vineri, 6 mai 2011

Vadim Tudor, suspect de fals in declaratii in legatura cu sursa averii sale


Comunicat privind sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Agenţia Naţională de Integritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a constatat, în urma procedurilor de evaluare, următoarele:
- indicii referitoare la posibila săvârşire de către domnul VADIM-TUDOR Corneliu, Membru al Parlamentului European, a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită conform prevederilor art. 292 din Codul Penal al României;
- elemente privind posibila încălcare de către domnul VADIM-TUDOR Corneliu, Membru al Parlamentului European, a obligaţiilor fiscale privind veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală, prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 12, alin. (1) şi alin. (2), lit. b din Legea nr. 176/2010, Agenţia Naţională de Integritate s-a sesizat din oficiu la data de 17.11.2010, în urma publicării de către revista Kamikaze a unui material de presă care semnala posibila nerespectare de către domnul VADIM-TUDOR Corneliu, Membru al Parlamentului European, a prevederilor legale privind completarea şi depunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese.
Începând cu data de 12.06.2009, domnul VADIM-TUDOR Corneliu deţine calitatea de europarlamentar. Anterior, domnul VADIM-TUDOR Corneliu a exercitat consecutiv, trei mandate de Senator în Parlamentul României (1996 - 2000, 2000 - 2004 şi 2004 - 2008), conform Hotărârilor Senatului României nr. 33 din data de 27 noiembrie 1996, nr. 46 din data de 18 decembrie 2000, respectiv, nr. 57 din data de 17 decembrie 2004 privind validarea mandatelor Senatorilor aleşi.
Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 176/2010, procedura de informare a fost îndeplinită la data de 16.12.2010, domnul VADIM-TUDOR Corneliu fiind informat, prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 90752/G/I.I.) recomandate (confirmare de primire datată 20.12.2010), despre declanşarea activităţii de evaluare, precum şi cu privire la drepturile sale de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.
În urma evaluărilor efectuate, s-au identificat următoarele elemente:
- domnul VADIM-TUDOR Corneliu este asociat unic, începând cu data de 10.01.2002, în cadrul S.C. EDITURA ROMÂNIA MARE S.R.L., în cadrul căreia a deţinut, în perioada 10.01.2002 - 29.07.2003, şi funcţia de administrator. Începând cu data de 18.12.2007, funcţia de administrator al societăţii este deţinută de soţia domnului VADIM-TUDOR Corneliu, doamna VADIM-TUDOR Doina;
- începând cu data de 31.03.2004, domnul VADIM-TUDOR Corneliu este asociat, cu o cotă de participare de 95%, în cadrul S.C. EDITURA SPERANŢA S.R.L.;
- domnul VADIM-TUDOR Corneliu a menţionat, în declaraţiile de avere completate şi depuse în perioada 2006 - 2008, venituri obţinute din „onorariu-drept de autor” de la S.C. EDITURA ROMÂNIA MARE S.R.L., în valoare totală de 40.985 lei, venituri care nu se află înregistrate în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice;
- referitor la veniturile realizate în anul fiscal 2008, domnul VADIM-TUDOR Corneliu nu a menţionat niciun fel de venit în declaraţiile de avere completate şi depuse în calitate de europarlamentar, la data de 07.07.2009, respectiv, 19.10.2009;
- domnul VADIM-TUDOR Corneliu nu a menţionat, în niciuna din declaraţiile de avere completate şi depuse în perioada 2006 - 2010, veniturile nete obţinute din drepturi de proprietate intelectuală de la Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor şi S.C. CLAUET 99 S.R.L., în valoare totală de 36.298 lei;
- domnul VADIM-TUDOR Corneliu nu a menţionat, în declaraţiile de avere completate şi depuse în calitate de europarlamentar, la data de 07.07.2009, respectiv, 19.10.2009, veniturile obţinute din dividende de la S.C. EDITURA SPERANŢA S.R.L., societate în care domnul VADIM-TUDOR Corneliu deţine calitatea de asociat cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi în proporţie de 95 %, în sumă netă de 150.000 lei RON;
- domnul VADIM-TUDOR Corneliu este titularul, conform evidenţelor ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti, a două conturi bancare deschise în Euro şi unul în Lei, cu o valoare totală, la data de 19.10.2009, de 11.654,58 EUR, care nu au fost menţionate în declaraţia de avere completată şi depusă, în calitate de europarlamentar, la data de 19.10.2009.
Conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 176/2010, procedura de informare a fost îndeplinită la data de 25.02.2011, domnul VADIM-TUDOR Corneliu fiind înştiinţat, prin intermediul adresei nr. 17423/G/I.I., recomandate (confirmare de primire datată 02.03.2011), despre aspectele identificate şi invitat să prezinte un punct de vedere, documente justificative sau orice alte informaţii în vederea clarificării aspectelor care stau la baza dosarului de evaluare.
Deoarece domnul VADIM-TUDOR Corneliu nu a dat curs invitaţiei şi nici nu a transmis Agenţiei Naţionale de Integritate un punct de vedere, la data de 25.03.2011, i-a fost trimisă o nouă adresă (nr. 39003/G/II), care a fost returnată, purtând menţiunea “destinatarul refuză primirea şi refuză să facă menţiunea”. Agenţia Naţională de Integritate a revenit, la data de 06.04.2011, prin intermediul adresei nr. 45013/G/I.I. Scrisoare recomandată a fost returnată Agenţiei Naţionale de Integritate la data de 18.04.2011, purtând menţiunea “expirat termen de păstrare”.
Conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 176/2010, inspectorul de integritate a considerat că sunt elemente în sensul încălcării legislaţiei în vigoare, după cum urmează:
- indicii referitoare la posibila săvârşire de către domnul VADIM-TUDOR Corneliu, Membru al Parlamentului European, a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită conform prevederilor art. 292 din Codul Penal al României, ca urmare a declarării necorespunzatoare a adevărului cu privire la activele financiare şi a veniturilor dobândite, conform extraselor bancare şi, respectiv, a documentelor justificative existente în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice;
- elemente privind posibila încălcare de către domnul VADIM-TUDOR Corneliu, Membru al Parlamentului European, a obligaţiilor fiscale privind veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală, prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a menţiunilor înscrise în declaraţiile de avere cu privire la veniturile din drepturi de autor obţinute de la S.C. EDITURA ROMÂNIA MARE S.R.L., societate în cadrul căreia domnul VADIM-TUDOR Corneliu are calitatea de asociat unic, cu cotă de participare la beneficii şi pierderi de 100%, venituri care nu se află înregistrate în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice, ca venituri pentru care s-a declarat şi plătit impozit.
Având în vedere cele de mai sus, s-a procedat la întocmirea raportului de evaluare şi s-au dispus următoarele:
1. sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la posibila săvârşire de către domnul VADIM-TUDOR Corneliu, Membru al Parlamentului European, a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută și pedepsită conform prevederilor art. 292 din Codul Penal al României;
2. sesizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale referitoare la veniturile realizate de către domnul VADIM-TUDOR Corneliu din drepturi de proprietate intelectuală de la S.C. EDITURA ROMÂNIA MARE S.R.L. şi nedeclarate în vederea impozitării.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, 05 mai 2011

Niciun comentariu: