joi, 26 mai 2011

La Curtea de Apel Bucuresti exista pe rol un proces vechi de 27 de ani

Catalin Predoiu, ministrul Justitiei, a trimis Inspectiei Judiciare, o adresa prin care solicita sa i se comunice concluziile Inspectiei in legatura cu calitatea managementului Curtii de Apel Bucuresti, avand in vedere verificarile efectuate in cauza Thyssen Krupp, care o vechime de 27 de ani pe rolul instantelor de judecata, cauza aflata in curs de judecata.

Potrivit unui comunicat de presa al Curtii de Apel Bucuresti, semnat de judecator Daniel Gradinaru, fata de solicitarea Ministerului Justitiei privind cauza Thyssen Krupp, face urmatoarele precizari:

“La data de 22.04.2011, Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel Bucureşti a fost sesizată cu o cerere privind un aspect incidental al cauzei aflate în prezent pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia comercială, respectiv soluţionarea unei excepţii de nelegalitate a dispoziţiilor din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti care reglementează instituţia recuzării. S-a fixat termen de judecată la data de 18 mai 2011, când, pentru motive întemeiate, dosarul a fost amânat pentru data de 29 iunie 2011.

În mod vădit eronat şi în lipsa unor minime verificări, în adresa Ministerului Justiţiei amintită se induce ideea unei legături între activitatea managerială a Secţiei a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel Bucureşti şi tergiversarea soluţionării acestei cauze prin trimiterea la vechimea de aproximativ 27 de ani a unui dosar ce s-ar afla pe rolul instanţelor din România, cauză care, prin natura sa comercială, exclude competenţa unei secţii de contencios administrativ.

În context, amintim faptul că activitatea de judecată se realizează pe baza principiilor statornicite în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, respectiv a distribuirii aleatorii a dosarelor şi al continuităţii. Conform principiilor menţionate, la primirea dosarului, preşedintele instanţei este dator să ia măsuri ca acesta să fie repartizat aleatoriu, potrivit parametrilor stabiliţi prin Hotărârea Colegiului de conducere al curţii.

După repartizarea cauzei unui complet de judecată, toate măsurile în legătură cu cauza se dispun numai de către completul legal învestit, fără ca preşedintele instanţei ori o altă persoană să poată interveni în vreun fel în soluţionarea cauzei.

Aşa fiind, insinuările publice privitoare la exercitarea atribuţiilor manageriale de către preşedintele de secţie sunt nejustificate, iar solicitarea concluziilor Inspecţiei Judiciare este discutabilă întrucât se referă la o perioadă când dosarul menţionat nu se afla pe rolul acestei instanţe, iar, pe de altă parte, raportul de control a fost aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Ne exprimăm, totodată, convingerea că Ministerul Justiţiei va aduce la cunoştinţa opiniei publice concluziile verificărilor solicitate Inspecţiei Judiciare.”

juridice.ro

Niciun comentariu: