vineri, 20 mai 2011

CSM a sancţionat 79 de judecători în ultimii şase ani

HOTĂRÂRI PRONUNŢATE DE SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII, ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ,
ÎN PERIOADA 03.08.2005 – 2011

1. M. A. M. - Judecătoria B.
Art. 99 lit. j) şi a)

S-a reţinut că, judecătorul, numit în funcţia de judecător stagiar începând cu data de 1 septembrie 2004, nu s-a prezentat la serviciu, absentând nemotivat şi, de asemenea, nu a depus în termen legal declaraţiile prevăzute de art. 5 alin. 3, art. 6 alin. 1 şi art. 7 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, republicată. Hot. 1J/31.01.2006 – excluderea din magistratură irevocabilă prin nerecurare
2.
R.M. - Tribunalul B.
Art. 99 lit. h) teza a II-a

S-a reţinut că judecătorul nu a respectat prevederile legale referitoare la dispunerea măsurilor pregătitoare judecăţii şi soluţionarea incidentelor procedurale, la activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor şi menţionarea în condica de şedinţă a soluţiilor pronunţate, precum şi la calitatea motivării hotărârilor judecătoreşti, fapt ce a condus la apariţia unor disfuncţionalităţi în activitatea Judecătoriei B. Hot. 2J/31.01.2006 – avertisment
– irevocabilă prin Decizia nr. 12/19.11.2007 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat
3. C.D. - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
99 lit. b

S-a reţinut că judecătorul a intervenit în vederea schimbării completului iniţial investit cu soluţionarea unei cauze. Hot. 3J/28.03.2006 – excluderea din magistratură, pt. abaterea disciplinară prev. de art. 99 lit. b)
irevocabilă prin Decizia nr. 15/27.11.2006 a ÎCCJ – recursul a fost admis şi s-a hot. diminuarea indemnizaţiei cu 15% pe 3 luni
4. G.I. - Judecătoria M.
99 lit. h

S-a reţinut că judecătorul a avut o atitudine sfidătoare la adresa conducerii instanţei, a acordat consultaţii juridice justiţiabililor, a ameninţat salariaţii instanţei că îi concediază. Hot. 4J/27.04.2006 – avertisment, pt. abaterea disciplinară prev. de art. 99 lit. h)
– irevocabilă prin Decizia nr. 6/02.04.2007 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat
5. M.F., S.E. - Judecătoria V.
99 lit. m, k

Judecătorul M.F. soluţionat o propunere de arestare preventivă deşi, conform repartizării, un alt judecător trebuia să se pronunţe în cauză. Judecătorul S.E. a manifestat atitudini nedemne faţă de colegii de serviciu, concretizate în întreţinerea unor stări conflictuale atât cu judecătorii instanţei, cât şi cu personalul auxiliar, manifestarea unor temeri şi suspiciuni nejustificate faţă de colegii de serviciu, fiind formulată împotriva judecătorului şi acuzaţia practicării unor ritualuri oculte. Hot. 5J/27.04.2006 – acţiunea disciplinară a fost respinsă faţă de judecătorul M.F. iar faţă de S.E diminuarea indemnizaţiei cu 15% pe 3 luni
– irevocabilă prin Decizia nr. 2/19.02.2007 a ÎCCJ – recurs respins ca tardiv
6. C.C. - Judecătoria S.
99 lit. m

Judecătorul nu a respectat modul de repartizare aleatorie a unei cauze Hot. 6J/28.06.2006 – avertisment
– irevocabilă prin Decizia nr. 5/02.04.2007 a ÎCCJ – recursul a fost admis, s-a casat hot. CSM şi s-a respins acţiunea disciplinară
7. T.M. - Judecătoria T.M.
Art. 99 lit. i) şi h)

S-a reţinut că judecătorul figura în evidenţele instanţei, la data de 21 martie 2006, cu un număr de 217 hotărâri judecătoreşti neredactate, pronunţate în perioada mai-decembrie 2005, în condiţiile în care acesta, a participat la un număr de şedinţe şi a pronunţat un număr de hotărâri aproximativ egal cu ceilalţi judecători, judecând doar cauze civile spre deosebire de majoritatea colegilor care aveau repartizate şi cauze penale, iar începând cu data de 1 februarie 2005 a îndeplinit şi atribuţii de judecător delegat la organul financiar local, soluţionând cererile de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari. Hot. 7J/28.06.2006 – diminuarea indemnizaţiei cu 15% pe 2 luni
– irevocabilă prin nerecurare
1. Ţ.S.- Judecătoria N.
Art. 99 lit. h) teza a II-a

Judecătorul a modificat minutele pronunţate în două dosare penale adăugând la pedeapsa aplicată iniţial, cifra ”0”, cu ignorarea flagrantă a dispoziţiilor regulamentare.
Ulterior efectuării menţiunilor corespunzătoare cu privire la aceste sentinţe, atât în condica şedinţelor de judecată, cât şi în registrul de executări penale, judecătorul a modificat minutele din dosare, în sensul că a adăugat câte un „0” la sumele iniţiale pentru ca pedepsele aplicate să se încadreze în limitele prevăzute de lege. Hot. 8J/28.09.2006 – avertisment
– irevocabilă prin Decizia nr. 1/iunie 2007 a ÎCCJ – recursul a fost respins ca nefondat
9. P.I. - Tribunalul B.
Art. 99 lit. h) teza a II-a

S-a reţinut că judecătorul nu s-a pronunţat asupra legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive, cu consecinţa punerii în libertate a unuia dintre inculpaţi Hot. 9J/28.09.2006 – avertisment
- irevocabilă prin nerecurare
10. D.V. – Curtea de Apel B.
99 lit. a

Judecătorul a adresat unui alt judecător scrisori de ameninţare a vieţii şi familiei Hot. 10J/26.10.2006 – excluderea din magistratură

– irevocabilă prin Decizia nr. 9/04.06.2007 – recursul respins ca nefondat
11. S.E. - Judecătoria V.

99 lit. h
Judecătorul a creat o mapă în care păstra încrisurile originale depuse de părţi în diferite cauze, faptă ce a avut drept consecinţă pierderea a două astfel de înscrisuri. Hot. 1J/25.01.2007
–diminuarea indemnizaţiei cu 15% pe 3 luni
Irevocabilă prin Decizia civilă nr.5/07.07.08 Respinge recursul ca nefondat.

12. C.T. – Judecătoria D.
99 lit. a,d

Judecătorul a luat legătura telefonic cu secretarul primăriei – parte într-un dosar aflat pe completul pârâtului şi i-a solicitat să anunţe primarul despre împrejurarea că nu s-au depus concluzii scrise din partea primăriei, solicitând totodată relaţii în legătura cu obiectul litigiului. Hot. 2J/28.02.2007
– acţiunea disciplinară a fost respinsă – irevocabilă prin nerecurare
13. T., G. şi O. –Curtea de Apel T.
99 lit. h

S-a reţinut că pârâţii, membri ai unui complet de recurs, nu au aplicat o decizie pronunţată de ÎCCJ în interesul legii. Hot. 3J/28.02.2007
– acţiunea disciplinară a fost respinsă – irevocabilă prin nerecurare
14. U.G. - Judecătoria Z.
99 lit. k

În timpul şedintei de judecată a avut o atitudine nedemnă faţă de avocatul unei părţi Hot. 4J/28.03.2007
– avertisment
– irevocabilă prin Decizia nr. 10/02.07.2007 a ÎCCJ – admite recursul, modifică în tot hotărârea atacată şi respinge acţiunea disciplinară
15. D.D.D. - Judecătoria P.
99 lit. g

Judecătorul a refuzat să judece o cauză în care a formulat declaraţie de abţinere, deşi cererea de abţinere a fost respinsă Hot. 5J/23.05.2007
– avertisment
– irevocabilă prin Decizia nr. 11/29.10.2007 – recurs respins ca nefondat
16. E. M. – Curtea de Apel C.
99 lit. h

S-a reţinut că judecătorul, după ce a admis în principiu cererile de revizuire, s-a pronunţat asupra suspendării executării hotărârii la care se referă cererile de revizuire deşi trebuia să redistribuie cauzele spre un alt complet. Hot. 6J/26.09.2007
– acţiunea disciplinară a fost respinsă ca nefondată
– irevocabilă prin nerecurare
17. D.D.M. - Judecătoria G.
99 lit. k

în timpului programului de lucru, la sediul Judecătoriei Gurahonţ, a avut loc un conflict verbal şi o agresiune fizică între judecătorul Dinică Dumitru Mircea şi preşedintele instanţei, judecător Câmpiana Crişan, având drept cauză vizita minorei Cristian Alexandra-Maria la instanţă Hot. 7J/28.11.2007
- avertisment
– irevocabilă prin nerecurare
18. F.M. - Tribunalul B.
99 lit. h
Hot. 1J/23.01.2008
- acţiunea disciplinară a fost respinsă ca rămasă fără obiect – irevocabilă prin nerecurare
19. M. R. – Tribunalul B.
Art. 99 lit. i)

S-a reţinut că judecătorul, la data de 28.08.2007, înregistra 194 hotărâri neredactate, din acestea 40 fiind pronunţate în intervalul de timp 19.10.2006 – 20.12.2006. Hot. 2J/23.01.2008 – diminuarea indemnizaţiei lunare brute cu 10% pe 1 lună
irevocabilă prin nerecurare
20. P.G.A. - Curtea de Apel P.
99 lit. g

Hot. 3J/26.03.2008
- acţiunea disciplinară a fost respinsă ca fiind rămasă fără obiect irevocabilă prin nerecurare
21. L.E.- Judecătoria H.
Art. 99 lit. g) şi k)

S-a reţinut că pârâta judecător, în zilele de 04 iunie şi 15 iunie 2007, deşi efectua serviciul de permanenţă, a refuzat primirea unui dosar cu propunere de arestare preventivă şi a refuzat să soluţioneze un dosar având ca obiect verificarea legalităţii măsurii arestării preventive a unui inculpat. De asemenea, la data de 04.06.2007, pârâta a avut o atitudine nedemnă faţă de preşedintele Judecătoriei X, constând în aceea că a adresat acesteia injurii şi insulte, în cadrul unei convorbiri telefonice. Hot. 4J/23.04.2008
- diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe 3 luni
- Irevocabilă prin Decizia nr. 1/ 26.01.2009 a ÎCCJ

22. B.V. – Tribunalul M.
Art. 99 lit. g) şi k)

Judecătorul a refuzat fără o justificare reală şi temeinică să-şi îndeplinească îndatoririle de serviciu şi pe parcursul şedinţelor de judecată din 3.10.2007 şi 17.10.2007 a provocat mai multe incidente de natură să afecteze solemnitatea şedinţei de judecată, şi anume: a comentat cu voce tare mai multe măsuri dispuse de preşedintele de complet; a intrat în dialog direct, fără încuviinţarea preşedintelui cu părţile din proces, grefierul de şedinţă şi avocaţi, făcând reproşuri şi observaţii nejustificate; a făcut observaţii în legătură cu pregătirea profesională a preşedintelui de complet şi a părăsit în timpul şedinţei de judecată, nejustificat sala. Hot. 5J/23.04.2008
- diminuarea indemnizaţiei cu 15% pe 3 luni
Irevocabilă prin decizia nr. 8 din 17.11.2008 a ÎCCJ respinge recursul
23. B. L. – Judecătoria S.M.
Art. 99 lit. h) teza I

S-a reţinut că judecătorul a refuzat să înregistreze pe rolul judecătoriei SM două acţiuni de chemare a sa în judecată. Hot. 6J/23.04.2008
- mutare disciplinară pentru 3 luni, la Judecătoria Bozovici
- Irevocabilă prin Decizia nr. 18/14.06.2010 respinge recursul ca nefondat;

24. N. M. – Tribunalul D.
Art. 99 lit. g) şi k)

Pârâta judecător, la data de 17.11.2006, a părăsit fără motiv şedinţa de judecată în care era planificată şi, ulterior, a refuzat să mai participe la judecarea cauzelor care rămăseseră pe rolul completului precum şi să participe la deliberarea celor 11 cauze rămase în pronunţare. De asemenea, la data de 10.04.2007, în timpul programului de lucru, aceasta a adresat insulte colegilor săi judecători, încercând să îl lovească pe unul dintre aceştia şi, a insultat şi a lovit medicul Tribunalului. Hot. 7J/23.04.2008
- diminuarea indemnizaţiei cu 15% pe 3 luni
- Irevocabilă prin Decizia nr. 7 din 29.09.2008 – respinge recursul ca nefondat.

25. B.I. – Tribunalul C.S.
Art. 99 lit. h) teza a II-a

Pârâtul - judecător sindic, investit cu soluţionarea dosarului nr. 4992/COM/1999, a primit la data de 04.09.2007 cererea de recurs formulată de petiţionara bancă comercială împotriva sentinţei comerciale nr. 930/JS/07.06.2007 şi a înaintat-o Curţii de Apel Y la data de 29.01.2008. Hot. nr. 8J/25.06.2008
„avertisment”

Irevocabilă prin Decizia nr. 7/23.03.2009, a ÎCCJ – respinge recursul ca nefondat.

26. F.A. - Judecătoria C.
Art. 99 lit. h) teza I

S-a reţinut că judecătorul a modificat minuta hotărârii pronunţată într-un dosar civil, după înscrierea ei în condica de şedinţă şi în evidenţele electronice ale instanţei, fără a semna respectivele modificări, contrar dispoziţiilor art. 265 din Codul de procedură civilă. Hot. nr. 9J/25.06.2008
„avertisment”

Irevocabilă prin Decizia nr. 4/ 25.01.2010 a ÎCCJ
Respinge recursul ca nefondat

27. T.M. – Judecătoria T.M.
Art. 99 lit. h) teza a II-a

Judecătorul, în 3 dosare penale a pronunţat soluţia în sala de judecată, imediat după acordarea cuvântului la dezbateri, fără a delibera în secret şi fără a întocmi în prealabil o minută, precum şi că în dosarul penal nr. 8218/2007 al Judecătoriei, după pronunţarea soluţiei de condamnare a inculpatului la amendă penală, ulterior, printr-o încheiere de îndreptare eroare materială, a modificat soluţia, în sensul achitării aceluiaşi inculpat, pentru aceeaşi faptă. Hotărârea nr. 10J/ 24.09.2008
„excludere din magistratură”
Irevocabilă prin Decizia nr. 6 din 23.02.2009, cu majoritate: respinge recursul ca nefondat;
28. B. A. – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 99 lit. i)

S-a reţinut că magistratul asistent a redactat o decizie civilă, cu depăşirea cu un an şi zece luni a termenului de 30 zile prevăzut de art. 264 aliniat 1 din Codul de procedură civilă şi că, în perioada iulie 2007 – iunie 2008 a redactat cu întârziere, în general cu mult peste termenul prevăzut de lege, deciziile şi încheierile ce i-au revenit spre motivare. Hotărârea nr. 11J/ 22. 10.2008
„diminuarea indemnizaţiei lunare brută cu 15% pe 3 luni”
Irevocabilă prin Decizia nr. 6/ 22.02.2010 a ÎCCJ
Respinge recursul ca nefondat

29. T.M. – Tribunalul B.
Art. 99 lit. h) teza a II-a

Judecătorul, la datele de 10.12.2007, 11.02.2008, 12.03.2008 şi 11.04.2008, a soluţionat între termenele de judecată, în camera de consiliu şi fără participarea procurorului, cererile formulate de inculpaţii X şi Y, privind încuviinţarea părăsirii ţării, în condiţiile în care, faţă de aceştia, se dispusese anterior înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara (inculpat X) şi respectiv liberarea provizorie pe cauţiune (inculpat Y).
Încuviinţarea cererilor de părăsire a teritoriului ţării s-a făcut de către judecător printr-o rezoluţie înscrisă pe respectivele cereri, fără a încunoştinţa în prealabil procurorul de data stabilită pentru judecată, ulterior, predând cererile pe care înscrisese rezoluţiile grefierului de şedinţă, a întocmit încheieri şi a solicitat acestuia să contacteze pe unul dintre procurori în vederea menţionării lui în cuprinsul actului procedural şi consemnării retroactive a concluziilor. Hot. nr. 12J/5.11.2008
diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni Irevocabilă prin Decizia nr. 11/28.09.2009 a ÎCCJ
– admite recursul, respinge acţiunea ca rămasă fără obiect
30. G.A. – Judecătoria D.T.
Art. 99 lit. h) teza a II-a

S-a reţinut că judecătorul, nu a respectat normele de procedură incidente în cauză, împrejurare care a condus la vătămarea drepturilor procesuale ale părţilor, prin prelungirea duratei procedurii judiciare în care au fost implicate, ca urmare a casării hotărârii pronunţate de pârâtul judecător şi trimiterii cauzei spre rejudecare la instanţa de fond. Hot. nr. 13 J/26.11.2008
diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni
irevocabilă prin nerecurare
31. C.D.A. – Judecătoria S.
Art. 99 lit. k)

S-a reţinut că pârâtul judecător a adresat preşedintelui instanţei o serie de afirmaţii jignitoare, în cadrul unei discuţii purtate cu acesta, care, prin conţinut şi obiect, depăşesc limitele de comportament admise în interiorul unei instanţe. Hot. nr. 14J/11.12.2008
Respinge excepţia de neconvenţionalitate.
Respinge excepţia de neconstituţionalitate.
Respinge acţiunea ca neîntemeiată.
Irevocabilă prin nerecurare (06.03.2009)
32. R.S.L. şi P.A.A. – Curtea de Apel C.
Art. 99 lit. k)

S-a reţinut că între judecătorii PAA şi RSL a existat o relaţie apropiată începând cu anul 2005, pe parcursul căreia au apărut multe stări conflictuale, consumate atât la serviciu cât şi în afara instanţei.
Întrucât judecătorul RSL avea în multe situaţii un comportament violent faţă de judecătorul PAA, pentru a riposta în timpul conflictelor, aceasta din urmă şi-a procurat spray-uri lacrimogene pe care, în câteva rânduri, le-a folosit împotriva judecătorului RSL.
De asemenea, între cei doi judecători a avut loc un conflict în sediul instanţei, în cadrul căruia judecătorul PAA a folosit asupra judecătorului RSL spray-ul lacrimogen, iar acesta a fotografiat-o.
În continuare cei doi şi-au adus reciproc insulte grave, folosind cuvinte obscene, care au fost auzite atât de jandarmul de serviciu cât şi de alte persoane. Hot. nr. 15J/18.12.2008
Pentru Pop Anca Adriana diminuarea indemnizaţiei cu 15% pe 3 luni pt. abaterea disciplinară prev. de art. 99 lit. k)
Pentru Rus Sergiu Leon – excludere din magistratură pt. abaterea disciplinară prev. de art. 99 lit. k)
În curs de soluţionare a recursului declarat de pârâţi
termen 27.04.2011, 23.05.2011
33.
M.V. – Judecătoria V.
Art.99 lit. k
Hot. nr. 1 J/28.01.2009
Respinge acţiunea ca rămasă fără obiect
Irevocabilă prin nerecurare

19.03.2009
34. B.R. – Judecătoria T.
Art. 99 lit. a

S-a reţinut că judecătorul, care la data numirii în funcţie deţinea acţiuni la o societate bancară, a păstrat această calitate şi pe parcursul exercitării funcţiei. Hot. nr. 2 J/28.01.2009
Respinge acţiunea ca neîntemeiată
Irevocabilă prin nerecurare; primit dovada de comunicare; comunicat la 29.05.2009
35. G.G. – Curtea de Apel B.
Art. 99 lit. i)

S-a reţinut că judecătorul a redactat o sentinţă civilă cu depăşirea cu mai mult de 5 luni a termenului de 30 zile prevăzut de art. 17 aliniat 3 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, iar în perioada ianuarie 2008 – septembrie 2008 a redactat cu întârziere, în general cu mult peste termenul prevăzut de lege, deciziile şi sentinţele ce i-au revenit spre motivare Hot. nr. 3 J/11.02.2009
diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni
Irevocabilă prin nerecurare (06.03.2009)
36. F.A. – Judecătoria C.
Art. 99 lit. h) teza a II-a

S-a reţinut că judecătorul, în perioada în s-a aflat în posesia unui dosar, a pierdut înscrisurile depuse de părţi la ultimul termen de judecată (tranzacţia şi procura autentificată), a procedat la stingerea litigiului pe cale amiabilă fără a verifica prezenţa părţilor şi a limitelor mandatului de reprezentare, în condiţiile în care în cuprinsul tranzacţiei se menţionează că două dintre părţi sunt reprezentate de procurator şi nu a respectat decizia instanţei de recurs deşi dispoziţiile acesteia erau obligatorii după casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare. Hot. nr. 4 J/11.02.2009
Excludere din magistratură -
irevocabilă prin Decizia nr.1/ 25.01.2010 a ÎCCJ: admite recursul, modifică hotărârea în sensul că dispune înlocuirea măsurii excluderii din magistratură cu sancţiunea diminuării indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni;

37. L.M. – Judecătoria C.
Art. 99 lit. i)

S-a reţinut că judecătorul a redactat o sentinţă civilă cu depăşirea cu 9 luni a termenului de 30 zile prevăzut de art. 264 alin. 1 din Codul de procedură civilă, şi că în perioada octombrie 2007 – august 2008 a redactat cu întârziere, în general cu mult peste termenul prevăzut de lege, sentinţele ce i-au revenit spre motivare. Hot. nr. 5 J/25.02.2009
Avertisment
Irevocabilă prin nerecurare (12.05.2009)
38. B.V. – Tribunalul M.
Art. 99 lit. g) şi k)

Judecătorul a refuzat fără o justificare reală şi temeinică să-şi îndeplinească îndatoririle de serviciu şi pe parcursul şedinţelor de judecată din 3.10.2007 şi 17.10.2007 a provocat mai multe incidente de natură să afecteze solemnitatea şedinţei de judecată, şi anume: a comentat cu voce tare mai multe măsuri dispuse de preşedintele de complet; a intrat în dialog direct, fără încuviinţarea preşedintelui cu părţile din proces, grefierul de şedinţă şi avocaţi, făcând reproşuri şi observaţii nejustificate; a făcut observaţii în legătură cu pregătirea profesională a preşedintelui de complet şi a părăsit în timpul şedinţei de judecată, nejustificat sala. Hot. nr. 6 J/25.02.2009
Respinge acţiunea ca rămasă fără obiect

Irevocabilă prin nerecurare
39. P.H.A. – Judecătoria R.
Art. 99 lit. i)

S-a reţinut că la data de 6 noiembrie 2008, judecătorul, înregistra un număr de 64 hotărâri civile pronunţate în anii 2006, 2007 şi 2008, precum şi un număr de 14 sentinţe penale pronunţate în anii 2007 şi 2008, care nu erau redactate. Hot. nr. 7 J/11.03.2009
diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni
Irevocabilă prin Decizia nr. 8/02.03.2010 a ÎCCJ– respinge recursul ca nefondat;
40. B.I. - Judecătoria P., D.M., C.F. – Curtea de Apel P.
Art. 99 lit. b)

S-a reţinut că pârâta judecător B.I. a solicitat relaţii unui ofiţer de poliţie în legătură cu procedura de înmatriculare a unui autoturism precum şi pentru procedura de preschimbare a permisului de conducere. Hot. nr. 8 J/29.04.2009
Respinge acţiunea ca neîntemeiată faţă de B. I. şi C.F.

Disjunge cauza faţă de D.M.; acordă termen la 27.05.2009 Irevocabilă prin nerecurare la 08.07.2009


41. I. S. - Tribunalul B.
Art. 99 lit.k Hot. nr. 9 J/ 29.04.2009
Respinge acţiunea ca rămasă fără obiect

Irevocabilă prin nerecurare (05.06.2009)
42. C.T.G. - Judecătoria O.
Art. 99 lit. e)

S-a reţinut că judecătorul C.T., pe parcursul soluţionării mai multor cauze, în mod repetat, nu a respectat dispoziţiile art. 201 Cod procedură civilă referitoare la stabilirea prin încheiere a obiectivelor expertizei dispuse în cauză şi nici a acelora privind încuviinţarea obiectivelor cu respectarea principiului contradictorialităţii, nu a dat eficienţă dispoziţiilor art. 1081 şi următoarele din Codul de procedură civilă referitoare la aplicarea sancţiunilor pecuniare faţă de părţi, martori, experţi sau alţi participanţi la proces care nu au respectat dispoziţiile instanţei şi a administrat probele în etape, fără respectarea dispoziţiilor în materie. Hot. 10 J/29.04.2009
Avertisment Irevocabilă prin nerecurare
43. N.M. - Tribunalul D.
Art. 99 lit. h) teza a II-a şi m)

Judecătorul, deşi a avut cunoştinţă de împrejurarea că dosarul i-a fost repartizat spre soluţionare cu încălcarea dispoziţiilor legale privind distribuirea aleatorie a cauzelor, nu a prezentat acest aspect conducerii secţiei, a dispus preschimbarea termenului de judecată din, a luat măsuri procesuale pe parcursul instrumentării dosarului şi a soluţionat în fond cauza.
De asemenea, pe parcursul judecării dosarului penal, acesta nu a luat măsurile corespunzătoare în vederea unei eventuale conexări a cauzei la un alt dosar care avea acelaşi obiect şi privea acelaşi condamnat, a omis lămurirea tuturor aspectelor esenţiale pentru justa soluţionare a cauzei iar din considerentele hotărârii au lipsit motivele pe care s-a întemeiat decizia de admitere a cererii de întrerupere a executării pedepsei. Hot. 11 J/29.04.2009

Excludere din magistratură

Irevocabilă prin Decizia nr.18 /23.11.2009 a ÎCCJ : Admite recursul; modifică în tot hotărârea atacată în sensul că: respinge ca tardivă acţiunea disciplinară cu privire la abaterea disciplinară prev. de art. 99 lit. m din Legea nr. 303/2004; respinge ca neîntemeiată acţiunea disciplinară cu privire la abaterea disciplinară prev. de art. 99 lit. h teza a II-a, din acelaşi act normative. Irevocabilă.

44. O.A.N. – Judecătoria B.
Art. 99 lit. g) şi i)

S-a reţinut că în mai multe dosare judecătorul nu a pronunţat în termen hotărârile şi nu a consemnat situaţia dosarelor în condica şedinţelor de judecată, aspecte care au condus la îngreunarea activităţii întregii instanţe şi influenţând negativ percepţia justiţiabililor asupra activităţii instanţei, aprecierile negative fiind determinate de faptul că aceştia nu puteau lua la cunoştinţă despre situaţia dosarelor personale.
Totodată, s-a mai reţinut că acesta înregistra un număr de 107 hotărâri neredactate în termenul legal, în condiţiile în care, activitatea desfăşurată de acesta s-a situat sub media pe instanţă, nu a îndeplinit alte atribuţii decât cele de judecată iar în perioada anterioară exercitării acţiunii disciplinare, deşi a fost degrevat de participarea la şedinţele de judecată, nu a depus diligenţe pentru motivarea hotărârilor restante. Hot. 12J/29.04.2009
Excludere din magistratură
Decizia nr. 5/ 22.02.2010 a ÎCCJ
Admite recursul, modifică hotărârea în sensul că aplică sancţiunea diminuării indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni

45. C.T., M.C., N.D. - Tribunalul M.
Art. 99 lit. h) teza a II-a

S-a reţinut că într-o cauză, după redactarea deciziei, ataşarea hotărârii la mapa instanţei şi evidenţierea soluţiei în programul informatic al tribunalului, judecătorii au procedat la redactarea unei alte forme a deciziei, care cuprindea o modificare a dispozitivului, procedându-se la înlocuirea exemplarelor originale ale deciziei aflate atât în dosarul cauzei, cât şi în mapa de hotărâri, efectuându-se modificările corespunzătoare şi în evidenţele informatizate ale instanţei.
Ulterior, constatându-se că părţile obţinuseră copii atât de pe decizia redactată în prima formă, cât şi de pe cea de a doua formă a hotărârii, fiind invocate aceste aspecte în şedinţa publică de judecată, completul de judecată a procedat din nou la înlocuirea celei de-a doua forme a hotărârii, cu forma iniţială a deciziei, pentru ca ulterior să se pronunţe o încheiere de îndreptare a erorii materiale prin care s-au rectificat erorile ce determinaseră modificarea conţinutului deciziei iniţiale. Hot. 13 J/13.05.2009
Secţia pentru judecători a respins acţiunea: ca neîntemeiată în ce priveşte pe judecătorii C.T. şi M. C. şi, ca rămasă fără obiect în cazul judecătoarei N.D.

Irevocabilă prin nerecurare
46. D.M. – Curtea de Apel P.
Art. 99 lit. b)

S-a reţinut că pârâta judecător a solicitat relaţii unui ofiţer de poliţie în legătură cu procedura obţinere a permisului de conducere, solicitându-i să soluţioneze cererea unei persoane în alt cadru decât cel legal, reglementat pentru toţi cetăţenii. Hot. nr. 14 J/24.06.2009
diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni
Irevocabilă prin Decizia 3.05.2010 a ÎCCJ respins ca nefondat
47. B.A. - Magistrat asistent la ÎCCJ
Art. 99 lit. h) teza a II-a

S-a reţinut că, în calitate de magistrat asistent, a redactat cu o întârziere de 10 luni o decizie civilă a Secţiei Civile a ÎCCJ, aceasta fiind predată membrilor completului de judecată, pentru a fi semnată după mai mult de 6 luni de la data redactării.
De asemenea, s-a mai reţinut că aceasta, în anul 2009 înregistra restanţe în predarea hotărârilor membrilor completului de judecată, în vederea semnării lor şi cu privire la alte 59 hotărâri, dintre acestea 12 fiind pronunţate în anul 2007 şi 47 în cursul anului 2008. Hot. nr. 15 J/25.06.2009

Excludere din magistratură
Irevocabilă prin Decizia nr. 9/ 22.03.2010 a ÎCCJ admite recursul, modifică hotărârea atacată în sensul aplicării sancţiunii diminuării indemnizaţiei lunare brute cu 15% pe 3 luni;

48. A.C. - Judecătoria O.
Art. 99 lit. j
Hot. 21 J/09.09.2009
Respinge acţiunea ca rămasă fără obiect
Irevocabilă prin nerecurare
49. R.S. - Judecătoria T.
Art. 99 lit. k
Hot. 22 J/09.09.2009
Respinge acţiunea ca rămasă fără obiect
Irevocabilă prin nerecurare
50. A.I., V.D., T.M. - Curtea de Apel G.
Art. 99 lit. h) teza a II-a

S-a reţinut că pârâţii judecători, cu ocazia soluţionării cererii de recurs, nu au aplicat decizia nr. LXXVIII din 5 noiembrie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, încălcând astfel prevederile art. 329 Cod procedură civilă. Hot. 23 J/09.09.2009
Respinge acţiunea ca nefondată

Irevocabilă prin nerecurare
51. P.C. - Judecătoria G.
Art. 99 lit. h) teza a II-a

S-a reţinut că în două cauze, judecătorul a procedat la efectuarea verificărilor impuse de art. 3001 Cod procedură penală, cu încălcarea garanţiilor esenţiale recunoscute persoanelor în materia dreptului la libertate, încălcând dreptul la apărare al inculpaţilor arestaţi preventiv, atât din perspectiva dreptului acestora de a se prezenta şi de a participa în proces la momentul verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive, cât şi din perspectiva dreptului de a fi asistaţi de apărători aleşi sau din oficiu.
De asemenea, s-a reţinut nerespectarea şi necunoaşterea, de către judecător, a dispoziţiilor procedurale privind judecata în cauzele cu inculpaţi minori, cu consecinţa încălcării unor garanţii esenţiale recunoscute părţilor din proces, prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute. Hot. 24 J/09.09.2009
Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15 % pe 3 luni

Irevocabilă prin nerecurare
52. P.L.M. - Judecătoria B.
Art. 99 lit. e) şi h)

Pe parcursul soluţionării mai multor cauze judecătorul nu a dispus măsurile corespunzătoare pentru soluţionarea cu celeritate a cauzelor, manifestând lipsă de rigoare în aplicarea dispoziţiilor procesual civile, iar într-o altă cauză şi-a exercitat necorespunzător îndatoririle profesionale prin nerespectarea dispoziţiilor art. 31 alin. 3 Cod procedură civilă care prevăd că din momentul recuzării sale, pârâtul judecător avea obligaţia de a nu mai efectua nici un act de procedură în cauză, chiar dacă recuzarea se formulase în şedinţă publică şi în timpul dezbaterilor precum şi ale art. 303 alin. 6 Cod procedură civilă care prevăd obligaţia instanţei de a înainta cererea de recurs formulată de apărătorul reclamantului în dosarul anterior menţionat, împreună cu dosarul cauzei la tribunal, în vederea soluţionării căii de atac. Hot. 25 J/07.10.2009
Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15 % pe 3 luni

Irevocabilă prin Decizia nr. 15/17.05.2010 a ÎCCJ,
Admite recursul; modifică în tot hotărârea în sensul că respinge ca neîntemeiată acţiunea disciplinară

53. G.B. - Judecătoria G.
Art. 99 lit. k)

S-a reţinut că modalitatea în care s-a procedat la repartizarea dosarului nr. 851/237/2009 al Judecătoriei X, pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive, a avut drept consecinţă direcţionarea soluţionării pe fond a acestei cauze de către un anumit complet de judecată, cu nerespectarea principiului repartizării aleatorii a cauzelor, reglementat de dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară, republicată şi modificată. Hot. 26J/07.10.2009
Respinge acţiunea
Irevocabilă prin nerecurare
54. F.A. - Tribunalul B.
Art. 99 lit. a, j
Hot. 27J/08.10.2009
Respinge acţiunea ca rămasă fără obiect
Respinge recursul ca nefondat Irevocabilă prin Decizia nr. 7/ 22.02.2010 a ÎCCJ

55. D.M. - CA P.
Art. 99 lit. b
Hot: nr. 28J/04.11.2009
Respinge acţiunea ca rămasă fără obiect
Irevocabilă prin nerecurare
56. D.L.J. – Judecătoria C.
Art. 99 lit. k)

S-a reţinut că pârâta judecător, a adresat reproşuri grefierului de şedinţă, grefierului şef şi preşedintelui judecătoriei, reproşuri ce au depăşit limitele rezonabile ale unor îndrumări, atenţionări sau critici, acceptabil a fi exprimate cu privire la activitatea profesională a grefierilor sau cu referire la modul organizare a activităţii în cadrul instanţei. Hot. nr. 29 J/04.11.2009
Respinge acţiunea

Irevocabilă prin nerecurare
57. R.M. - Judecătoria B.
Art. 99 lit. h) teza a II-a

S-a reţinut că judecătorul nu a respectat prevederile legale referitoare la dispunerea măsurilor pregătitoare judecăţii şi soluţionarea incidentelor procedurale, la activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor şi menţionarea în condica de şedinţă a soluţiilor pronunţate, precum şi la calitatea motivării hotărârilor judecătoreşti, fapt ce a condus la apariţia unor disfuncţionalităţi în activitatea Judecătoriei B. Hot. nr. 30 J/04.11.2009
diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni
irevocabilă prin Decizia nr. 14/ 17.05.2010 a ÎCCJ
Respinge recursul ca nefondat

58. U.C. - Curtea de Apel B.
Art. 99 lit. g)

Pârâtul judecător, având de motivat o hotărâre pronunţată într-un complet de recurs, a întocmit un proiect de hotărâre, în parte contrar celor stabilite la deliberări şi a refuzat să semneze hotărârea tehnoredactată şi semnată de către ceilalţi membri ai completului de judecată, sub motivul suplimentar, neavut în vedere la deliberări, că se dă o interpretare greşită unui text de lege, fără a se apropia de părerea mai puţin severă ce a fost stabilită la deliberări, situaţie care a avut drept consecinţă temporizarea ciclului procesual al cauzei. Hot. nr. 31/J/18.11.2009
diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni
irevocabilă prin Decizia nr. 16/ 17.05.2010 a ÎCCJ
Admite recursul; modifică în tot hotărârea în sensul că respinge ca neîntemeiată acţiunea disciplinară

59. T.D.M. L. - Judecătoria T.
Art. 99 lit. i) şi h)

S-a reţinut că judecătorul figura în evidenţele instanţei, la data de 21 martie 2006, cu un număr de 217 hotărâri judecătoreşti neredactate, pronunţate în perioada mai-decembrie 2005, în condiţiile în care acesta, a participat la un număr de şedinţe şi a pronunţat un număr de hotărâri aproximativ egal cu ceilalţi judecători, judecând doar cauze civile spre deosebire de majoritatea colegilor care aveau repartizate şi cauze penale, iar începând cu data de 1 februarie 2005 a îndeplinit şi atribuţii de judecător delegat la organul financiar local, soluţionând cererile de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari. Hot. 32 J/02.12.2009
diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni

Irevocabilă prin nerecurare

60. F.C.M. - Judecătoria T.
Art. 99 lit. e) şi i)

A amânat nejustificat şi în mod repetat pronunţarea hotărârilor, pe o durată semnificativă de timp, în multe dintre cauzele reţinute spre soluţionare şi, în mai mult de jumătate din dosarele soluţionate în perioada ianuarie-august 2009 a motivat hotărârile judecătoreşti cu depăşirea termenului prevăzut de 264 alin. 1 din Codul de procedură civilă, întârzierile înregistrate de pârâta judecător fiind şi de 8 luni de zile. Hot. 33 J/16.12.2009
diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe o lună
Irevocabilă prin nerecurare
61. D. D.P. - Judecătoria T.
Art. 99 lit. i)

Judecătorul a redactat hotărârile cu întârzieri ce au depăşit uneori cu 9 şi chiar 11 luni termenul legal, în condiţiile în care nu a avut o încărcătură mai mare decât a celorlalţi judecători şi nu a îndeplinit atribuţii sau activităţi suplimentare Hot. nr. 1 J/03.03.2010
Avertisment

Irevocabilă prin nerecurare


62. A. I. - Judecătoria C.
Art. 99 lit. i) şi h) teza a II-a

Nu a manifestat interes pentru redactarea în termen a hotărârilor, nu a ţinut o evidenţă strictă a circuitului administrativ jurisdicţional al dosarelor, nu a predat în toate situaţiile conceptele spre motivare, nu a dat îndrumări grefierului de şedinţă, nu l-a controlat şi nu a anunţat conducerea instanţei despre modul defectuos de lucru al acestuia, a lăsat la latitudinea acestuia care anume hotărâri să fie redactate, nu a predat ori nu a explicat care anume formular urma să fie folosit de grefier (în măsura în care acest lucru era posibil) şi nu a semnat hotărârile motivate perioade îndelungate. Hot. nr. 2 J/17.03.2010
Avertisment
În recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Termen: 28.02.2011, 27.04.2011, 23.05.2011
63. P.S. - Tribunalul M.
Art. 99 lit. h
Hot. nr. 3 J/07.04.2010
Respinge acţiunea ca rămasă fără obiect
Irevocabilă prin nerecurare
64. D.M.D. - Judecătoria C.
Art. 99 lit. i)

S-a reţinut că judecătorul a înregistrat întârzieri de până la 8 luni în redactarea unui număr de 149 hotărâri, în condiţiile în care nu a avut o activitate mai încărcată decât a celorlalţi judecători din instanţă. Hot. nr. 4J/07.04.2010
diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni

Irevocabilă prin Decizia nr. 19/ 27.09.2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - respinge recursul ca nefondat
65. I.M. - Judecătoria T.
Art. 99 lit. e) şi i)

S-a reţinut că, pe parcursul instrumentării şi soluţionării mai multor cauze, judecătorul a dat dovadă de lipsă de rigurozitate în aplicarea dispoziţiilor procesual civile, a dispoziţiilor privitoare la taxele judiciare de timbru, nu a aplicat dispoziţiile legale ce asigură soluţionarea cu celeritate a cauzelor şi a dispus amânarea repetată a pronunţării hotărârilor, pentru perioade îndelungate de timp şi totodată a redactat cu întârzieri de până la 5 luni hotărârile pronunţate. Hot. nr. 5 J/07.04.2010
Avertisment
Irevocabilă prin nerecurare
66. D.D. - Tribunalul C.
Art. 99 lit. h) teza I şi i)

Judecătorul, în calitate de preşedinte al tribunalului, a determinat persoanele din subordinea sa, să completeze cu date necorespunzătoare adevărului rubricile registrului de evidenţă a redactării hotărârilor, cu scopul de a ascunde faptul că depăşise termenul legal de redactare a hotărârilor judecătoreşti.
În aceeaşi calitate, a dispus comunicarea către conducerea curţii de apel şi CSM, a unor rapoarte privind situaţia restanţelor în redactări ce cuprindeau date nereale, prin omisiunea de a se menţiona propriile hotărâri nemotivate în termen legal.
Totodată, s-a reţinut că a redactat un număr de 102 hotărâri judecătoreşti peste termenul legal, în unele cazuri întârzierile fiind şi de 3 ani, cu consecinţa temporizării procedurilor judiciare. Hot. nr. 6J/09.06.2010
Excludere din magistratură
Irevocabilă prin Decizia 25/06.12.2010 a ÎCCJ – respinge recursul ca nefondat

67. C.C.M. - Tribunalul B.
Art. 99 lit. i)

S-a reţinut că pârâta judecător nu a redactat în termenul prevăzut de art. 310 alin. 2 Cod procedură penală un număr semnificativ de hotărâri judecătoreşti, înregistrând întârzieri considerabile în motivarea acestora, în unele situaţii de aproximativ un an de zile, în condiţiile în care în anul 2009, faţă de colegii judecători din secţie, nu a avut o participare mai mare la şedinţele de judecată, numărul de hotărâri pronunţate care i-au revenit spre motivare fiind cu mult mai mic decât media pe instanţă (282 hotărâri redactate, faţă de 585 hotărâri redactate/judecător). Hot. nr. 7 J/09.06.2010
Avertisment
irevocabilă prin nerecurare
68. J.C. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 99 lit. a)

S-a reţinut în esenţă că, în cursul zilei de 26.11.2009, la invitaţia senatorului V.C. determinată de ajutorul promis de acesta colegului său de partid M.A., pentru soluţionarea favorabilă a două cauze penale aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pârâtul judecător a acceptat solicitarea de intervenţie în cele două cauze penale, stabilind de comun acord un anumit mod de lucru, în sensul că urma să-l contacteze pe acesta, a doua zi după obţinerea informaţiilor. Hot. nr. 8 J/09.06.2010
Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de o lună

Irevocabilă prin Decizia nr. 23/ 22.11.2010 a ÎCCJ– admite recursul; casează hotărârea şi pe fond respinge acţiunea ca rămasă fără obiect urmare a eliberării din funcţie, prin pensionare.
69. T.G.S. şi M.A. - Curtea de Apel P.
Art. 99 lit. h) teza a II-a

S-a reţinut că pârâţii judecători, cu ocazia soluţionării recursului formulat împotriva deciziei penalele nr. 178/23.09.2008 pronunţată de Tribunalul Argeş, nu au aplicat decizia în interesul legii nr. XLVIII din 4 iunie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu motivarea că decizia în interesul legii ar fi neconstituţională, încălcând astfel prevederile art. 4142 Cod procedură penală. Hot. nr. 10 J/30.06.2010
Respinge acţiunea ca neîntemeiată.
Irevocabilă prin nerecurare
70. A.I., A.P. - Judecătoria C.
Art. 99 lit. e) şi h) teza a II-a

S-a reţinut că, în activitatea de judecată desfăşurată de pârâţii judecători în cadrul completelor desemnate să soluţioneze cereri privind încuviinţarea executării silite, prin maniera de interpretare distorsionată a normelor procedurale, au impus părţilor condiţii şi parcurgerea unei proceduri prealabile, pe care legea nu le prevede.
Totodată, s-a reţinut că datorită modului în care pârâţii judecători au interpretat normele ce reglementează atribuţiile şi competenţa judecătorului delegat cu privire la executarea silită, cu consecinţa înaintării dosarelor preşedintelui instanţei şi, ulterior, restituirea acestora celor două complete iniţial investite, precum şi a dispoziţiilor incidente în materia executării silite, prin instituirea obligaţiei în sarcina creditorului de a urma o procedură prealabilă introducerii cererii de executare silită, obligaţie nereglementată de vreo dispoziţie legală, au temporizat procedura de soluţionare a unui număr mare de cauze. Hot. nr. 11 J/30.06.2010
Respinge acţiunea ca neîntemeiată.
Irevocabilă prin nerecurare
71. T.D.M.L. - Judecătoria T.
Art. 99 lit. e) şi i)

S-a reţinut că, într-un număr de 76 cauze pronunţate în perioada 01.09.2009 – 31.12.2009 şi în 24 cauze pronunţate în perioada 01.01.2010 – 30.04.2010 pârâta judecător a dispus amânarea succesivă a pronunţării, pe perioade ce depăşesc termenul de 7 zile prevăzut de art. 260 din Codul de procedură civilă iar pe de altă parte, pentru un număr de 135 hotărâri pronunţate în perioada august 2009-31.03.2010 termenul de redactare a fost cu mult depăşit, acestea nefiind redactate până la data de 14.05.2010. Hot. nr. 12 J /29.09.2010
Excludere din magistratură

Decizia nr. 56/ 14.03.2011 completul 5 al ÎCCJ
Respinge recursul ca nefondat
72. C.M.C. - Tribunalul B.
Art. 99 lit. i) şi h) teza a II-a

Judecătorul nu a întocmit în termenele legale considerentele încheierilor de şedinţă pronunţate la datele de 11.03.2010 şi 03.05.2010, nu a verificat activitatea grefierului de şedinţă şi nu a asigurat prezentarea dosarului de fond penal nr. 11872/2010 în şedinţa de judecată pentru a da posibilitatea părţilor să-l consulte, ceea ce a avut drept consecinţă înaintarea cu întârziere a dosarului în recurs, nerespectarea termenului de 3 zile pentru soluţionarea recursului, amânarea judecăţii faţă de lipsa dosarului de fond, formularea unei cereri de strămutare întemeiată, printre altele, pe nerespectarea dispoziţiilor legale de către completul de judecată şi necesitatea formulării unei sesizări de către preşedintele Curţii de Apel B. cu referire la neregulile semnalate în cererea de strămutare.
De asemenea, s-a reţinut că nu a redactat în termenul prevăzut de art. 310 alin. (2) Cod procedură penală un număr semnificativ de hotărâri judecătoreşti, înregistrând întârzieri considerabile în motivarea acestora, cea mai mare fiind de un an şi 4 luni, în condiţiile în care în anul 2010 s-a situat sub media pe secţie în ceea ce priveşte numărul dosarelor soluţionate şi al celor redactate. Hot. nr. 13 J/29.09.2010
Respinge acţiunea ca neîntemeiată
Irevocabilă prin nerecurare
73. C.C. - Judecătoria T.
Art. 99 lit. g), h), j) şi k)

Judecătorul, a refuzat în mod nejustificat să participe la judecarea a trei dosare penale ce i-au fost repartizate, deşi era prezentă în instanţă.
De asemenea, aceasta a redactat încheierile de şedinţă cu elemente ce nu sunt prevăzute de lege, încălcând astfel dispoziţiile art. 305 Cod procedură penală, text de lege care stabileşte că în cauzele având ca obiect verificarea stării de arest, acestea se judecă în camera de consiliu. Astfel, a impus grefierei să modifice încheierile de şedinţă din data de 24.06.2009, în sensul de a fi trecut: „Preşedinte: C.C. – Specializare civil”.
S-a mai reţinut în sarcina judecătorului că în zilele de 12 iunie 2009 şi 15 iunie 2009, când era planificată în şedinţa de judecată, nu s-a prezentat la serviciu, lipsind nemotivat precum şi faptul că a manifestat o atitudine necolegială faţă de unul dintre grefierii de şedinţă, incompatibilă cu obligaţia de respect şi bună credinţă, de calm, răbdare şi politeţe pe care un judecător trebuie să le manifeste cu toate persoanele cu care vine în contact, în calitate oficială.
Hot. nr. 14 J /13.10.2010
Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de o lună pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. g).
Respinge acţiunea cu privire la săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza I, j) şi k)
În curs de soluţionare a recursului
Termen: 28.03.2011, 23.05.2011
74. V.D. - Curtea de Apel G.
Art. 99 lit. d)

Judecătorul ar fi furnizat numitului D.A.M. date privind ora la care urma să fie făcută pronunţarea în dosarul nr. 1959/2008 al Curţii de Apel X, care se circumscriu noţiunii de secret al deliberării şi, de asemenea, ar fi furnizat acestuia date şi informaţii din dosar, care vizau obiectul, valoarea litigiului şi natura raportului dedus judecăţii, care au caracter confidenţial întrucât sunt accesibile numai părţilor din proces şi respectiv persoanelor care justifică un interes legitim în condiţiile art. 92 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor Hot. nr. 15 J /27.10.2010
Respinge acţiunea disciplinară, ca neîntemeiată.

Irevocabilă prin nerecurare
75. M. F. - Judecătoria R.
Art. 99 lit. h) teza I şi m)

S-a reţinut că, prin soluţionarea cererilor de preschimbare a primului termen de judecată şi judecarea cauzelor în fond la acelaşi termen, de către judecătorul de permanenţă, s-a încălcat atât principiul continuităţii completului de judecată dar şi principiul repartizării aleatorii a dosarelor. De asemenea, s-a reţinut că au fost încălcate dispoziţiile privind repartizarea aleatorie a dosarelor şi prin modalitatea de întocmire a planificării de permanenţă, pentru perioada 16 iulie 2009 - 1 august 2009 fiind identificate două planificări, cu un conţinut diferit.
De asemenea, s-a mai reţinut că, judecătorul a procedat la admiterea cererilor de preschimbare a termenului de judecată fără a verifica existenţa unor motive temeinice apoi a trecut la soluţionarea în fond a acestor cauze deşi părţile nu erau citate, şi a constatat că s-a renunţat la judecată Hot. nr. 16 J /27.10.2010
Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de trei luni pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza I şi m)
Decizia nr. 57/14.03.2011 completul de 5 judecători al ÎCCJ
Respinge recursul ca
nefondat
76. M.G. - Judecătoria V.
Art. 99 lit. h) teza a II-a

S-a reţinut, că, în încercarea de a rectifica soluţionarea cererii înregistrate sub nr. 94/2005, pârâtul judecător a dispus grefierului de şedinţă modificarea evidenţelor instanţei şi întocmirea unei încheieri de amânare a pronunţării, după ce se realizase înscrierea modului de soluţionare a cererii atât în condica de şedinţă, cât şi în evidenţele informatizate, accesate şi cunoscute deja de părţi, prin utilizarea programului Ecris.
De asemenea, s-a mai reţinut că pârâtul judecător a modificat minuta, în sensul trecerii ca dată a pronunţării pe cea de 20.04.2010, în loc de 19.04.2010 şi a semnat încheierea de amânare a pronunţării şi menţiunile din condica de şedinţă, întocmite de grefierul de şedinţă, după ce au fost operate modificările dispuse. Hot. nr. 17 J /24.11.2010
Respinge acţiunea disciplinară

12.01.2011 a declarat recurs CDJ

Decizia nr. 89/ 21.03.2011 a ÎCCJ – admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a CDJ; respinge recursul ca fiind introdus de către o persoană fără calitate procesuală activă

77. L.M. - Judecătoria C.
Art. 99 lit. i)

S-a reţinut că în perioada ianuarie 2010 – septembrie 2010 pârâta judecător a redactat cu întârziere, în general cu mult peste termenul prevăzut de lege, sentinţele ce i-au revenit spre motivare, în condiţiile în care nu a îndeplinit alte atribuţii în afara celor de natură jurisdicţională, activitatea desfăşurată de aceasta situându-se puţin peste media pe secţia civilă a Judecătoriei în ceea ce priveşte numărul de dosare rulate, participarea la şedinţele de judecată, şi numărul dosarelor soluţionate. Hot. 18J/08.12.2010
Avertisment

Irevocabila prin
nerecurare
78. D.M.D. - Judecătoria C.
Art. 99 lit. i) şi k)

Judecătorul a avut un comportament nedemn faţă de mai mulţi grefieri ai instanţei şi nu a redactat în termenul legal un număr considerabil de hotărâri judecătoreşti Hotărârea nr. 1J/ 09.03.2011
Excludere din magistratură
În curs de soluţionare a recursului
Termen: 16.05.2011
79. M.R. - Tribunalul C.
Art. 99 lit.a, rap. la art.104 din Legea nr.161/2003

S-a reţinut în sarcina judecătorului că a participat la judecarea şi soluţionarea unor cauze, în perioada 15.06.2009 – 15.06.2010, în care avocatul unora dintre părţi a fost domnul BN, persoană cu care doamna judecător întreţinea o relaţie de prietenie cu caracter notoriu, ce a provocat discuţii pe această temă, cu consecinţa afectării imparţialităţii, demnităţii şi prestigiului funcţiei de judecător şi încălcării interdicţiei prevăzute de art. 104 din Legea nr. 161/2003.
Hotărârea nr. 2 J/ 09.03.2011
Respinge acţiunea ca neîntemeiată În termenul de declarare a căii de atac

Niciun comentariu: