joi, 19 mai 2011

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Baia Mare


În apropiere de Centrul Vechi al oraşului Baia Mare, pe o străduţă îngustă, tipic medievală, se află o clădire care adăpostea, în Evul Mediu, celebra Monetărie imperială. Aici se transforma, în lingouri şi monede, aurul extras din exploatările miniere aflate in bazinul băimărean. Din această pricină, oraşul a putut avea fortificaţii, locuitorilor li s-au acordat privilegii şi urbea a prosperat din punct de vedere economic, social şi cultural.

În prezent, în acest spaţiu, îşi are sediul Muzeul de Istorie şi Arheologie a judeţului Maramureş, exponatele ilustrând evoluţia istoriei locale începând cu secolul al XIV-lea. Secţia de Arheologie aduce mărturii despre existenţa unor aşezări umane în zonă, încă din zorii preistoriei.

Dovezile unor necropole tumulare permit o percepţie vizuală asupra modului de viaţă şi a credinţelor unei populaţii străvechi. Colecţia de arme medievale (paloşul oraşului, spade, săbii, cămăşi de zale) „vorbeşte” despre cavaleri legendari, eroi şi armate strălucitoare care şi-au câştigat gloria luptând pentru idealuri şi interese. Sigiliile breslelor (a argintarilor, aurarilor, croitorilor, măcelarilor) reconstituie viaţa economică.

În incinta Muzeului, există o bibliotecă de carte veche, cu valoare de patrimoniu, care relevă o activitate culturală efervescentă în perioada anterioară. Evident, nu lipsesc nici fotografiile, corespondenţele şi documentele ce au aparţinut unor personalităţi culturale locale (Petre Dulfu, Ion Şugariu, George Pop de Băseşti), ceea ce facilitează un contact sentimental cu opera acestor iluştri înaintaşi.

Aici se derulează anual programe şi proiecte culturale cu caracter interactiv, de educaţie muzeală (gen „Muzeul viu”) pentru a determina un interes sporit din partea comunităţii locale în scopul cunoaşterii istoriei. O serie de expoziţii temporare marchează multiculturalismul regional sau obiectivele de patrimoniu mondial („Moştenirea culturală a Maramureşului sub egida UNESCO”).

În paralel, se organizează campanii de cercetări arheologice în mai multe perimetre din judeţ, unele situri prezentând un interes ce depăşeşte graniţele ţării. De ani buni, studiile şi comunicările ştiinţifice sunt valorificate într-un periodic (Marmaţia) editat de Muzeul de Istorie.

ro.wikipedia.org

Niciun comentariu: