nu s-a stresat pe ideea asta pentru că erau mari valori de împărţit acolo şi toţi sperau să obţină câte-o bucăţică. Să precizăm doar că membrii aleşi ai acelui CA al SC Com Super SA erau: Gheorghe Ştefan – preşedinte, Rodica Armaş – vicepreşedinte, Pal Flesch, Elvira Cosma, Lucia Panţâru, Klara Coman, Aurelia Buda. Pe de altă parte, PAS-ul a plătit apoi acţiunile către FPS şi FPP din banii care i-au fost viraţi în cont de societatea comercială pe care ei vroiau s-o cumpere, şi nu din fondurile proprii ale acţionarilor. Astfel, SC Com Super vira PAS-ului “avansuri la dividente”, plăţi care erau ilegale, iar banii aceştia erau folosiţi pentru plata acţiunilor.

Anii au trecut şi ambiţiile unora dintre cei care stăpâneau peste spaţiile comerciale din Baia Mare, aparţinând de SC Com Super SA, au crescut. Astfel, unii gestionari de spaţii au fost îndepărtaţi şi aşa se face că au început plângerile penale...

În perioada 2001 – 2003 petentele Rodica Dobrican şi Otilia Lascău au sesizat succesiv organele de urmărire penală referitor la diversele ilegalităţi comise în procesul de privatizare al SC Com Super SA. S-au format două dosare penale, 132/P/2004 şi 892/P/2005, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş. La finalizarea cercetărilor, în dosarul 132/P/2004 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Ştefan Gheorghe, Cozma Elvira, Armaş Elvira Rodica şi Coman Klara pentru infracţiunile prev de art. 289 Cod pen., art. 215 alin. 1,2 Cod pen. şi art. 215 (indice 1 - delapidare) alin 2 Cod pen... Cauza s-a strămutat la Tribunalul Braşov, iar acolo, prin sentinţa penală nr. 623/S/29.11.2006 s-a dispus restituirea cauzei la Parchetul Maramureş, pentru refacerea urmăririi penale.

În celălalt dosar, 892/P/2005, iniţial s-a dispus NUP pentru inculpaţii Armaş Elvira Rodica, Ştefan Gheorghe, Cozma Elvira, Coman Klara, Buda Aurelia, Vinţu Cristina Marcela şi Flesch Pal Arpad. Soluţia a fost infirmată printr-o ordonanţă a “conducerii acestui parchet”, probabil prin decizia şefului Parchetului Maramureş de atunci. În cauză s-a dispus efectuarea unei noi expertize financiar contabile.
În 2007, dosarele au fost declinate la Curtea de Apel Cluj, unde s-au reunit într-un singur dosar, sub nr. 325/P/2007, iar apoi cauza a fost din nou declinată către Parchetul Baia Mare de unde s-a declinat iar către Tribunalul Maramureş ajungând, după acest circuit, la locul din care plecase. Ei bine, în acest moment dosarul ajunge pe mâinile procurorului DANIELA CRISTEA, procuror care în doi timpi şi trei mişcări dă NUP la toată lumea!!! Motivarea pe care o face această procuroare (ca să-şi justifice muşamalizarea dosarului) este de tot râsul. Sunt convins că inspectorii CSM, dacă vor verifica ordonanţa din 6 iulie 2011 (dosar nr. 105/P/2008) semnată de această Daniela Cristea, vor găsi în aceasta cele mai stupide expresii de motivare a unui NUP! Să vă dau câteva exemple...

Faptele cercetate au avut loc într-un context social complex, marcat de caracterul de noutate al legilor privatizării, care a determinat interpretări diferite a reglementărilor în materie

Apoi, doamna Cristea, dacă o lege este nouă mai poţi s-o încalci pe ici, pe colo, până înveţi s-o respecţi??? Şi care-i “contextul social complex” care poate justifica comiterea unei fraude?
Dar ceea ce urmează este incredibil... Un expert (Udrea Alexandru), solicitat să-şi spună părerea faţă de ilegalităţile comise la SC Com Super SA, spune negru pe alb: “Asociaţia PAS nu a contractat credite bancare în vederea achiziţionării acţiunilor de la FPS şi FPP. În perioada 1995-2002, SC Com Super SA a acordat sume de bani asociaţiei PAS reprezentând avans dividente, rate, dividente sau sume virate fără explicaţii. Din documentele bancare rezultă că asociaţia a făcut plăţi pentru acţiunile cumpărate de la FPS şi FPP. S-a precizat că suma achitată din contul PAS putea să provină din două surse: sume acordate de SC Com Super sau dobânzi bancare” Deci, firma virează aiurea miliarde de lei în contul PAS (PAS-ul, necumpărând acţiunile nu avea drept la dividente, dar firma vira banii motivând plata tocmai a acestor dividente sau pur şi simplu nemotivând în nici un fel!). Cu aceşti bani PAS-ul cumpără acţiunile de la FPS şi FPP!!! Pentru că cealaltă “sursă” (dobânzile bancare) nu putea fi constituită decât ca dobânzi la aceiaşi bani viraţi ilegal de societate. E ca şi cum EU aş cumpăra de la TINE firma TA, plătind acţiunile cu banii TĂI! Expertul constată foarte clar infracţiunea, dar vine procurorul Daniela Cristea şi spune, incredibil: “apreciem că defectuoasa interpretare a dispoziţiilor legale privind organizarea şi funcţionarea PAS – aspect evidenţiat de expert – nu s-a făcut cu rea credinţă, faptele neavând conotaţii penale”. Incredibil! Deci se recunoaşte ilegalitatea făcută de cei din conducerea PAS (fapta lor ilegală fiind numită “defectuoasă interpretare a dispoziţiilor legale”) şi se constată (de unde?) că această ilegalitate nu s-a făcut cu... rea credinţă!!! Adică, oamenii erau bine intenţionaţi să fure, furau cu bune intenţii!!! Şi ăsta e motivul pentru care se închide cercetarea penală!!! Dar staţi, că aberaţiile doamnei procuror nu se încheie aici... Cireaşa de pe tort abia urmează...

Experţii au constatat, la unison, că administraţia societăţii a efectuat ilegal plăţi pentru dividente în anul 1996. Din acest motiv, iniţial, se deschisese urmărirea penală faţă de Armaş Elvira Rodica, fapta ei fiind pedepsită de lege cu închisoare de la 1 la 3 ani. Vine procuroarea Daniela Cristea şi “constată” că în timpul efectuării acestor cercetări fapta ilegală comisă de Armaş Rodica s-a prescris!!! Dar pentru că ştie foarte bine că spune numai aberaţii, Daniela Cristea vine şi completează spunând: "Independent de această împrejurare, apreciem că nu sunt realizate elementele constitutive ale infracţiunii susmenţionate. Avem în vedere contextul (iar contextul??? n.n.) în care s-a luat decizia de plată a dividentelor şi scopul acesteia (scopul plăţii către PAS era plata acţiunilor către FPS; dacă nu se făcea plata ilegală nu se puteau plăti acţiunile la FPS!!! n.n.), faptul că nu s-a urmărit prejudicierea SC Com Super (nu s-a urmărit, dar S-A REALIZAT!!! n.n.) şi că nu s-a produs un prejudiciu efectiv întrucât în următoarele luni, societatea realizând profit, sumele achitate în avans au fost regularizate. (păi, dragă doamnă, tocmai asta e ilegalitatea, că din acest profit curat al firmei s-au plătit acţiuni şi astfel tot complexul de spaţii comerciale din Baia Mare a ajuns practic în mod gratuit în mâinile celor pe care trebuia să-i trimiţi în judecată!!! n.n.). Ca atare, considerăm că.. infracţiunea nu subzistă” Serios???

Oameni buni, v-am prezentat cât am putut de succint toate faptele importante ale acestui dosar stufos. Ideea centrală (pentru cei care n-au înţeles toată această mascaradă) este că un grup de şmecheri (cei care au fost amintiţi ca inculpaţi în aceste dosare) a încercat (şi a reuşit) să preia GRATUIT (prin fraudă-delapidare) de la stat o mulţime de spaţii comerciale situate în cele mai bune zone ale oraşului Baia Mare! Frauda s-a făcut sub masca privatizării SC Com Super SA. Statul, prin SC Com Super SA, le-a dat acestor şmecheri bani (prin PAS) pentru ca EI să poată cumpăra acţiunile şi apoi să devină, tot EI, peste noapte, mari proprietari peste majoritatea spaţiilor comerciale din municipiu! Iată miliardarii de carton! Iată fraude de ordinul miliardelor (la valoarea de atunci, din anii 90) care rămân nepedepsite de lege. Pentru că legea este aici reprezentată de un procuror vândut-corupt (opinia mea)! Pentru că procurorul Daniela Cristea închide dosarul de cercetare penală deşi chiar ea recunoaşte că s-au făcut ilegalităţi! Treaba cu “bunele intenţii” ale hoţilor a pus capac la toate!!!

Solicit pe această cale Consiliului Superior al Magistraturii să se autosesizeze şi să verifice activitatea doamnei procuror Daniela Cristea, cel puţin în acest dosar! Este incredibil cum poate să ne ia de proşti această doamnă care face de ruşine profesia de magistrat!

Subiectul nu este închis... Abia l-am deschis! O să revenim la incredibila poveste a privatizării SC COM SUPER SA Baia Mare, ca şi la hoţii-oameni de afaceri-şmecherii care au fraudat cu acte în regulă. Pentru că afacerile lor nu sunt afaceri, ci ţepe, una după alta... Pe curând....

Cornel SABOU

4 comentarii:

Cornel Sabou spunea...

Acest articol a fost deja preluat de mai multe siteuri româneşti! Vezi aici...

http://www.ziarmm.ro/ancheta-tunul-privatizarii-com-super-acoperit-de-procurori-vinovatii-scapa-nepedepsiti/

http://www.stirea.net/actualitate/procurorul-maramuresean-daniela-cristea-acopera-fraudele-privatizarii-sc-com-super-sa-baia-mare/

http://www.ne-cenzurat.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=24608&catid=24608&Itemid=1

http://www.anunturi-stiri-reviste.com/procurorul-maramuresean-daniela-cristea-acopera-fraudele-privatizarii-sc-com-super-sa-baia-mare.html

De asemenea, vezi un material mai vechi pe această temă aici...

http://www.gazetademaramures.ro/fullnews1.php?ID=1069&IDQ=com+super

Anonim spunea...

Domnule fost puscarias,

Ce va da dreptul sa va dati cu parerea intr-o firma privata?Articolul dvs este plin de aberatii!!!Sunteti ridicol

Cornel Sabou spunea...

Dreptul "să-mi dau cu părerea" mi-l dau cei peste o mie de morţi din Revoluţie... Domnule/doamnă viitor puşcăriaş....

Anonim spunea...

sunt in perfecta legalitate.slabe sanse sa ajung puscarias.in schimb dvs sunteti chiar recedivist.nu as amesteca revolutionari cu in infractor ca dvs sincer.Vezi-ţi bârna din ochiul tău şi nu paiul din ochiul altuia!Si dvs si domnul Rosian!