luni, 6 februarie 2012

Tribunalul Maramures. Despre articole denigratoare care afecteaza imaginea justitiei

Articol preluat de pe http://www.juridice.ro/

Tribunalul Maramures a dat publicitatii vineri, 3 februarie 2012, urmatoarele precizari cu privire la articolelor denigratoare apărute în săptămânalul regional «Jurnalul de Vineri» şi în publicaţia online «www.izpenal.ro», articole care afectează imaginea justiţiei:

În cadrul sistemului judiciar, controlul cu privire la legalitatea şi temeinicia hotărârilor judecătoreşti se realizează exclusiv prin căile de atac prevăzute de lege de către instanţele judecătoreşti îndreptăţite potrivit dispoziţiilor normative în vigoare, nici judecătorii, nici conducerea instanţelor neputând comenta în vreun fel procedurile şi hotărârile judecătoreşti.

În aceste condiţii, orice comentarii ori dezbateri publice rău-intenţionate, făcute pe marginea vreunei cauze ori a judecătorilor, de către persoane care au sau nu interes în cauză, pot afecta cursul firesc al actului de justiţie şi pot aduce prejudicii justiţiei în ansamblul ei.

Pe de altă parte, activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor, încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii ori săvârşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare, pot fi reclamate Consiliului Superior al Magistraturii, această instituţie fiind abilitată să efectueze verificări în materie disciplinară prin intermediul inspecţiei judiciare.

În plus, referitor la conducerea Tribunalului Maramureş, precizăm că la data de 1 ianuarie 2012, funcţia de preşedinte al Tribunalului Maramureş a devenit vacantă, ca urmare a pensionării domnului judecător Pop-Cerneanu Mihai, în prezent procedurile de numire a noului preşedinte fiind în derulare.

Niciun comentariu: