marți, 24 mai 2011

Ministerul Finantelor propune esalonarea sumelor prevazute in titluri executorii privind drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar

Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica luni, 23 mai 2011, proiectul de Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modalitatea de plată a unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
OUG propune aplicarea aceluiaşi tratament juridic şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii după data de 31 decembrie 2010 şi până la data intrării în vigoare a acestui proiect de ordonanţă de urgenţă, respectiv plata să se realizeze eşalonat în anii 2012 (34%), 2013 (33%) şi 2014 (33%).


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind modalitatea de plată a unor sume prevăzute în titluri
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din sectorul bugetar


Luând în considerare dificultăţile întâmpinate până în prezent în
ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect
drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul
bugetar,
având în vedere influenţa negativă asupra bugetului de stat pe anul
2011 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor
executorii emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă,
având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementări speciale,
cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a hotărârilor
judecătoreşti prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru
personalul din sectorul bugetar,
ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de
urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea menţinerii echilibrelor
bugetare şi în mod implicit nerespectarea angajamentelor interne şi
internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce
priveşte nivelul deficitului bugetar,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul
general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic – Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca
obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie
2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod
corespunzător şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin
hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură
salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite
executorii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă.

PRIM – MINISTRU
EMIL BOC


sursa: www.juridice.ro

Niciun comentariu: